Żywot św. Glicherie, hierarchy i wyznawcy – metropolita Vlasie

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
PRZEDMOWA

Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże i naśladujcie ich wiarę, mówi święty Paweł Apostoł w swoim liście do Hebrajczyków (13, 6).

Prawdziwa Wiara była poddana wielu próbom, zwłaszcza po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego w Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej. Prowadzeni przez hieromnicha Glicherie (Tănase), mnisi z Monasteru Neamţ sprzeciwili się tej innowacji cerkiewnej, której duch był czysto papieski, czym skazali siebie na wygnanie. Ścigani przez wrogów, znajdowali oni chwile wytchnienia w nauczaniu ludzi, by ci wytrwali w pobożności poprzez zachowanie nauk Świętych Ojców.

Słowa i czyny metropolity Glicherie w obronie Prawdziwej Wiary, nieustannie pokazują nam energię jego religijnego sumienia oraz ogromną siłę jego wiary. Walka, którą toczył w obronie Prawdziwego Prawosławia wzbudza w nas świadomość, że walczył nie tylko o rumuńskie prawosławie, ale o integralność całego prawosławia. Był on na Świętej Górze Athos oraz w Jerozolimie, by się wzmocnić oraz prosić o błogosławieństwa, by mógł dalej kontynuować swoją walkę i doprowadzić tą świętą sprawę do końca. Jego świętość była kwestią oczywistą jeszcze za jego życia. Po swoim zaśnięciu ukazał się kilku osobom, odpowiednio prosząc, aby oficjalnie zaliczyć go do grona świętych. Świątobliwy Synod dokładnie zbadał jego życie i skompletował całą niezbędną dokumentację, by umieścić błogosławionego metropolitę Glicherie (Tănase) w szeregach Świętych Wyznawców Prawdziwej Wiary.

Ponieważ człowiek ten, wybrany przez Pana, walczył w obronie integralności całego prawosławia, Bóg zrządził, że tomos – akt uwielbienia, został podpisany na uroczystej sesji Świątobliwego Synodu 10 czerwca 1997 roku (po starym stylu), wraz z uczestnictwem przedstawicieli Siostrzanych Cerkwi. Po przygotowaniu wszystkiego do tego świętego czynu, ogłoszenie o kanonizacji tego wielkiego wyznawcy rumuńskiego prawosławia miało miejsce 15 czerwca 1997 roku (po starym stylu). Postanowiono także, że dzień 15 czerwca (stary styl) zostanie ustanowiony jako dzień wspomnienia świętego hierarchy Glicherie, który będzie wymieniony w Synaksarionie i kalendarzu cerkiewnym, by oddawała mu cześć cała nasza Cerkiew. Aby postępowanie tego świętego wyznawcy Prawdziwego Prawosławia wciąż świeciło jak niegasnąca pochodnia, która szerzy światło świętości wśród wiernych, zebraliśmy te dokumenty i przekazaliśmy do publikacji na chwałę Boga i dla wzmocnienia naszej Prawdziwej Wiary.

Wasz życzliwy orędownik przed Panem

Vlasie, arcybiskup i metropolita
Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej Starego Stylu

Pobierz.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info