Nasz biskup Klemens wybrany na metropolitę Laryssy i Platamonu

03/02/2022 Martin 0

Dzisiejszą (21.01.2022 r. wg cer. kal.) decyzją synodu hierarchów Cerkwi PPCh Hellady biskup Klemens (Papadopoulos) pełniący do tej pory posługę wikarego metropolii Oroposu i Fili oraz locum tenens Morawskiej Episkopii (obejmującej również wspólnoty w Polsce), został podniesiony do funkcji metropolity Świątobliwej Metropolii Laryssy i Platamonu. Nowy metropolita, Kyr Klemens, urodził się w Dramie w 1966 roku, a po ukończeniu Szkoły […]

Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2021

06/01/2022 Martin 0

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY ŚWIĄTOBLIWY SYNOD HELLAS – GRECJA www.ecclesiagoc.gr Nr Prot. 3167 Do odczytania w cerkwiach Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2021 “kłaniać się Tobie, Słońcu Sprawiedliwości, i Ciebie poznawać, Wschód z wysoka, Gospodzinie, chwała Tobie” Drodzy Ojcowie i Bracia, umiłowane dzieci narodzonego Gospodzina! Wielkie święto Bożego Narodzenia ponownie nadeszło, aby przekazać nam swoją niebiańską radość i nadprzyrodzoną melodię, by […]

No Picture

Церковность или Политика? Митр. Антоний Храповицкий

05/01/2022 Martin 0

Вопросъ этотъ по отношенію ко всякой рѣчи, проповѣди и соборному постановленію ставится съ 1905 г. каждый разъ, когда духовныя лица или учрежденія высказываются за самодержавіе или вообще за монархію, но никогда не ставится, когда они высказываются противъ того или другого. Между тѣмъ, до 1905 года о достоинствѣ самодержавія и о неприкосновенности царской власти говорилось и печаталось и Св. Сѵнодомъ, и […]

Pocztówka świąteczna od bpa Klemensa

05/01/2022 Martin 0

Drodzy Ojcowie i Bracia, Udanych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! + Klemens, bp Gardykionu Tysiące razy w historii dziecko stało się królem, ale tylko jeden Król został Dzieckiem.  

No Picture

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021

05/01/2022 Martin 0

γιά ἐκτύπωση πατήστε ΕΔΩ «Σὲ προσκυνεῖν τὸν Ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης καὶ Σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους Ἀνατολήν, Κύριε δόξα Σοι» (Ἀπολυτίκιον Ἑορτῆς) Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ τεχθέντι· Η ΜΕΓΑΛΗ Ἑορτὴ τῶν Γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ ἔφθασε καὶ πάλι γιὰ νὰ μᾶς μεταδώσει τὴν οὐράνια χαρὰ καὶ τὴν ὑπερκόσμια μελωδία της, νὰ μᾶς μεταγγίσει τὴν γλυκύτητά της, νὰ μᾶς ἐξευγενίσει, […]

No Picture

Послание на Рождество Христово 2021

05/01/2022 Martin 0

№ Прот. 3167 Послание на Рождество Христово 2021 «Тебе кланятися, Солнцу Правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!» (Тропарь праздника)   Дорогие Отцы и Братья, возлюбленные чада о родившемся Господе! Великий праздник Рождества Христова вновь настал, чтобы передать нам свою небесную радость и сверхъестественную мелодию, усладить нас, облагородить нас, смягчить наши души и возвысить нас. Нам же […]

Посланіе міровой конференціи отъ имени Русскаго Всезарубежнаго Церковнаго Собора.

29/12/2021 Martin 0

Среди множества народовъ, которые получили право голоса на Генуэзской конференціи, не будетъ только представительствовать двухсотмилліонный народъ русскій, потому что невозможно же назвать его представителями, и притомъ единственными, его же поработителѣй, какъ нельзя было въ средніе вѣка признать гунновъ представителями франкскихъ и германскихъ племёнъ Европы, хотя среди гуннскихъ вождѣй, конечно, успѣвали втереться нѣсколько процентовъ предателей изъ народовъ европейскихъ какъ и среди […]

Sława Iisusu Chrystu! – czy aby prawosławne?

29/12/2021 Martin 0

Pierwsze wzmianki o sposobie przywitania wśród Chrześcijan znajdujemy w Nowym Testamencie, gdzie sam Zbawiciel, gdy ukazał się po swoim zmartwychwstaniu, życzył zgromadzonym pokoju (por. J 20, 19). A posyłając Apostołów na misję, uczył ich ‒ a tym samym i nas ‒ abyśmy: „Do któregokolwiek domu wejdziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi. A jeśliby tam był syn pokoju, spocznie na nim […]

No Picture

Ветхій Завѣтъ въ Новозавѣтной Церкви. Прот. Михаил Помазанскій

14/12/2021 Martin 0

Апологетическій очеркъ) Большое разстояніе вѣковъ отдѣляетъ насъ отъ времени написанія книгъ Ветхаго Завѣта, особенно первыхъ его книгъ. И уже не легко намъ переноситься въ тотъ строй души и въ ту обстановку, въ какихъ создавались эти боговдохновенныя книги и какія представлены въ самихъ этихъ книгахъ. Отсюда раждаются разнообразныя, смущающія мысль современнаго человѣка, недоумѣнія. Особенно часто возникаютъ эти недоумѣнія при желаніи согласовать […]

List Sergiusza Aleksandrowicza Nilusa do Lwa Aleksandrowicza Orłowa

14/12/2021 Martin 0

Sergiusz Aleksandrowicz Nilus (1862-1929), rosyjski pisarz religijny i działacz społeczny. Pochodził z arystokracji, zakończył prawo na Uniwersytecie Moskiewskim. Po osobistym nawróceniu w latach 1890-tych, głebokim pokajaniu przed św. Janem Kronsztadzkim, pielgrzymkach do Ławry Troicko-Siergiejewskiej, a także Diwiejewa, został pisarzem i publicystą piszącym o sprawach duchowych. W latach 1907-1912 mieszkał w Pustelni Optyńskiej, będąc duchowym dzieckiem śww. Starców Optyńskich i nieoficjalnym […]