HETERODOXY
Protestantism
 
Посланіе Вселенскаго патріарха Святѣйшему Всероссійскому Сѵноду о взаимообщеніи помѣстныхъ Церквей и по вопросу объ измѣненіи Юліанскаго календаря и Отвѣтное Посланіе послѣдняго (1904-1905 г.).
Посланіе Вселенской Патріархіи къ Святѣйшему Правительствующему Россійскому Сѵноду и Отвѣтное Посланіе послѣдняго (1902-1903 г.)
Послание патриархов восточно-кафолической церкви о православной вере (1723 г.)
Okólnik patriarchów Cerkwi wschodnio-katolickiej o wierze prawosławnej (1723).
Послание патриархов восточно-кафолической церкви о православной вере (1723 г.)  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

“O wierze prawosławnej” – odpowiedź patriarchów na przesłaną im przez biskupów Anglii książę. Okólnik zwiera obszerne credo Wschodniej Cerkwi, czyli naukę św. Apostołów i Ojców od pierwszych wieków formułowaną wobec wszelakich herezji.