W Atenach na cerkiewnej golgocie pociekła krew.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
W Wielki Piątek, gdy Cerkiew Prawosławna wspomina męki i ukrzyżowanie naszego Władcy Jezusa Chrystusa, w jednej z ateńskich parafii w Girokomio na stojącej na środku cerkwi golgocie pojawiła się krew, która obficie skapywała po krzyżu na podłogę.

W marcu rząd Grecji, z powodu pandemii Covid-19, zabronił we wszystkich parafiach sprawowania służb a tym bardziej udzielania Świętej Eucharystii.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info