Pokój Wam!

W ostatnim stuleciu, jak i teraz, chrześcijanie pozostający wierni Bogu, stają przed obliczem wielu wyzwań. Dlatego teologia prawdziwego, niezmiennego Chrześcijaństwa musi dawać jasne i niepopulistyczne odpowiedzi na nurtujące ludzi zagadnienia. Jednocześnie musi radzić sobie z narastającym moralnym upadkiem społeczeństwa oddalającego się od religijnych wartości tradycyjnego chrześcijańskiego życia.

Przychodzi się nam również borykać z odstępstwami w samym świecie tzw. oficjalnego „prawosławia” coraz bardziej idącego w przeciwnym kierunku od dawania świadectwa niezbywalnej Prawdy, Świętej Tradycji, zgodności nauki Świętych Ojców (łac. consensus patrum), niezbywalnych podwalin biblijnych doktryn, moralnego życia i kanonicznego ustroju Cerkwi.

Nasz Ośrodek jasno widzi swoją rolę w niezłomnym niesieniu i obrony prawd wiary przed innowiernym i upadłym światem, oraz w zachowaniu wszystkiego tego co odziedziczyliśmy od naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Naszym mottem przewodnim są słowa Apostoła Pawła skierowane do greckich Chrześcijan w Thessalonice: „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o której zostaliście nauczeni” (2,15), oraz słów z Objawienia świętego Ewangelisty Jana: „Trzymaj, co posiadasz!” (3,11).

(...)

***

Szanowny Czytelniku, znajdujesz się na pierwszej i jedynej w Polsce stronie internetowej na której są publikowane tłumaczenia tekstów, publikacji, artykułów i książek z dziedziny prawosławnego Chrześcijaństwa. Nasz Ośrodek Myśli Prawosławnej ma za zadanie udostępnianie, propagowanie i poszerzanie wiedzy o prawowiernym Chrześcijaństwie wśród mieszkańców obecnej Polski. Znajdziesz tu nie tylko tłumaczenia ale również bogaty zbiór fotokopii archiwalnych ksiąg we wszystkich dostępnych językach.

Przygotowujemy również multimedialną bibliotekę, oddzielny kwartalnik poświęcony prawosławnej duchowości, cerkiewny kalendarz oraz periodyk naukowy naszego Ośrodka Myśli Prawosławnej.

Wszystkie dostępne tu materiały wyrażają patrystyczny światopogląd, wierny Świętej Tradycji i Ewangelicznej nauki Chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu (do 1054 r.).

Za patrona prawosławnej Misji na terenie Rzeczypospolitej został obrany święty męczennik Nicefor (Kantakuzen, +1599 r.), który w podobnym do nas czasie apostazji, z błogosławieństwa zwierzchników greckiego Wschodu, walczył o zachowanie na naszych ziemiach świętej ortodoksji chrześcijańskiej wiary. Czcząc trud i oddanie świętego arcydiakona-egzarchy staramy się oddać mu hołd poprzez kontynuację jego dzieła, które dziś z błogosławieństwa greckich prawdziwie prawosławnych hierarchów, oraz dzięki usilnym modlitwom atoskich mnichów-zelotów, niosą klerycy i wierni Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan w Polsce.

Z naszym O.M.P. współpracuje wiele zagranicznych i międzynarodowych instytucji, organizacji, wydawnictw, oraz wielu niezależnych pracowników naukowych. Jesteśmy otwarci na wymianę informacji, jak również na szeroko pojętą współpracę niezależnie od jurysdykcyjnych ram.

(mniej)

Nowości

Zasady postępowania w czasie panowania herezji – sformułowane przez świętego mnicha ihumena Teodora Studyty.

Zerwanie jedności

2018-01-21 21:54


Правила поведения во время господства ереси, извлеченные из творений преп. игумена Феодора Студита

Преподобный игумен Феодор Студит, величайший исповедник Христов, жил и подвизался во славу Божию более тысячи лет тому назад (759-826) при господстве и гонениях двух ересей, из которых последняя – иконоборческая, осужденная VII Вселенским Собором (787 г.), отличалась исключительной свирепостью и гонением на православие.

Zerwanie jedności

2018-01-21 21:48


Второе интервью съ греческимъ епископомъ Климентомъ гардыкiйскимъ.

EPISKOPIA MORAWSKA

2018-01-20 21:06


Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα ἀπὸ πιστοὺς τῆς Πολωνίας.

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμης ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας (Τσεχίας, Σλοβακίας, Πολωνίας) τῆς Ἐκκλησίας μας, παρεχώρησε τὴν κατωτέρω δεύτερη συνέντευξη σὲ πιστούς μας ἐκ Πολωνίας, οἱ ὁποῖοι θὰ δημοσιεύσουν αὐτὴν σὲ Ἱστοσελίδα, τὴν ὁποίαν διαχειρίζονται, στὴν πολωνικὴ γλῶσσα.

EPISKOPIA MORAWSKA

2018-01-20 20:54


Drugi wywiad z Biskupem Klemensem locum tenens Morawskiej Episkopii.

Kontynuujemy publikację kolejnych pytań zadanych podczas niedawnej wizyty w Grecji Najprzewielebniejszemu Klemensowi biskupowi Gardykionu. Pytania te odnoszą się w dużej mierze wobec trudnych spraw życia codziennego prawosławnych w Polsce.

EPISKOPIA MORAWSKA

2018-01-20 20:49


Dopisy sv. Jana Sanfranciského řeckým starostylníkům.

