ORTODOKSJA
Slavonica
 
Kiedy Kraków był trzecim Rzymem. (1990) Frank Kmietowicz