Pokój Wam!

W ostatnim stuleciu, jak i teraz, chrześcijanie pozostający wierni Bogu, stają przed obliczem wielu wyzwań. Dlatego teologia prawdziwego, niezmiennego Chrześcijaństwa musi dawać jasne i niepopulistyczne odpowiedzi na nurtujące ludzi zagadnienia. Jednocześnie musi radzić sobie z narastającym moralnym upadkiem społeczeństwa oddalającego się od religijnych wartości tradycyjnego chrześcijańskiego życia.

Przychodzi się nam również borykać z odstępstwami w samym świecie tzw. oficjalnego „prawosławia” coraz bardziej idącego w przeciwnym kierunku od dawania świadectwa niezbywalnej Prawdy, Świętej Tradycji, zgodności nauki Świętych Ojców (łac. consensus patrum), niezbywalnych podwalin biblijnych doktryn, moralnego życia i kanonicznego ustroju Cerkwi.

Nasz Ośrodek jasno widzi swoją rolę w niezłomnym niesieniu i obrony prawd wiary przed innowiernym i upadłym światem, oraz w zachowaniu wszystkiego tego co odziedziczyliśmy od naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Naszym mottem przewodnim są słowa Apostoła Pawła skierowane do greckich Chrześcijan w Thessalonice: „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o której zostaliście nauczeni” (2,15), oraz słów z Objawienia świętego Ewangelisty Jana: „Trzymaj, co posiadasz!” (3,11).

(...)

***

Szanowny Czytelniku, znajdujesz się na pierwszej i jedynej w Polsce stronie internetowej na której są publikowane tłumaczenia tekstów, publikacji, artykułów i książek z dziedziny prawosławnego Chrześcijaństwa. Nasz Ośrodek Myśli Prawosławnej ma za zadanie udostępnianie, propagowanie i poszerzanie wiedzy o prawowiernym Chrześcijaństwie wśród mieszkańców obecnej Polski. Znajdziesz tu nie tylko tłumaczenia ale również bogaty zbiór fotokopii archiwalnych ksiąg we wszystkich dostępnych językach.

Przygotowujemy również multimedialną bibliotekę, oddzielny kwartalnik poświęcony prawosławnej duchowości, cerkiewny kalendarz oraz periodyk naukowy naszego Ośrodka Myśli Prawosławnej.

Wszystkie dostępne tu materiały wyrażają patrystyczny światopogląd, wierny Świętej Tradycji i Ewangelicznej nauki Chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu (do 1054 r.).

Za patrona prawosławnej Misji na terenie Rzeczypospolitej został obrany święty męczennik Nicefor (Kantakuzen, +1599 r.), który w podobnym do nas czasie apostazji, z błogosławieństwa zwierzchników greckiego Wschodu, walczył o zachowanie na naszych ziemiach świętej ortodoksji chrześcijańskiej wiary. Czcząc trud i oddanie świętego arcydiakona-egzarchy staramy się oddać mu hołd poprzez kontynuację jego dzieła, które dziś z błogosławieństwa greckich prawdziwie prawosławnych hierarchów, oraz dzięki usilnym modlitwom atoskich mnichów-zelotów, niosą klerycy i wierni Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan w Polsce.

Z naszym O.M.P. współpracuje wiele zagranicznych i międzynarodowych instytucji, organizacji, wydawnictw, oraz wielu niezależnych pracowników naukowych. Jesteśmy otwarci na wymianę informacji, jak również na szeroko pojętą współpracę niezależnie od jurysdykcyjnych ram.

(mniej)


Okólnik Jednej, Świętej, Powszechnej i Apostolskiej Cerkwi do wszystkich Chrześcijan prawosławnych (1848).
Окружное Послание Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви ко всем православным христианам (1848).  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Okólnik Cerkwi Prawosławnej ostrzegający i informujący prawosławnych Chrześcijan przed zbłądzeniami Kościoła Watykańskiego.

2018-05-23 20:43
 Rzymski-katolicyzm;
Odpowiedź Prawosławnej Wschodniej Cerkwi na Okólnik rzymskiego papieża Piusa IX do prawosławnych na Wschodzie. (1848)
Ответ Православной Восточной Церкви на Окружное послание Папы Римского Пия. (1848)  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

List Wschodnich Patriarchów jest odpowiedzią na list papieża Piusa IX, w którym dano odpowiedź na zbłądzenia Rzymu stojące na drodze do jedności z Cerkwiami Wschodu.

2018-05-23 20:32
 Rzymski-katolicyzm;
Okólnik patriarchów Cerkwi wschodnio-katolickiej o wierze prawosławnej (1723).
Послание патриархов восточно-кафолической церкви о православной вере (1723 г.)  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

„O wierze prawosławnej” – odpowiedź patriarchów na przesłaną im przez biskupów Anglii książę. Okólnik zwiera obszerne credo Wschodniej Cerkwi, czyli naukę św. Apostołów i Ojców od pierwszych wieków formułowaną wobec wszelakich herezji.

2018-05-23 19:17
 Protestantyzm;
Okólnik Soboru Patriarchów Wschodu o łacińskim chrzecie (1755).
Орос о латинском крещении собора Восточных патриархов 1755 года.  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Oros Soboru Wschodnich Patriarchów o łacińskim chrzcie, gdzie powołując się na Tradycję Apostolską i Św. Ojców odrzuca się papieski chrzcielny modernizm podważający dogmat o Zmartwychwstaniu.

2018-05-23 18:57
 Rzymski-katolicyzm;
Cerkiew prawosławna na rozdrożu (1917-1999) W. Moss
Православная Церковь на перепутье (1917-1999) Владимир Мосс  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (srb.)  (.)  (.)

Nieznana i ukrywana historia wszystkich prawosławnych Cerkwi lokalnych w tragicznym dla nich XX wieku.

2018-05-13 20:14
 EKUMENIZM;

Pokaż wszystkie …