Слово в день Успения Божией Матери – Св. прав. Алексий Мечев

28/08/2020 Martin 0

Матерь Божия прожила на земле 60 лет. Она с нетерпением ожидала перейти от земли на небо, к Сыну и Богу, и об этом усердно молила Его. Господь услышал молитвы Своей Матери, и за три дня до исхода Ее известил Ее об этом. В день отшествия Своего Преблагословенная пожелала видеть Апостолов: и все они, кроме Фомы, принесены были из разных стран […]

Arcypasterskie Posłanie do wiernych dzieci naszej Cerkwi w Polsce

18/08/2020 Martin 0

+ Arcypasterskie Posłanie do wiernych dzieci naszej Cerkwi w Polsce Niedziela 3/16.08.2020 Umiłowane dzieci naszej Cerkiewnej Wspólnoty w Polsce, niech was Bóg błogosławi i chroni Matka Boża! Pozdrawiam z rozpoczynającym się postem ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy i Matki wszystkich nas – Jej prawosławnych dzieci! Kontaktuję się wami listownie, aby wyrazić wszystkim swą miłość, a także swój smutek, ponieważ miałem przybyć […]

No Picture

Архиерейское Посланiе вѣрнымъ чадамъ нашей Церкви въ Польшѣ

18/08/2020 Martin 0

+ Архиерейское Посланiе вѣрнымъ чадамъ нашей Церкви въ Польшѣ Воскресенье 3/16.8.2020 Возлюбленные чада нашей Церковной Общины въ Польшѣ, Богъ благословитъ васъ и храни васъ Матерь Божiя! Съ началомъ поста въ честь Пресвятой Богородицы и Матери всѣхъ насъ, Её Православныхъ чадъ! Я общаюсь съ вами письменно, чтобы выразить всѣмъ вамъ свою любовь, а также свою печаль, такъ какъ я долженъ былъ […]

No Picture

Biblia i kanony o Eucharystii – materiał do polemiki

19/07/2020 Martin 0

CHLEB I WINO W BIBLII 18 Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego, 19 błogosławił Abrama, mówiąc:  «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! (Rodz. 14, 18) Mamy słomę i żywność dla naszych osłów oraz chleb i wino dla siebie,… (Sędziów 19, 19) Natomiast dawniejsi namiestnicy, którzy byli […]

Nowości “dogmatyczne” rzymskiego katolicyzmu

19/07/2020 Martin 0

1074 – 1139 r. – wprowadzenie obowiązku przestrzegania “celibatu” “W XI wieku wielu duchownych było żonatych, a wśród nich znajdowali się także i biskupi. Takie sytuacje zdarzały się nawet w Rzymie. Kolejni papieże ponawiali i wprowadzali w życie normy dotyczące bezżenności duchownych. I tak np. Grzegorz VII w 1074 r. pod groźbą ekskomuniki zabronił jakiemukolwiek duchownemu mieć żonę, a wiernym […]

Utrzymywanie wiary w środku kryzysu.

10/07/2020 Martin 0

Z monasteru pod wezwaniem Świętych Męczenników Cypriana i Justyny w Fili (Attyka, Grecja) Utrzymywanie wiary w środku kryzysu Spotkanie informacyjne duchowieństwa i mnichów 1 maja 2020 r. (kal. cer.) W czwartek, 1. maja 2020 r. (kal. cer.), Najprzewielebniejszy Metropolita Cyprian zaprosił duchownych Świątobliwej Metropolii Oroposu i Fili, reprezentantów trzech monasterów Metropolii oraz Zarząd fundacji pożytku publicznego pod wezwaniem św. Filareta […]

Dzień zejścia Ducha Świętego. Święty arcypasterz Filaret (Wozniesienskij +1985)

07/06/2020 Martin 0

Wczoraj Cerkiew Prawosławna świętowała triumfalne święto Przenajświętszej Trójcy, a dziś druga część tego święta, kiedy Cerkiew wychwala Przenajświętszego Ducha Bożego, Który zstąpił na apostołów i napełnił ich duchową siłą. W sześciopsalmiu padają takie słowa: „Dusza moja, jako ziemia bezwodna Tobie”, to znaczy dusza moja jako ziemia bez wody łaknie Ciebie. Wyobraźcie sobie ziemię, w której znajdują się dobre nasiona, lecz […]

No Picture

Слово на Троицу. Св. Митр. Филаретъ (Вознесенскій +1985)

06/06/2020 Martin 0

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда-то великій святитель и учитель Церкви святитель Григорій Богословъ, произнося свою вдохновенную бесѣду въ Праздникъ Св. Троицы, началъ ее словами: «Пятидесятницу празднуемъ, и Духа пришествіе, и предложеніе обѣщанія, и надежды исполненіе». И дальше въ этой вдохновенной бесѣдѣ онъ говоритъ: «Духъ Святый бѣ присно, есть и будетъ, не бѣ начинаяй, не бѣ престаяй, […]

No Picture

Ὁ Ἀρειανισμὸς παλαιὰ καὶ ὁ Νεο-αρειανισμὸς στὴν ἱστορία καὶ σήμερα (2020) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

04/06/2020 Martin 0

+Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ἑορτάσαμε τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τὸ 325 μ.Χ., οἱ ὁποῖοι κατετρόπωσαν τὴν αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ. Ἐπρόκειτο γιὰ πάρα πολὺ ἐπικίνδυνη ἐπιβουλὴ κατὰ τῆς πίστεως στὴν Θεότητα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἔπληττε τὸ Μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ βέβαια ἀποστεροῦσε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν δυνατότητα τῆς σωτηρίας. Ὅλος […]