Przemyślenia na temat obecnego kryzysu – Bp Klemens

07/10/2021 Martin 0

Od półtora roku przechodzimy przez wielki kryzys z powodu globalnej epidemii koronawirusa. Ten problem, bez względu na źródło, jest realny, a ludzkość jest poddawana testowi. My, Prawosławni Chrześcijanie, zawsze stawiamy czoła różnym kryzysom i smutkom życia, traktując je jako czas na duchowy samokrytycyzm oraz udoskonaloną i głębszą skruchę, lecz także wzmacnianie wiary, nadziei i miłości. Jednakże, wydarzenia rozwijają się w taki sposób […]

Zmiany liturgiczne dotyczące obecnej sytuacji.

07/10/2021 Martin 0

Wspólnota prawdziwie prawosławnych Chrześcijan w Polsce zwróciła się do swego biskupa Klemensa z prośbą o błogosławieństwo na dodanie do służb liturgicznych (w ekteniach) modlitewnych próśb związanych z obecnymi bezprawnymi i antychrześcijańskimi decyzjami i działaniami rządów na całym świecie. Tekst wspomnianych modlitewnych aklamacji został zaczerpnięty z dorobku siostrzanej, i będącej z nami w eucharystycznej jedności, jurysdykcji – Rosyjskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej, […]

Message for the Feast of Saint Ludmila

29/09/2021 Martin 0

  Message for the Feast of Saint Ludmila Queen of the Czech Republic 16 (29) September 2021 Dear Fathers, Brothers and Sisters in Christ, Today we celebrate St. Ludmila, wife of Duke of the Czech Republic Vorivoj, who was baptized into the Orthodox Christian faith by St. Methodius the Apostle and died young, at the age of only 36. His […]

Thoughts on the Present Crisis – by Bishop Clement

28/09/2021 Martin 0

by Bishop Clement of Gardikion We are going through a great crisis for a year and a half because of the global epidemic of the Coronavirus. The problem, regardless of its origins, is real and humanity is being tested. We Orthodox Christians always face various crises, and the sorrows of life, as times for spiritual self-criticism, improved and deeper repentance, […]

No Picture

Ἀνακοίνωσις: Ἐπὶ τῆς παρούσης ἐπιδημιολογικῆς κρίσεως

27/08/2021 Martin 0

  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικο, κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς 10ης/23ης–7–2021 ἐξετίμησε τὴν διαμορφωθεῖσαν κατάστασιν ἕνεκα τῆς παρούσης ἐπιδημιολογικῆς κρίσεως καὶ ἐξέφρασε τὴν πλήρη ἀντίθεσιν αὐτῆς εἰς τὴν de facto ὑποχρεωτικότητα τῶν ἐμβολιασμῶν ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας, ὅπως αὕτη μάλιστα προβάλλεται καὶ ὑποστηρίζεται ὑπὸ τοῦ μεγαλυτέρου μέρους […]

No Picture

SYNODAL COMMUNIQUE CONCERNING THE PRESENT EPIDEMIC CRISIS

27/08/2021 Martin 0

The Holy Synod of the Church of True Orthodox Christians of Greece, under the presidency of His Beatitude Archbishop Kallinikos of Athens, during its deliberations on the 11/24 August 2021, considered the situation that has been created by the present epidemic, and expressed its complete opposition the the de facto imposition of vaccination by the government, especially as this is […]

Синодальное сообщение относительно настоящего эпидемического кризиса

27/08/2021 Martin 0

СИНОДАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НАСТОЯЩЕГО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО КРИЗИСА Священный Синод Церкви Истинно Православных Христиан Греции под председательством Блаженнейшего архиепископа Афинского Каллиника в ходе обсуждения 11/24 августа 2021 года рассмотрел ситуацию, созданную настоящей эпидемией, и выразил свое полное несогласие с фактическим навязыванием вакцинации правительством, тем более что это представлено и поддерживается большей частью греческих средств массовой информации. Мы настаиваем на праве на информацию […]

No Picture

Komunikat synodu w/s obecnego kryzysu epidemicznego

24/08/2021 Martin 0

Świątobliwy Synod Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Grecji pod przewodnictwem Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Kallinika z Aten podczas obrad w dniach 11/24 sierpnia 2021 r. rozważył sytuację, jaką wytworzyła obecna epidemia, i wyraził całkowity sprzeciw wobec faktycznego nałożenia szczepień przez rząd, zwłaszcza gdy jest to prezentowane i wspierane przez większą część greckich środków masowego przekazu. Domagamy się prawa wolności do informacji z każdej […]

Zobaczyłem Boga…

22/08/2021 Martin 0

Prezentujemy Państwu opowieść archimandryty Daniela (świeckie imię: Bombang Dwi Bjatoro) – wychowanego w muzułmańskiej rodzinie, pierwszego prawosławnego kapłana pochodzenia indonezyjskiego, i zarazem założyciela prawosławnej misji w tym kraju w końcu lat 80. Obecnie w tym największym muzułmańskim kraju świata mieszka kilka tysięcy prawosławnych chrześcijan, którym posługę niesie blisko 20 kapłanów pochodzenia indonezyjskiego. Tę niezwykle ciekawą historię opublikował oficjalny dwutygodnik Serbskiego […]

Почему нам нужна монархия? И. Здравомыслов

22/08/2021 Martin 0

Некоторые считают, что время, когда «имперская идеология» играла положительную роль, «безвозвратно ушло». Какой пророк или провидец указали им на это? Если и есть пророчества, отвечающие на данный вопрос, то все они утверждают обратное. Но как ссылка на известные в среде верующих пророчества у некоторых встречает идиосинкразию, сошлемся просто на здравое чувство православного человека. Православный человек желает во всем видеть волю […]