Peace with you!

Traktat przeciwko Żydom. Święty Augustyn z Hippony
Treatise against the Jews. Saint Augustine of Hippo  (en.)  (.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)
2018-12-24 19:22
 Judaizers;

Show all …