Encyklika o Bożej Liturgii i Komunii w czasach koronawirusa

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info


CERKIEW P.P.Ch. HELLADY
ŚWIĄTOBLIWY SYNOD
Kaningos 32 (3 piętro)
106 82 Ateny
Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385
HELLAS – GRECJA

www.ecclesiagoc.gr

Protokół nr. 3022

Ateny, 29 II/ 13 III 2020

 

Encyklika o Bożej Liturgii i Komunii

w czasach koronawirusa

 

Umiłowani Ojcowie i Bracia w Chrystusie,

ukochane Dzieci w Panu!

Prawosławna Cerkiew Chrystusowa, która stanowi jego Ciało, jest karmiona i ożywiana przez naszego Pana i Zbawcę, Dawcę życia i zmartwychwstania. Istnieje ona w świecie, aby manifestować obecność Boga, aby włączać swoich członków – niczym Arka Zbawienia – do wieczności jako ich przeznaczenia oraz aby udzielać wiernym oczyszczającej Łaski „na uzdrowienie duszy i ciała”. To przychodzi poprzez wielbienie Boga, święte misteria, święte cnoty i etos Pisma Świętego.

Boża Eucharystia – żywe, prawdziwe i duchowe Ciało i Krew Chrystusa, dzięki mocy Ducha Świętego, jest pokarmem nieskazitelności i nieśmiertelności oraz antidotum na śmierć. Udziela nam pokrewieństwa z Bogiem i pozostałą częścią rodzaju ludzkiego, który należy do tego samego kielicha eucharystycznego. Eucharystia jest udzielana, jak powszechnie wiadomo, tylko faktycznym członkom Cerkwi „na odpuszczenie grzechów i życie wieczne“.

Celebracja misteriów w trakcie Bożej Liturgii przez duchownego z prawosławnym wyznaniem wiary i kanonicznymi święceniami jest wspólnym i jednoczącym aktem miłości, który jest sprawowany przez samego Chrystusa, Najwyższego Kapłana, który użycza członków swojego duszpasterstwa. Przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa stanowi cud nad cudami, udzielany obficie i dobrowolnie, „z bojaźnią Bożą, wiarą i miłością“ członkom Cerkwi, którzy spełniają właściwe warunki wstępne (pokuta ze względu na czyste sumienie, post i wstrzemięźliwość, modlitwa i wybaczenie), ponieważ Cerkiew udziela całego Chrystusa z całym nieskończonym bogactwem jego miłości i mocy oraz jego ubóstwiającymi, niestworzonymi Energiami. W ten sposób dokonuje się wcielona Komunia, jako przedsmak wieczności. Chrystus żyje w nas, a my – w nim i jesteśmy wzajemnymi członkami jedni drugich.

 

***

W trakcie trudnych okresów historii, w czasie wojen, epidemii, klęsk, Cerkiew nigdy nie zawieszała swojej posługi i celebrowania misteriów, a szczególnie Bożej Eucharystii, ponieważ Cerkiew jest Chlebem Eucharystycznym i Winem, świętymi darami, które zamiast być analogicznymi, przypominającymi czy symbolizującymi Ciało i Krew Chrystusa są identyczne z Nimi, dla zbawienia i  wykupienia z grzechu, zepsucia, podziału, rozpadu, demonizmu i śmierci.

Jeśli Cerkiew, na bazie naturalnych obaw, ryzyka, nieszczęść, kiedykolwiek zaprzestanie służenia Bożej Liturgii z Eucharystią, częściowo czy całkowicie, na mniejszy lub większy odcinek czasu, byłoby to jakby sama siebie obaliła, nie posiadając odtąd szczególnego powodu dla swojego istnienia.

Jednakże nasz Pan, Jezus Chrystus nie jest ograniczany restrykcjami stworzonego świata; nie jest też nieskazitelność związana z rozkładem ani życie ze śmiercią!

Nawet w czasie prześladowań Cerkiew uchodząc na odludzie, do katakumb, jam i jaskiń, nie zaprzestawała zbawczego dzieła swojej Liturgii.

W okresie epidemii czy pandemii, jak ma to miejsce obecnie z niebezpiecznym czy nawet śmiercionośnym koronawirusem, Cerkiew kontynuuje oddawanie czci i modlitwę, aby zachować nadzieję niezagasłą, by umacniać swoich członków i aby udzielić Prawdy i Miłości, Życia i Zmartwychwstania.

