Królewska droga (1976) hieromnich Serafim Rose (1982)

12/06/2019 Maksymilian 0

Królewska droga Prawdziwe Prawosławie w epoce apostazji Jak mówią Ojcowie, skrajności z obu stron są równie szkodliwe… Musimy iść królewską drogą, unikając skrajności obu stron – święty Jan Kasjan Prawosławni chrześcijanie żyją dziś w jednym z najbardziej krytycznych okresów w historii Cerkwi Chrystusowej. Wróg zbawienia człowieka, diabeł, atakuje na wszystkich frontach i wszelkimi sposobami dąży nie tylko do zabrania wierzących z […]

Czym jest prawdziwe prawosławie i czy je chronimy? – arcybiskup Awierkij (Tauszew) 1953 r.

06/05/2019 Maksymilian 0

Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty.  (Gal 1, 8) Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj. (Tyt 3, 10) W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu nasza święta Cerkiew Prawosławna świętuje “tryumf Prawosławia” – zwycięstwo czystej i nieskalanej prawowiernej chrześcijańskiej nauki nad wszystkimi jej wypaczeniami, odstępstwami od niej […]

Posłanie Paschalne 2019

25/04/2019 Martin 0

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY ŚWIĄTOBLIWY SYNOD Kaningos 32 (3 piętro) 106 82 Ateny Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385 HELLAS – GRECJA www.ecclesiagoc.gr Nr Prot. 2822 Do odczytania w cerkwiach POSŁANIE PASCHALNE 2019 „Przyjdźcie, przyjmijcie Światłość od niegasnącej Światłości i wychwalajcie Chrystusa Zmartwychwstałego!” Umiłowani Ojcowie i Bracia, dzieci w Zmartwychwstałym Panu! W jaśniejącym blasku największego Święta Świąt i Uroczystości nad Uroczystościami, Zwycięzca […]

Cerkiew Prawdziwie Prawosławna a herezja ekumenizmu. Zagadnienia dogmatyczne i kanoniczne (2014)

22/01/2019 Martin 0

Cerkiew Prawdziwie Prawosławna a herezja ekumenizmu Zagadnienia dogmatyczne i kanoniczne I. Podstawowe zasady eklezjologiczne II. Ekumenizm: Synkretyczna panherezja III. Sergianizm: Sfałszowana kanoniczność IV. Tak zwane Oficjalne Prawosławie V. Cerkiew Prawdziwe Prawosławna VI. Powrót do Prawdziwego Prawosławia VII. Ku zwołaniu Wielkiego Soboru Prawdziwie Prawosławnej Cerkwi Czerwiec 2014 r. Dokument sporządziły1 Cerkwie Prawdziwie Prawosławnych Chrześcijan Grecji – Rumunii – Rosyjskiej Cerkwi Zarubieżnej […]

Bój za prawdziwe prawosławie.

12/09/2018 Martin 0

to jest kronika wydarzeń z początku XX wieku dotyczących Cerkwi Prawosławnej i odstąpienia od niej +++ 1. Święty Patriarcha Tichon oraz założenie Cerkwi Katakumbowej i RPCZ. 1917 rok – Zwołany jest Wszechrosyjski Cerkiewny Sobór, na którym metropolita Tichon (Bieławin) został wybrany patriarchą. 1918 rok – Wszechrosyjski Sobów, pod przewodnictwem patriarchy Moskwy i Wszechrusi Tichona, przyszłego rosyjskiego męczennika, ogłosił anatemę przeciwko […]

Święta nowomęczennica Lidia.

22/08/2018 Martin 0

Święta Lidia urodziła się w Rosji 20 marca 1901 roku. Jej ojciec był kapłanem w mieście Ufa. Od wczesnych lat życia wyróżniała się wrażliwością, pełną miłości czułością oraz nienawiści do złego, co sprawiało, że wszyscy ją kochali. Po ukończeniu szkoły wyższej wyszła za mąż, jednak szybko straciła męża w wojnie domowej. W 1922, przeciwko woli Lidii, jej ojciec dołączył do […]

List prawosławnego wyznania wiary (1994) Archimandryta Synaju Adrian (+2004)

26/06/2018 Chrystoforos 0

LIST PRAWOSŁAWNEGO WYZNANIA WIARY Archimandryta Adrian, Wyznawca i Przełożony w monasterze św. Katarzyny na górze Synaj (spisano 1994 r.) Czcigodni ojcowie, i umiłowani dzieci w Panu, niech Przenajświętsza Bogurodzica ukierunkuje nas na drogę zbawienia! 1) KONIECZNOŚĆ PRAWOSŁAWNEGO WYZNANIA WIARY Jest to naprawdę dobre i słodkie, gdy mnisi wiodą życie w modlitewnym wyciszeniu, a co więcej, jest to ich powołanie. Jednakże, […]