Peace with you!

Obrona wobec tych, którzy mnie potępiają. (1Kor 9,3) M.A. Nowosiełow
Ответ востязующим. (1928) М. А. Новоселов  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)
2018-08-29 19:52
 SergianismBreaking unity;

Show all …