Pokój Wam!

W ostatnim stuleciu, jak i teraz, chrześcijanie pozostający wierni Bogu, stają przed obliczem wielu wyzwań. Dlatego teologia prawdziwego, niezmiennego Chrześcijaństwa musi dawać jasne i niepopulistyczne odpowiedzi na nurtujące ludzi zagadnienia. Jednocześnie musi radzić sobie z narastającym moralnym upadkiem społeczeństwa oddalającego się od religijnych wartości tradycyjnego chrześcijańskiego życia.

Przychodzi się nam również borykać z odstępstwami w samym świecie tzw. oficjalnego „prawosławia” coraz bardziej idącego w przeciwnym kierunku od dawania świadectwa niezbywalnej Prawdy, Świętej Tradycji, zgodności nauki Świętych Ojców (łac. consensus patrum), niezbywalnych podwalin biblijnych doktryn, moralnego życia i kanonicznego ustroju Cerkwi.

Nasz Ośrodek jasno widzi swoją rolę w niezłomnym niesieniu i obrony prawd wiary przed innowiernym i upadłym światem, oraz w zachowaniu wszystkiego tego co odziedziczyliśmy od naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Naszym mottem przewodnim są słowa Apostoła Pawła skierowane do greckich Chrześcijan w Thessalonice: „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o której zostaliście nauczeni” (2,15), oraz słów z Objawienia świętego Ewangelisty Jana: „Trzymaj, co posiadasz!” (3,11).

(...)

***

Szanowny Czytelniku, znajdujesz się na pierwszej i jedynej w Polsce stronie internetowej na której są publikowane tłumaczenia tekstów, publikacji, artykułów i książek z dziedziny prawosławnego Chrześcijaństwa. Nasz Ośrodek Myśli Prawosławnej ma za zadanie udostępnianie, propagowanie i poszerzanie wiedzy o prawowiernym Chrześcijaństwie wśród mieszkańców obecnej Polski. Znajdziesz tu nie tylko tłumaczenia ale również bogaty zbiór fotokopii archiwalnych ksiąg we wszystkich dostępnych językach.

Przygotowujemy również multimedialną bibliotekę, oddzielny kwartalnik poświęcony prawosławnej duchowości, cerkiewny kalendarz oraz periodyk naukowy naszego Ośrodka Myśli Prawosławnej.

Wszystkie dostępne tu materiały wyrażają patrystyczny światopogląd, wierny Świętej Tradycji i Ewangelicznej nauki Chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu (do 1054 r.).

Za patrona prawosławnej Misji na terenie Rzeczypospolitej został obrany święty męczennik Nicefor (Kantakuzen, +1599 r.), który w podobnym do nas czasie apostazji, z błogosławieństwa zwierzchników greckiego Wschodu, walczył o zachowanie na naszych ziemiach świętej ortodoksji chrześcijańskiej wiary. Czcząc trud i oddanie świętego arcydiakona-egzarchy staramy się oddać mu hołd poprzez kontynuację jego dzieła, które dziś z błogosławieństwa greckich prawdziwie prawosławnych hierarchów, oraz dzięki usilnym modlitwom atoskich mnichów-zelotów, niosą klerycy i wierni Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan w Polsce.

Z naszym O.M.P. współpracuje wiele zagranicznych i międzynarodowych instytucji, organizacji, wydawnictw, oraz wielu niezależnych pracowników naukowych. Jesteśmy otwarci na wymianę informacji, jak również na szeroko pojętą współpracę niezależnie od jurysdykcyjnych ram.

(mniej)

Nowości

O prześladowaniu Prawdziwego Prawosławia w Rmunii.
О гонениях на Истинное Православие в Румынии. (2007)  (en.)

Nieznane dotąd świadectwa prześladowań prawdziwie prawosławnych Chrześcijan w Rumunii.

