Peace with you!

Modlitwy niedzielne i świąteczne gdy nie ma kapłana.
Typika  (pl.)  (.) Typica  (en.)  (pl.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)
2018-06-28 21:26
 Liturgy;

Show all …