W czasach triumfu arian, w Konstantynopolu wierna prawosławiu pozostawała tylko jedna domowa cerkiew (1925) Protojerej Walentyn Swiencickij

21/03/2019 Martin 0

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Raduje i uczy nas poznawanie przeszłości Świętej Cerkwi Prawosławnej. Kiedy przytłacza nas przygnębienie, dochodzące nawet do apatii, wszech ogólna niewiara  – wspominamy, jak św. Grzegorz Teolog wołał: „Zginęła wiara w Boga, zginęła u ludzi!”. A przecież był to czas, kiedy jeszcze żył (św. –tłum.) Bazyli Wielki, kiedy wstępował na drogę życia cerkiewnego […]

Cerkiew Prawdziwie Prawosławna a herezja ekumenizmu. Zagadnienia dogmatyczne i kanoniczne (2014)

22/01/2019 Martin 0

Cerkiew Prawdziwie Prawosławna a herezja ekumenizmu Zagadnienia dogmatyczne i kanoniczne I. Podstawowe zasady eklezjologiczne II. Ekumenizm: Synkretyczna panherezja III. Sergianizm: Sfałszowana kanoniczność IV. Tak zwane Oficjalne Prawosławie V. Cerkiew Prawdziwe Prawosławna VI. Powrót do Prawdziwego Prawosławia VII. Ku zwołaniu Wielkiego Soboru Prawdziwie Prawosławnej Cerkwi Czerwiec 2014 r. Dokument sporządziły1 Cerkwie Prawdziwie Prawosławnych Chrześcijan Grecji – Rumunii – Rosyjskiej Cerkwi Zarubieżnej […]

Bój za prawdziwe prawosławie.

12/09/2018 Martin 0

to jest kronika wydarzeń z początku XX wieku dotyczących Cerkwi Prawosławnej i odstąpienia od niej +++ 1. Święty Patriarcha Tichon oraz założenie Cerkwi Katakumbowej i RPCZ. 1917 rok – Zwołany jest Wszechrosyjski Cerkiewny Sobór, na którym metropolita Tichon (Bieławin) został wybrany patriarchą. 1918 rok – Wszechrosyjski Sobów, pod przewodnictwem patriarchy Moskwy i Wszechrusi Tichona, przyszłego rosyjskiego męczennika, ogłosił anatemę przeciwko […]

Święta nowomęczennica Lidia.

22/08/2018 Martin 0

Święta Lidia urodziła się w Rosji 20 marca 1901 roku. Jej ojciec był kapłanem w mieście Ufa. Od wczesnych lat życia wyróżniała się wrażliwością, pełną miłości czułością oraz nienawiści do złego, co sprawiało, że wszyscy ją kochali. Po ukończeniu szkoły wyższej wyszła za mąż, jednak szybko straciła męża w wojnie domowej. W 1922, przeciwko woli Lidii, jej ojciec dołączył do […]

List prawosławnego wyznania wiary (1994) Archimandryta Synaju Adrian (+2004)

26/06/2018 Eliasz 0

LIST PRAWOSŁAWNEGO WYZNANIA WIARY Archimandryta Adrian, Wyznawca i Przełożony w monasterze św. Katarzyny na górze Synaj (spisano 1994 r.) Czcigodni ojcowie, i umiłowani dzieci w Panu, niech Przenajświętsza Bogurodzica ukierunkuje nas na drogę zbawienia! 1) KONIECZNOŚĆ PRAWOSŁAWNEGO WYZNANIA WIARY Jest to naprawdę dobre i słodkie, gdy mnisi wiodą życie w modlitewnym wyciszeniu, a co więcej, jest to ich powołanie. Jednakże, […]

O Patriarchacie Moskiewskim. Arcybiskup Abercjusz Tauszew (1976)

07/06/2018 Eliasz 0

To straszne, kiedy świadomie odchodzimy od Prawdy, celowo podążamy ścieżką kłamstwa i budujmy całe nasze życie, wszystkie nasze działania na fałszywej podstawie, depcząc prawdę o Chrystusie,zachowaną tylko w Jedynej Świętej Katolickiej i Apostolskiej Cerkwi (t. 1, s. 50). Tak więc sowiecki „patriarchat” ustanowiony w ZSRR przez bezbożnych komunistów wkroczył na drogę kłamstwa, głosząc kłamstwo, że bogoburcza władza bolszewicka była „od […]

Historia okrywania głów przez kobiety w Cerkwi.

26/02/2018 Martin 0

Przez 2000 lat w Cerkwi Prawosławnej istnieje wśród kobiet i dziewcząt tradycja, aby zasłaniać głowę czy to podczas Liturgii w Cerkwi czy modlitwy rodzinnej w domu. Jakie są biblijne i patrystyczne przesłanki dla tej tradycji i dlaczego jest ona ważna? W tym artykule przyjrzymy się okrywaniu głowy w Starym i Nowym Testamencie, w pierwszych wiekach istnienia Cerkwi, na ikonach oraz […]