SYGILION. Sobór Konstantynopolitański 1583 r. na temat nowego kalendarzowego stylu i paschalii.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Sygilion  Soboru w Konstantynopolu 1583 r. na temat nowego kalendarzowego stylu i paschalii.

Z Bożego miłosierdzia Arcybiskup Konstantynopola  – Nowego Rzymu i Patriarcha Powszechny.

Kto nie przestrzega obyczajów Cerkwi oraz tego, co w związku ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego i kalendarzem liturgicznym zostało nakazane nam przez siedem świętych soborów powszechnych, które nałożyły na nas obowiązek ich solennego przestrzegania, lecz pragnie stosować się do gregoriańskich paschaliów i kalendarza, ten wraz z bezbożnymi astronomami przeciwstawia się wszelkim ustaleniom św. soborów i pragnie ich zniesienia lub złagodzenia – niechaj będzie wyklęty, odłączony od Cerkwi Chrystusowej i wspólnoty wiernych.

Wy zaś, prawowierni i pobożni chrześcijanie, trwajcie przy tym, czego was nauczono, z czym urodziliście się i wychowali, gdy zaś wezwie was potrzeba, to i samą krew waszą przelejcie, dla obrony wiary i obrządku ojców. Strzeżcie się i miejcie baczenie na to wszystko, ażeby Pan nasz Jezus Chrystus pomógł wam, a modlitwy nasze pokorne niechaj będą z wszystkimi wami. Amen.

Patriarcha Konstantynopolitański Jeremiasz II,

Patriarcha Aleksandryjski Sylwester,

Patriarcha Jerozolimski Sofroniusz

i pozostali biskupi Soboru,

20 listopada 1583 r.

 

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info