lukasz1

lukasz1

Gdy prawdziwy święci męczennicy i wyznawcy umierali w łagrach sergianin Łuka również łączył się z nimi we współcierpieniu.

Print Friendly, PDF & Email