Nowy styl

2018-01-19 20:41


Ἱστορικὲς Ἐπιστολὲς τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς για ΓΟΧ

Nowy styl

2018-01-19 20:30


The Vision Of Our Holy Father John, Wonderworker Of Kronstadt.

Apokalipsa

2018-01-19 19:41


Poslání ke svátku Theofanie.

Listy

2018-01-18 21:16


Μήνυμα Ἑορτῆς Ἁγίων Θεοφανείων

Listy

2018-01-17 22:12


Праздничное воззванiе въ день Святого Богоявленiя.

Возлюбленные Отцы и Братiя во Христѣ,

Празднующе по православному Святое Богоявленiе, возносимъ нашу благодарность за такой великiй даръ нашему Богу, Пресвятой Троицѣ.

Listy

2018-01-17 22:04


Świąteczne wezwanie w dniu Świętej Teofanii.

Listy

2018-01-17 21:55


Niepodzielność Kościoła (Cerkwi) Powszechnego – prawosławie a papizm

Poniższa praca powstała jako owoc przeciwdziałania i sprzeciwu jej autora wobec narastającej i wszechobecnej błędnej ekumenicznej nauki o jakoby jedności ortodoksyjnego Chrześcijaństwa (Cerkwi Prawosławnej) z heretyckimi degradującymi się kościołami Zachodu a wśród nich największym – Kościołem Watykańskim.

HETERODOKSJA and Papizm

2018-01-16 21:54


Episkopia Morawska

Nowości

2018-01-12 20:39


Nabożeństwo

Nowości

2018-01-12 20:39


Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Nowości

2018-01-12 20:39


Why the True Orthodox Are Truly Orthodox. Fr. Maximus (Marretta)

In every age the devil tempts the faithful by various means: persecutions, foreign invasions, the lure of worldly seduction. Among his most effective snares are heresy and schism which, by separating Christians from the Church, lead them away from Christ and into spiritual deception and apostasy.

Zerwanie jedności

2018-01-12 20:14


Почему истинно-православные истинно православны. Отец Максим Маретта

Эта статья была написана в 2010 г. в ответ на статью афонского старца Василия Григориата против греков-старостильников. О. Максим Маретта – иеромонах Вознесенского монастыря в Нью-Йорке, находящийся в Синоде Церкви Истинных Православных Христиан Греции – самой крупной на сегодня юрисдикции греков-старостильников (http://hotca.org/). Русский перевод статьи о. Максима выполнен Александром Карповым.

Zerwanie jedności

2018-01-12 19:49


Dlaczego prawdziwie-prawosławni są prawdziwie prawosławnymi. Kapłan Maksym Maretta.

Artykuł napisany w 2010 r. jako odpowiedź na tekst przeciwko starostylnikom autorstwa atoskiego gerondy Wasiliosa Grigoriaty. Ojciec Maksym Maretta – hieromnich z monasteru Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowym Jorku, podlegający pod prawosławną metropolię Ameryki (Cerkwi P.P.Ch. Hellady).

Zerwanie jedności

2018-01-12 19:37


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΤΟΥ Β΄ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟ

Ekumenizm

2018-01-11 18:58


Widzenie ojca Jana Kronsztadzkiego.

Apokalipsa

2018-01-11 18:51


Сонъ отца Іоанна Кронштадтского.

Apokalipsa

2018-01-11 18:06


List patriarchy Konstantynopola Kallinika II do biskupa Larisy Parteniusza (1701 r.)

Ekumenizm

2017-11-16 21:35


Letter of Patriarch Constantinople Kallinikos B’ to Bishop of Larisa Parthnenios

Ekumenizm

2017-11-16 21:34


List prawosławnego wyznanie wiary. Archimandryta Synaju Adrian (1994 r.)

Zerwanie jedności

2017-11-16 21:32


A letter of orthodox confession by Archimandrite Adrianos Elder at the Monastery of St. Catherine Sinai (1994)

Zerwanie jedności

2017-11-16 21:31


Dobre nieposłuszeństwo czy złe posłuszeństwo? prof. Teodor Zisis (2006 r.)

Zerwanie jedności

2017-11-16 21:28


Благое непослушание или худое послушание? проф. Феодор Зисис

Zerwanie jedności

2017-11-16 21:27


Listy św. Jana (Maksymowicza) arcypasterza Szanghajskiego do greckich starostylników. (1958 r.)

Święty Jan znajdował się w modlitewnej jedności z prawdziwie prawosławnymi grekami, których popierał. Gotów był dokonać chirotonii nad greckimi starostylnymi kapłanami. Koniec końców, hierarchowie Ruskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej wyświęcili w 1960 i 1962 roku biskupów dla greckiej Cerkwi (zachowującej kalendarz ojców) za zgodą i z pełnym poparciem świętego Jana.

Nowy styl

2017-11-16 21:22


Письма свят. Iоанна Шанхайскаго къ греческимъ старостильникамъ.

Nowy styl

2017-11-13 14:45


Żywot Św. Męcz. Nicefora

Święty męczennik arcydiakon Nicefor (Parasches−Kantakuzen) urodził się w latach 40. XVI w. Przejawiał wyjątkową energię w obronie nauki i tradycji Prawosławia. wystąpił zdecydowanie za zachowaniem starego kalendarza. Spotkał się też z problemem unii, która doświadczyła nie tylko Rzeczpospolitą, ale również Mołdawię.

Nowości

2017-11-13 11:59


Biskup

O nas

2010-01-12 20:39