Uroczysta chirotonia biskupia w Bułgarii

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Do Bułgarii udali się metropolita Pireusu i Salaminy Geroncjusz wraz z metropolitą Attyki i Beocji Chryzostomem oraz biskupem Gardykionu (locum tenens Morawskiej Episkopii) Klemensem, aby wziąć udział w uroczystościach wyświęcenia nowego biskupa dla siostrzanej Prawdziwie Prawosławnej Cerkwi tego kraju.W sobotę 12/25.05.2019 trzech naszych hierarchów po przybyciu do Sofii rozpoczęli od wizyty w historycznym żeńskim monasterze w Kniażewo. Władykom pokazano świątynie i pracownię ikonograficzną. Do greckiej delegacji dołączył biskup Etny i Portlandu Auksencjusz oraz kilku kapłanów z Rosji.Po południu udano się do metropolitalnej katedry, pw Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, w Sofii gdzie na gości czekał metropolita Triaditsy Focjusz. Spotkano się tam z przybyłym na uroczystości rumuńskim biskupem Antonim, oraz hierarchami z Rosyjskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej. Po zakończonych obradach bułgarskiego synodu hierarchowie udali się do świątyni gdzie odbyło się całonocne czuwanie (Wieczernia i Jutrznia) niedzieli o Samarytance.W niedzielę rano 13/26 maja, przed Boską Liturgią po wyznaniu przez archimandrytę Wiktora Prawosławnej Wiary, nadano mu tytuł biskupa Nikopolskiego. Nowy hierarcha będzie niósł posługę w starożytnym mieście Wielkie Tyrnowo (XIII w p.n.e.). Liturgii przewodniczył zwierzchnik Bułgarskiej Starostylnej Cerkwi Prawosławnej metropolita Focjusz, w asyście czterech hierarchów z greckiej Cerkwi, czterech z rosyjskiej  emigracji i jednego z rumuńskiej Cerkwi, 15 kapłanów, 4 diakonów i licznie zebranych wiernych.Po uroczystościach liturgicznych odbyła się wspólna Agapa podczas której licznie zebrani goście wyrazili radość z uczestnictwa i wdzięczność za braterską gościnę i duchowe przeżycia.

Na podstawie: ecclesiagoc.gr

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info