List Paschalny 2018

10/04/2018 Martin 0

№ Prot. 2698 LISTY PASCHALNY 2018 „Nie bój się! Jam jest Pierwszy i Ostateczny, i żywy, i byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków.” (Obj 1,17-18) Umiłowani Ojcowie i Bracia, dzieci w Zmartwychwstałym Panu, Pan Nasz rozpoczął Swe nauczanie, wzywając do pokajania, gdyż „przybliżyło się Jego Królestwo” (Mt 4,23). Święci aniołowie z Jego nakazu również głosili o Jego […]

Historia okrywania głów przez kobiety w Cerkwi.

26/02/2018 Martin 0

Przez 2000 lat w Cerkwi Prawosławnej istnieje wśród kobiet i dziewcząt tradycja, aby zasłaniać głowę czy to podczas Liturgii w Cerkwi czy modlitwy rodzinnej w domu. Jakie są biblijne i patrystyczne przesłanki dla tej tradycji i dlaczego jest ona ważna? W tym artykule przyjrzymy się okrywaniu głowy w Starym i Nowym Testamencie, w pierwszych wiekach istnienia Cerkwi, na ikonach oraz […]

Cud pojawienia się Najczcigodniejszego Krzyża nad Atenami. (1925)

18/02/2018 Martin 0

CUD POJAWIENIA SIĘ NAJCZCIGODNIEJSZEGO KRZYŻA nad kaplicą św. Jana Teologa w Atenach w czasie świętowania święta Podwyższenia Czcigodnego Krzyża; na niebie około północy z 26 na 27 września 1925 r. (wg państwowego kalendarza, 13/14 września wg cerkiewnego). Komunikat Stowarzyszenia Prawosławnych Chrześcijan, opublikowany 14/27 września 1925 r. Opowiadanie to dokładnie oddaje świadectwa naocznych świadków i dużej liczby policjantów. Objawienie się Krzyża […]

O prawosławiu i ekumenizmie. (1974) Święty Justyn Popowicz

18/02/2018 Martin 0

Referat świętego archimandryty Justyna Popowicza do św. Synodu Serbskiej Cerkwi. Jest odpowiedzią na zadane mu pytanie o jego opinię w związku z formalnym zaproszeniem prze jugosłowiański rzymsko-katolicki episkopat do wzięcia udziału we wspólnej modlitwie i nabożeństwach w czasie „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan” (odbywających się w dniach 18 – 25 stycznia). Opublikowany w greckiej gazecie „Oρθόδοξος Tύπος” 1 czerwca 1975 […]