Kanonizacja

Print Friendly, PDF & Email


Synod greckich hierarchów zebrany w dniu pamięci jednego z naszych rodzimych orędowników z czasów Unii Brzeskiej – św. męcz. Atanazego igumena brzeskiego, podjął decyzję o zaliczeniu w poczet lokalnych świętych greckiego arcydiakona-egzarchę św. męcz. Nicefora Parasches-Kantakuzena (+1599)

***

Sprawozdanie z Decyzji Synodu Hierarchów z dnia 5/18 września 2017 r.

(fragment)

W poniedziałek 5/18 września 2017 roku w sali przy świątyni ikony Matki Bożej “Niewiędnący Kwiat” (Galaksadiu 14, Pireus) w nowym roku cerkiewnym odbył się pierwszy Świątobliwy Synod hierarchów Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady, któremu przewodniczył Błogosławiony Arcybiskup Aten i całej Hellady Kallinik.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku cerkiewnego metropolita Pireusu i Salaminy Geroncjusz dokonał małego poświęcenia wody, po czym przystąpiono do bieżących zagadnień:

(…)

14. Omówiono sprawy dotyczące morawskiej episkopii, a mianowicie:

a) zdecydowano zaliczyć do grona lokalnie czczonych świętych św. męcz. Nicefora Arcydiakona-Egzarchę i Wyznawcę (XVI w) walczącego przeciwko Unii, oraz ustanowić go opiekunem prawdziwych Chrześcijan prawosławnych w Polsce.

Odpis z Arcysekretariatu


Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Σεπτεμβρίου 2017

Τὴν Δευτέραν, 5ην /18ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς Νέας Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.
Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου ἐπὶ τῷ νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ ἔτει καὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

(…)

  1. Συνεζητήθησαν θέματα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας, ἤτοι:

α) Ἀπεφασίσθη ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἁγιότητος τοῦ τοπικῶς ἤδη τιμωμένου Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Νικηφόρου τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Ὁμολογητοῦ (ΙΣΤ’ αἰ.), ἀγωνισαμένου κατὰ τῆς Οὐνίας καὶ θεωρουμένου προστάτου τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Πολωνίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Print Friendly, PDF & Email