ECUMENISM
Breaking unity
 
For True Orthodoxy in Greece and the World. Nikolaos Mannis
Објава прекида помињања и општења. Архимандрит др Никодим (Богосављевић)
Προς νεοημερολογιτη θεολογο. (2018) Νικόλαος Μάννης
Еще раз о поминовении еретичествующих архиереев.
Прекращение поминовения – не есть раскол. (2018) Монах-зилот Варсонофий
Прекращение поминания еретиков и 15 Правило Двукратного Собора 861 г.
Zerwanie jedności z heretykami i 15 Kanon Dwukrotnego Soboru 861 r.
Прекращение поминания еретиков и 15 Правило Двукратного Собора 861 г.  (ru.)  (.) Communion With Heretics and the 15th Canon I-II Constantinople by the St. Ignatius Brianchaninov Brotherhood.  (en.)  (ru.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

W związku z tym, że w ostatnim czasie wzrósł problem zerwania jedności z ekumenistami, oraz że pojawiły się nieprawidłowe pojmowanie znaczenia 15-ego kanonu Dwukrotnego Soboru w Konstantynopolu, postanowiliśmy rozpatrzeć i wyjaśnić niektóre aspekty w tej sprawie.
Bractwo pw. św. arcypasterza Ignacego Branczaninowa, Kiszyniów 2017 r.

Dlaczego „Prawdziwi Prawosławni”?
Dlaczego „Prawdziwi Prawosławni”?  (pl.)  (.)  (.)  (pl.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

W dwudziestym wieku, na terytorium wszystkich Cerkwi Lokalnych, wśród prawosławnej społeczności powstali ludzie nazywający siebie „prawdzie prawosławnymi”. Skąd wzięło się takie określenie i czy jest ono zgodne z punktu nauki Cerkwi?

The Eternal Boundaries of Orthodoxy and the “New Ecclesiology” of the Ecumenists (2016) Metropolitan Cyprian II
Ecumenism in the Homestretch and the Orthodox Witness of a Contemporary Saint and Confessor (2015) Bishop Klemes of Gardikion
Греческий митрополит Хризостом Кавуридис – борец с масонством. (2010) Николай Селищев
Почему истинно-православные истинно православны. Отец Максим Маретта
Прекращение поминовение епископа и устранение от него. (2009) Панайотис Симатис
Благое непослушание или худое послушание? проф. Феодор Зисис
Отношение к негодным епископам и пресвитерам.
Открытое письмо Патриарху Грузии Илии II из братства монастыря Святого Шио Мгвимского (1997)
Jedność z heretyckimi biskupami jest niedopuszczalna. (1997) Metr. Cyprian I
Jedność z heretyckimi biskupami jest niedopuszczalna. (1997) Metr. Cyprian I  (pl.)  (.)  (.)  (pl.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Z dawien dawna Święta Tradycja Prawosławia uważa utrzymywanie kontaktu z heretyckimi biskupami za coś nie do przyjęcia, nawet jeśli nie zostali oni osądzeni przez sąd cerkiewny, gdyż są oni poza jednością w Wierze, poza jednością z Cerkwią.

Преследование Афонских монахов Константинопольской патриархией. Свящ. Патрик Рансон.
Prześladowania atoskich mnichów przez patriarchat Konstantynopola. (1992) Kapłan Patryk Ranson.
Преследование Афонских монахов Константинопольской патриархией. Свящ. Патрик Рансон.  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Książka ujawniające straszne i niebywałe (nawet zabójstwa) prześladowania prawdziwych atoskich mnichów przez neoatonitów i ich herezjarche konstantynopolitańskiego patriarchę-ekumenistę.

Путь доброго несогласия. (1991) Афонский старец Савва.
Экклисиология. Александр Каломирос
Cвятые российских катакомб. Отец Серафим Роуз
Письмо Свят. Филарета игумении Леснинского монастыря Магдалине. (1979)
List św. metr. Filareta do igumenii leśniańskiego monasteru Magdaleny. (1979)
Письмо Свят. Филарета игумении Леснинского монастыря Магдалине. (1979)  (ru.)  (.) A Letter from St. Metropolitan Philaret (Voznesensky) to Abbess Magdalena (Countess Grabbe), Superior of the Lesna Convent in France. (1979)  (en.)  (ru.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

List św. metropolity Filareta do igumeni leśniańskiego monasteru Magdaleny o upadku oficjalnych Cerkwi Lokalnych i o braku Bożej Łaski u “prawosławnych” ekumenistów i sergian a tym samym o konieczności modlitewnego i eucharystycznego zerwania z nimi jedności.

Выражаютъ ли въ наше время названiя “христiанскiй” и “православный” существо дѣла? архиепископ Аверкий Таушев (1976)
Катакомбная тихоновская Церковь в 1974 году. Отец Серафим Роуз (1982)
Orthodoxy in the Contemporary World. A Voice of Conscience in the Greek Archdiocese. (1968)
Prawosławie we współczesnym świecie. Głos sumienia w greckiej (nowostylnej) archidiecezji. (1968)
Orthodoxy in the Contemporary World. A Voice of Conscience in the Greek Archdiocese. (1968)  (en.)  (.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

“Być częścią cerkwi która staje się rzymsko-katolicka w swym zarządzaniu, protestancka w swej wierze i grecko-prawosławna w swych obrzędach – to nie dla mnie. Choć obecnie Prawosławie wszędzie otrzymuję uznanie jako „czwarta główna religia”, to jednocześnie traci swój prawosławny charakter.”

Разоблачение лжи о том, что святой Иоанн Шанхайский признавал Московкую Патриархию за Церковь Христову (1963)
Против ложного единения. Александр Каломирос
Даръ языковъ. Повѣсть о жизни тайноцерковниковъ въ СССР Братъ Захарій
Dar języków. Powieść o życiu tajnych wiernych w ZSRR.
Даръ языковъ. Повѣсть о жизни тайноцерковниковъ въ СССР Братъ Захарій  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Powieść obrazująca trudy życia katakumbowych wiernych w bezbożnym państwie Antychrysta. Tekst po raz pierwszy wydany w emigracyjnym monasterze w Jordanwille.

“Ныне, по словам Апокалипсиса, Церковь ушла в пустыню”. Послания к пастве. Новмуч. Нектарий (Трезвинский),еп. Вятский и Яранский
Ответ востязующим. (1928) М. А. Новоселов
Прекращение церковного общения в святоотеческом предании. И. Ризос