W konsekwencji, jej święte misteria, które oswobadzają, są zbawcze i wiecznie wzniosłe stanowią najwspanialsze i niewymowne dobrodziejstwo dla całej ludzkości, poprzez dobrowolne udzielanie, oczywiście, wyłącznie wiernym członkom Cerkwi, a nie niewierzącym, odciętym od niej, tytularnym chrześcijanom będącym poza nią, którzy kierują się logiką tego świata.

Boża Komunia zawiera cierpiącego, zmartwychwstałego Chrystusa, który wstąpił w Niebo, siedzi po prawicy Ojca i obdarza Duchem Świętym. Kielich Eucharystyczny jest światłem i ogniem, oczyszczeniem, uświęceniem, ubóstwieniem, lekiem nieśmiertelności. Nie tylko nie przenosi śmiercionośnych drobnoustrojów, ale po pierwsze i przede wszystkim obmywa duszę ze śmiercionośnych mikrobów grzechu i sprowadza także na ciało lekkość, zdrowie i piękno.

Wszystko to nie jest teorią, ale jest upewnione przez doświadczenie Ciała Cerkwi od czasów apostolskich, tak jak zostało to wyrażone przez starożytnych i współczesnych świętych Cerkwi Prawosławnej.

Zatem, nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla wiernych członków naszej Cerkwi w przychodzeniu na Bożą Komunię z wiarą, strachem Bożym, miłością tak, aby otrzymać wybaczenie, uświęcenie i aby zachować jedność z Łaską Bożą.

* * *

 

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie!

Stwierdzenie powyższego nie oznacza, że nie zdajemy sobie sprawy z krytycznej natury sytuacji i grożącego niebezpieczeństwa wynikającego z dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa, które spowodowane jest przez nasze grzechy.

W związku z tym, nie możemy ignorować dobrych i żmudnych wysiłków wszystkich odpowiedzialnych instytucji, które starają się zapobiec temu złu i uchronić zdrowie publiczne.

Z tego powodu podkreślamy, że duchowieństwo podczas służby i udziału w Bożej Eucharystii, przez wzgląd na członków Cerkwi, powinno dołożyć starań, aby wszystkie wymagane naczynia były najwyższej jakości, czyste i lśniące dzięki Łasce i błogosławieństwu. Święte szaty i ogólnie wszystkie potrzebne przybory używane podczas oddawania czci powinny być dobrze utrzymane i nieskazitelne. Duchowni powinni być czyści i postępować stosownie i z godnością odpowiednio do swojej posługi. Cerkwie winny lśnić czystością i powinno zachowywać się wszystkie zasady skrupulatnej higieny, aby stworzyć poczucie, że są małą częścią Nieba na ziemi. A zatem, każdy, kto wejdzie do Cerkwi powinien zakrzyknąć: „Stojąc w świątyni Chwały, myśleliśmy, że stoimy w Niebie“.

W obecnej trudnej sytuacji strach i panika nie mają miejsca pośród naszych wiernych – duchowieństwa i świeckich. Wymaganym jest gorliwość w wierze, pokuta, trzeźwość, odpowiedzialność i modlitwa.

Wierni, którzy należą do grupy podwyższonego ryzyka, a szczególnie ci w zaawansowanym wieku i ci z poważnymi chorobami powinni unikać wystawiania się na wirusa nawet poprzez swoją fizyczną obecność w Cerkwi. Nieodzownym jest unikanie przepychania się, bliskiego kontaktu i ogólnie nadmiernej bliskości między wiernymi nawet w miejscach kultu. Podobnie wszystkim, którzy wykazują objawy nawet łagodnej postaci wirusa lub grypy, lepiej jest pozostać w domu i dopełnić uczestnictwa w Cerkwi poprzez prywatne modlitwy. Jeśli istnieje jakiś szczególny powód, ich parafialny kapłan może zostać powiadomiony, tak aby mógł zapewnić wszelką niezbędną opiekę duchową, jak to zawsze miało i ma miejsce w takich przypadkach, zgodnie ze stałym prawodawstwem Cerkwi Prawosławnej.

Wszyscy wierni, którzy przychodzą do cerkwi powinni baczyć na swoje ruchy i  postępowanie oraz powinni unikać intensywnego wyrażania pobożności, które mogłoby być uciążliwe dla innych. Powinni również unikać bliskich spotkań, wylewności, objęć i przytulań, zachowując bezpieczny dystans.

