Przed Wielkim Postem. Święty Jan Arcybiskup Szanghaju (+1966)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info

Otwierają się drzwi pokajania – następuje Wielki Post. Powtarza się on corocznie i za każdym razem przynosi nam wielką korzyść, pod warunkiem, że spędzamy do w odpowiedni sposób. Wieli Post jest przygotowaniem do życia wiecznego, a w bliższej perspektywie – do Świetlejącego Zmartwychwstania.

Tak jak w wysokim budynku usytuowane są schody, aby po ich stopniach można było wchodzić na górę, tak i przeróżne dni roku są stopniami dla naszego duchowego powstania i wzejścia.

Do takowych w szczególności zaliczają się dni Wielkiego Postu i Świętej Paschy.

W Wielki Post oczyszczamy się od grzesznej nieczystości, a w Świetlejącą Paschę doświadczamy błogosławieństwa nadchodzącego Królestwa Chrystusowego. Gdy (wspinacze) wchodzą na wysoki szczyt, to starają się oswobodzić od wszelkiego zbędnego ciężaru. Czym mniej jesteśmy obciążeni, tym lżej jest wchodzić i można dojść jeszcze wyżej.

Podobnie, aby duchowo wznieść się, najpierw trzeba oswobodzić się od grzesznego ciężaru. Zdejmuje go z nas pokajanie przy niezbywalnym warunku, że my sami wyganiamy z siebie  wszelką wrogość i przebaczamy każdemu, kto nam zawinił. Wtedy, oczyszczeni i rozgrzeszeni przez Boga, witamy świetlejące Chrystusowe Zmartwychwstanie.

Jakże drogocenny Boży dar wtedy otrzymujemy, skoro jest to ukończeniem naszego postnego trudu? O tym mówi nam już pierwsza pieśń rozpoczynająca codzienny śpiew stichir postu: „I jest w zamian podawany nam Boży Agniec, w świętą i światłą noc zmartwychwstania, ze względu na nas dokonane zakłucie, w wieczór otrzymane uczniami misterium”.

Przyjęcie Ciała i Krwi Zmartwychwstałego Zbawiciela dla życia wiecznego – oto cel świętej Czterdziestodnicy. Wierni powinni przyjmować je nie tylko w Paschę. Na Paschę powinni przyjąć [Eucharystię] ci, którzy się przygotowywali, spowiadali i przyjmowali [Święte Dary] w czasie Wielkiego Postu. Przed samą Paschą nie ma możliwości dobrze ze wszystkiego się wyspowiadać, czas i kapłani są zajęci służbami Wielkiego Tygodnia. Należy ku temu wcześniej się przygotowywać.

Wszelkie przyjęcie Chrystusowych Misteriów jest zjednoczeniem z samym Chrystusem i daje nam zbawienie. Dlaczego nadaje się takie znaczenie przyjmowaniu [Eucharystii] w noc Świętej Paschy i dlaczego wszyscy ku temu są tak wzywani? Wtedy szczególnie dana nam jest możliwość odczucia Chrystusowego Królestwa. Wtedy wyjątkowo oświetlamy się Wiecznym Światłem i umacniamy dla duchowego wzejścia.

Jest to niezastąpiony Chrystusowy dar, dobro nie do porównania. Niech nikt sam nie pozbawia się tej radości i w zamian za przyjęcie [Eucharystii] w paschalną noc, niech nie śpieszy się spożywać mięsne i inne potrawy. Przyjęte wtedy Boże Misteria przygotowują nas do uczestnictwa w trapezie [jadalni] wiecznego Bożego Królestwa.

Amen

Tłum. lMP

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info