No Picture

Differences between Hesychasm and Yoga. Fr. Maximus (Marretta)

01/05/2019 Martin 0

Differences between Hesychasm and Yoga by Fr. Maximus Marretta Notes from Philokalia II Course, Spring Semester 2013, Three Holy Hierarchs Orthodox Theological Institute (The word “hesychasm” can be used in both a general and in a specialized sense. In a general sense, a hesychast is anyone who practices stillness – that is, one who lives in a quiet place and […]

Nowy biskup w naszej Cerkwi

01/05/2019 Martin 0

Decyzją dzisiejszego (1.05.2019) soboru amerykańskich biskupów, kapłanów oraz wiernych został wybrany kandydat do sakry arcykapłańskiej …

Pascha w monasterze św. Cypriana i Justyny

30/04/2019 Martin 0

Święto Świąt w monasterze św. Cypriana i Justyny (Fili, Attyka) pozostającym wiernym prawdziwej ortodoksji. Służbie przewodniczy metropolita Oroposu i Fili Cyprian II waz z naszym biskupem Gardykionu (locum tenens Morawskiej Episkopii) Klemensem. Jest obecny również bp Methonu Ambroży. Wyniesienie grobu Chrystusa Rozpoczęcie paschalnej Jutrzni. Paschalna wieczernia (Agapis – Miłości) Chrystus Zmartwychwstał! Христосъ Воскресе!

No Picture

Messaggio di Pasqua 2019

26/04/2019 Martin 0

Chiesa dei Veri Cristiani Ortodossi di Grecia Il Santo Sinodo Prot. 2822 Da leggere in Chiesa MESSAGGIO DI PASQUA 2019 «Venite, prendete la Luce dalla Luce che non tramonta e glorificate il Cristo Risorto dai morti» (Mattutino di Pasqua) Cari Padri e Fratelli, figli nel Signore risorto, in questa sublime Festa delle Feste e Solennità delle Solennità tutta inondata di […]

No Picture

Encyklika na Paschu 2019

26/04/2019 Martin 0

Cirkev pravých pravoslávnych kresťanov Grécka Posvätná Synoda Kannigos 32 106 82 Atény Grécko Encyklika na Paschu 2019 „Príďte, prijmite Svetlo od nehasnúceho Svetla a oslávte Vzkrieseného Christa!“ Milovaní Otcovia a Bratia, deti vo Vzkriesenom Hospodinovi, v jasne žiariacom najväčšom Sviatku Sviatkov a Oslave Osláv, Víťaz nad smrťou Hospodin náš Isus Christos daruje nám nehasnúce Svetlo Vzkriesenia a Života. V Svojej […]

List Paschalny 2019

25/04/2019 Martin 0

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY ŚWIĄTOBLIWY SYNOD Kaningos 32 (3 piętro) 106 82 Ateny Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385 HELLAS – GRECJA www.ecclesiagoc.gr Nr Prot. 2822 Do odczytania w cerkwiach LIST PASCHALNY 2019 „Przyjdźcie, przyjmijcie Światłość od niegasnącej Światłości i wychwalajcie Chrystusa Zmartwychwstałego!” Umiłowani Ojcowie i Bracia, dzieci w Zmartwychwstałym Panu! W jaśniejącym blasku największego Święta Świąt i Uroczystości nad Uroczystościami, Zwycięzca […]

No Picture

Message de Paques 2019

25/04/2019 Martin 0

 EGLISE DES VRAIS CHRETIENS ORTHODOXES DE GRECE Saint Synode Protocol no. 2822 A lire à l’Eglise MESSAGE DE PAQUES 2019 «Venez, recevez la Lumière de la Lumière éternelle, et glorifiez le Christ Ressuscité des morts» (Mattines de Pâque) Chers Pères et Frères, enfants dans le Seigneur ressuscité, En cette sublime Fête des Fêtes et Solennité des Solennités toute inon­dée de […]