Cud pojawienia się Najczcigodniejszego Krzyża nad Atenami. (1925)

18/02/2018 Martin 0

CUD POJAWIENIA SIĘ NAJCZCIGODNIEJSZEGO KRZYŻA nad kaplicą św. Jana Teologa w Atenach w czasie świętowania święta Podwyższenia Czcigodnego Krzyża; na niebie około północy z 26 na 27 września 1925 r. (wg państwowego kalendarza, 13/14 września wg cerkiewnego). Komunikat Stowarzyszenia Prawosławnych Chrześcijan, opublikowany 14/27 września 1925 r. Opowiadanie to dokładnie oddaje świadectwa naocznych świadków i dużej liczby policjantów. Objawienie się Krzyża […]

O prawosławiu i ekumenizmie. (1974) Święty Justyn Popowicz.

18/02/2018 Martin 0

Referat świętego archimandryty Justyna Popowicza do św. Synodu Serbskiej Cerkwi. Jest odpowiedzią na zadane mu pytanie o jego opinię w związku z formalnym zaproszeniem prze jugosłowiański rzymsko-katolicki episkopat do wzięcia udziału we wspólnej modlitwie i nabożeństwach w czasie „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan” (odbywających się w dniach 18 – 25 stycznia). Opublikowany w greckiej gazecie „Oρθόδοξος Tύπος” 1 czerwca 1975 […]

List parafianki.

05/02/2018 Martin 0

Przepiękny oraz niezwykle ciepły jak i autentyczny wiarą i miłością list parafianki-staruszki Jeleny do swego biskupa, kapłana i parafian.

Listy św. Jana (Maksymowicza) arcypasterza Szanghajskiego do greckich starostylników. (1958 r.)

16/11/2017 Eliasz 0

Święty Jan znajdował się w modlitewnej jedności z prawdziwie prawosławnymi grekami, których popierał. Gotów był dokonać chirotonii nad greckimi starostylnymi kapłanami. Koniec końców, hierarchowie Ruskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej wyświęcili w 1960 i 1962 roku biskupów dla greckiej Cerkwi (zachowującej kalendarz ojców) za zgodą i z pełnym poparciem świętego Jana.

Wywiad z Najprzewielebniejszym Klemensem biskupem Gardykionu.

09/03/2017 Martin 0

Fragment rozmowy przeprowadzonej w styczniu tego roku w monasterze św. męcz. Cypriana i Justyny (Fili, Ateny) z biskupem Klemensem, locum tenens morawskiej eparchii, pod opieką której znajdują się prawdziwie prawosławni wierni Czech, Słowacji i Polski. Zamieszczone na naszej internetowej stronie słowa hierarchy stanowią odpowiedź na zadane przez wiernych z Polski pytania.