Biblia – Nowy i Stary Testament

Ewangelie  Mt  Mk  Lk  J  Psalmy  Ps  Apostoł  Dz   Rz    1Kor  2Kor   Ga  Ef  Flp  Kol   1Tes  2Tes  1Tm  2Tm   Tt   Flm  Hbr  Jk     1P  2P    1J  2J  3J   Jud  Ap  Stary Testament  Rdz  Wj  Kpl Lb Pwt      Joz  Sdz  Rt     1Sm  2Sm   1Krl  2Krl     1Krn 2Krn    Ezd Ne Tb  Jdt Est   1Mch 2Mch   Job  Ps  Prz  Koh Pnp  Mdr  Syr    Iz Jr    Lam   Ba Ez Dn Oz  Jl  Am Ab    Jon   Mi  Na  Ha  So  Ag  Za  Ml

słowiańska BIBLIA multimedialna


TEXT paralelny w trzech językach PL RU CS:

  • W tłumaczeniu na j. polski x. Jakuba WUJKA, przekład uwspółcześniony w 1962 r.
  • W CERKIEWNO- SŁOWIAŃSKIM (dla zaznaczenia)
  • W tłumaczeniu SYNODALNYM na j. rosyjski (dla zazn.)

OBJAŚNIENIA (w zazn.):

  • cf. GRECKO-POLSKIE tłumaczenie dosłowne NT oraz inne polskie przekłady dla każdego wersetu oraz analiza gramatyczna

AUDIO całych rozdziałów polski  сл. рус. eng. (w zazn.) 


Ewangelie

Apostoł

Stary Testament


/? aby wybrać księgę: np: Nicefor.info/Biblia/?J

aby wybrać ROZDZIAŁ np: Nicefor.info/Biblia/?J2

lub ROZDZIAŁ , WERSET np: Nicefor.info/Biblia/?J2,1

lub ROZDZIAŁ , wersety OD – DO np: Nicefor.info/Biblia/?J2,1-5 lub POMIĘDZY ROZDZIAŁAMI Nicefor.info/Biblia/?J1,43 – 2,11 .

. kropka aby oznaczyć następny fragment w tym samym rozdziale Nicefor.info/Biblia/?J1,1-5 .10 lub Nicefor.info/Biblia/?J1,1-5 .10-11 lub w różnych rozdziałach Nicefor.info/Biblia/?J1,1-5 .2,10-11 lub dodatkowo jeden werset: Nicefor.info/Biblia/?J1,1-5 .2,10-3,1 .5

. aby oznaczyć wybrane rozdziały : Zaznacza wersety 1-5 w rozdziale 1 oraz dodatkowo cały rozdział 5 Nicefor.info/Biblia/?J1,1-5 .5  lub cały rozdział 1 i 3 i 5: Nicefor.info/Biblia/?Ps1.3.5

Aby w pokazanym tekście przejść do następnego fragmentu klikamy na jego końcu (PRZESTĄP =>)

Dla wybranych w powyższy sposób wersetów pokazuje się w ramce tekst paralelny w trzech językach

a nad tekstem paralelnym są przyciski pozwalające Wybrać lub Ukryć wskazany język

Aby pokazać tekst paralelny dla innego rozdziału klikamy w NUMER ROZDZIAŁU.

Aby pokazać w nowym oknie KOMENTARZ OJCÓW klikamy w numer wersetu w ramce z tekstem paralelnym.

Okno przewija się automatycznie do pierwszego wskazanego wersetu.

# aby przewinąć do innego miejsca ROZDZIAŁU wpisujemy w pasku adresu znak # np: Nicefor.info/Biblia/?Mt#28 lub do ROZDZIAŁU,WERSETU Nicefor.info/Biblia/?Lk#21,5


Św Jan z Kronsztadu