Nowy styl

2018-02-21 19:49


Prawosławie we współczesnym świecie. Głos sumienia w greckiej (nowostylnej) archidiecezji. (1968)
Orthodoxy in the Contemporary World. A Voice of Conscience in the Greek Archdiocese. (1968)

“Być częścią cerkwi która staje się rzymsko-katolicka w swym zarządzaniu, protestancka w swej wierze i grecko-prawosławna w swych obrzędach – to nie dla mnie. Choć obecnie Prawosławie wszędzie otrzymuję uznanie jako „czwarta główna religia”, to jednocześnie traci swój prawosławny charakter.”

Zerwanie jedności

2018-02-18 11:46


List św. metr. Filareta do igumenii leśniańskiego monasteru Magdaleny. (1979)
Письмо Свят. Филарета игумении Леснинского монастыря Магдалине. (1979)  (en.)

List św. metropolity Filareta do igumeni leśniańskiego monasteru Magdaleny o upadku oficjalnych Cerkwi Lokalnych i o braku Bożej Łaski u „prawosławnych” ekumenistów i sergian a tym samym o konieczności modlitewnego i eucharystycznego zerwania z nimi jedności.

EkumenizmZerwanie jedności

2018-02-18 10:36


Prześladowania atoskich mnichów przez patriarchat Konstantynopola. (1992) Kapłan Patryk Ranson.
Преследование Афонских монахов Константинопольской патриархией. Свящ. Патрик Рансон.

Książka ujawniające straszne i niebywałe (nawet zabójstwa) prześladowania prawdziwych atoskich mnichów przez neoatonitów i ich herezjarche konstantynopolitańskiego patriarchę-ekumenistę.

EkumenizmZerwanie jedności

2018-02-17 21:59


List św. metropolity Filareta do patriarchy Atenagorasa. (1969)
Святитель Филарет (Вознесенский). Послание патриарху Афинагору. (1969)

List św. metropolity Filareta (Wozniesienskij) do patriarchy Atenagorasa w/s planów zwołania Wielkiego Soboru oraz w kwestii sergianizmu.

EkumenizmSergianizm

2018-02-17 16:41


Złoty środek w walce z ekumenizmem. List otwarty przewodniczącego Świątobliwego Synodu PPCh Grecji Arcybiskupa Chryzostoma II w/s zmiany aktywności ekumenicznej w RCP PM .
Царский путь борьбы с экуменизмом. Открытое письмо председателя Священного Синода ИПЦ Греции Архиепископа Хризостома II в ответ на вопрос об изменении экуменической активности РПЦ МП. (2008)

List otwarty starostylnego arcybiskupa Aten Chryzostoma (Kiuzisa, +2010) w/s rzekomego antyekumenizmu w jurysdykcji Moskiewskiego Patriarchatu. Powodem do jego napisania stała się unia rosyjskich emigrantów z sergianami.

EkumenizmListy P.P.Ch Hellady

2018-02-17 07:42


„Prawosławie albo śmierć” – meandry konfliktu wokół monasteru Esfigmenu. (2015) Miłosz Wiśniewski

Tekst wykładu podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej RELIGIA W CZASIE I PRZESTRZENI organizowanej w dniach 17-18 kwietnia 2015 r.

Ekumenizm

2018-02-14 21:26


Przyczyna naszych chorób.

Zwykle przyjmuje się, że przyczyną chorób są mikroby, wirusy, którymi wypełniona jest cała atmosfera ziemi. Mikroby są wszędzie, ale chorują nie wszyscy. Na to pytanie odpowiada Ewangelia.

Choroby cielesne

2018-02-14 20:22


Przystań zbawienia. Ojciec Lew Lebiediew (+1998)  (ru.)

Przystań zbawienia – to opis greckiego prawdziwie prawosławnego monasteru pw śww. Cypriana i Justyny (Fili, Attyka), spisany w 1997 roku, tym nie mniej wciąż swym duchem aktualny po dziś dzień.

