LIFE IN CHRIST
 
List parafianki.
List parafianki.  (pl.)  (.)  (.)  (pl.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (bg.)  (.)  (.)

Przepiękny oraz niezwykle ciepły jak i autentyczny wiarą i miłością list parafianki-staruszki Jeleny do swego biskupa, kapłana i parafian.

A Blessing of Love from St. Gregory Palamas (2012) Bishop Klemes of Gardikion
Błogosławieństwo miłości od św. arcypasterza Grzegorza Palamasa (2012) bp Klemens
A Blessing of Love from St. Gregory Palamas (2012) Bishop Klemes of Gardikion  (en.)  (.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)
На рѣкахъ Вавилонскихъ (1957) – Архіепископъ Аверкій (Таушевъ)
Рождественское письмо (1938) Иван Александрович Ильин (1954)
Всякая ли вѣра спасаетъ? – протоіерей Николай Очаповскій (1930)
Царский путь Креста Господня, вводящий в жизнь вечную. cвят. Иоанн Тобольский (Максимович)