O nas

2018-02-14 20:08


Obywatele Nieba. (1915) Kapłan Walentyn Swiencickij
ГРАЖДАНЕ НЕБА. (1915) о. Валентинъ Свенцицкiй

Niezwykła książka opisująca życie prawdziwych mnichów-pustelników, uciekinierów od świata i ludzi, oraz o tych którzy chcąc żyć samotnie z dala od monasterów udają się w odległe i trudno dostępne zakątki gór Kaukazu.
Czytelnik czytając książkę poczuje się jakby był tam, wśród tych mnichów i wraz z nimi przeżywał ich zmartwienia, słuchał ich opowieści o duchowych zmaganiach, oraz jadł z nimi potrawy przyrządzone z ich pustelniczego ogródka.

Monastycyzm

2018-02-10 20:47


Soborowe potępienie herezji ekumenizmu. (1998)
Соборное осужденiе ереси экуменизма. (1998)

Pełny tekst anatem rzuconych przez greckich prawosławnych hierarchów wobec herezji ekumenizmu i jej głosicieli.

Dokumenty P.P.Ch HelladyEkumenizm

2018-02-06 22:22


Potrzeba tylko jednego. (1971) Św. Justyn (Popowicz)
Единое на потребу. (1971) Преп. Иустин (Попович)

Poniższy list wielkiego serbskiego teologa XX-ego wieku św. Justyna Popowicza został odkryty w 1971 r. i jak dotąd nie był publikowany.W tamtych latach, gdy herezja ekumenizmu dopiero rozpoczynała paraliżować Cerkwie Lokalne, kwestie rozpatrywane przez świętego już wtedy były „potrzebą tylko jednego”. Dziś w związku z niebywałym masztabem odstępstwa hierarchów od Bożej Prawdy i obojętności większości prostych kapłanów i wiernych, ten trud nabiera szczególnej aktualności.

Ekumenizm

2018-02-06 22:08


Dar języków. Powieść o życiu tajnych wiernych w ZSRR.
Даръ языковъ. Повѣсть о жизни тайноцерковниковъ въ СССР Братъ Захарій

Powieść obrazująca trudy życia katakumbowych wiernych w bezbożnym państwie Antychrysta. Tekst po raz pierwszy wydany w emigracyjnym monasterze w Jordanwille.

SergianizmZerwanie jedności

2018-02-06 21:31


Szukającym Matki. Mnich Zachariasz
Ищущим Мать. (1947) Инок Захария

Fragment kazania z ruskich katakumb w ZSRR.

Sergianizm

2018-02-06 21:20


Polski arcybiskup Sawa: Różnice dogmatyczne - darem Boga!
Αρχιεπίσκοπος Πολωνίας Σάββας: Δώρο του Θεού οι δογματικές διαφορές!

Słowa herezji które podczas wywiadu wypowiedział metropolita Sawa (Hrycuniak) zatrwożyły greckich teologów. Mianowicie zwierzchnik-ekumenista PAKP-u powiedział, że „różnice dogmatyczne [pomiędzy prawosławiem a rzymskim katolicyzmem] to dar Boży poprzez który odkrywamy różnorodność świata”. Poniżej tekst w tej sprawie greckiego teologa Cypriana Chrystodulidisa.

Ekumenizm

2018-02-05 22:22


List parafianki.  (.)

Przepiękny oraz niezwykle ciepły jak i autentyczny wiarą i miłością list parafianki-staruszki Jeleny do swego biskupa, kapłana i parafian.

ŻYCIE W CHRYSTUSIE

2018-02-05 21:46


Nowy święty – prawdziwie prawosławny arcypasterz Konstantyn (Jessienskij +1996).

Współczesny święty hierarch-asceta który podpisał anatemę przeciwko ekumenizmowi przy tym dobry przyjaciel i propagator jedności prawdziwie prawosławnych Chrześcijan.

EkumenizmŻywoty Świętych

2018-02-05 21:03


Stary styl lepszy od dwóch nowych. (2004)
Старый стиль лучше новых двух. (2004)

Nowy styl

2018-02-05 19:11