W szczególności wszyscy, którzy zakłócają ciszę i modlitwę objawami silnego kaszlu itp. powinni tego unikać, podjąć środki by uchronić siebie i innych oraz, w takich okolicznościach, powinni raczej zadowolić się prywatną modlitwą w domu.

Jeśli, jak prawdziwi Chrześcijanie, mamy miłość i troskę o innych, okażmy to powstrzymując się od postępowania nieostrożnego, męczącego, a nawet niebezpiecznego.

Ponadto powszechnie już wiadomo, że podstawowe zasady higieny osobistej są nad wyraz konieczne dla dobra naszego własnego i innych: dokładne mycie rąk, utrzymywanie czystości w najbliższym otoczeniu i unikanie dotykania twarzy dłońmi.

Po Bożej Liturgii lub innej służbie nie ma potrzeby pozostawać w Cerkwi lub przed nią. Lepiej unikać zbierania się, rozmów itp., aby ograniczyć prawdopodobieństwo zarażenia się chorobą.

Wspominamy o tym wszystkim, ponieważ nawet gdy Boża Komunia jest w rzeczy samej wewnętrznie niepodatna na zbezczeszczenie, to niemniej jednak środowisko Cerkwi i najbliższego otoczenia, a także zasady postępowania w relacjach osobistych między wiernymi (zarówno przy rozważnym, jak i nierozważnym zachowaniu) nie zapewniają bezpieczeństwa i higieny duszy czy ciała w sposób mechaniczny i poprzez obowiązującą modę. Jakakolwiek nieuwaga, odstępstwo lub wybryk zawsze mają nieprzyjemne konsekwencje. Gdy wkracza ludzki czynnik niedoskonałości lub obojętności, wtedy Łaska Boża nie działa automatycznie, aby powstrzymać lub złagodzić go. Mieszka i działa tylko tam, gdzie pozwalają na to warunki, gdzie ludzie pilnie wypełniają to, czego się od nich oczekuje, a szczególnie gdy mają czyste serca.

Koniecznym jest to, abyśmy jasno powiedzieli, że Cerkiew Chrystusowa nie pozostaje pod wpływem sposobu działania i praktyk schizmatyckich kręgów czy heretyckich grup ani nie określa swojego kierunku czy decyzji w zależności od okoliczności. Nie są one przykładami, jak Cerkiew powinna myśleć i działać. Ponadto, kiedy przychodzi do regulacji jej spraw wewnętrznych, ona nie wygląda sugestii ludzi będących poza nią, nawet „ekspertów“, którzy nawet jeśli nie są pod wpływem nieprzyjaznego, antychrześcijańskiego ducha, to w najlepszym razie nie posiadają kwalifikacji, by oferować propozycje jej funkcjonowania, oddawania czci, do korzystania z ekonomii i tego, jak miałaby udzielać Świętych Misteriów jej wiernym. To stanowi niebywałą ingerencję w jej wewnętrzną niezależność i niemożliwym jest, aby ktoś, kto nie doświadczył jej życia, pod pretekstem ochrony zdrowia obywateli, wydawał oświadczenia dotyczące wszystkiego co kieruje nią i jej działalnością! Cerkiew – ona sama i nikt więcej – jest odpowiedzialna za ustalanie jej zasad  oddawania czci i dobrego porządku. W dodatku, ona podtrzymuje z pietyzmem uświęcone wiekami praktyki, które zawsze w niej panowały ze względu na ich skuteczność, dobrodziejstwo i świętość.

* * *

Umiłowani Ojcowie i Bracia!

Ten okres postu, pokuty, wewnętrznego skupienia i modlitwy, który przemierzamy, Boża miłość do rodzaju ludzkiego, która urządza wszystko dla korzyści naszych dusz, dopuściła wielki ucisk na świecie ze względu na Bożą Wszechwiedzącą Mądrość. Niestabilny i naprawdę arogancki kurs tego świata nie może trwać bez ograniczeń i przeszkód. Apostazja na poziomie wiary i moralności nie może dalej galopować naprzód z rosnącą brzydotą bez Bożych blokad i bez przywracania nas do rozsądku.

Odpowiedzialność za nas, którzy dzięki Bożemu miłosierdziu stanowią Jego małą trzodę, jest wielka, zarówno w zachowaniu za wszelką cenę tego, co zostało nam przekazane, jak i przypomnieniu otaczającym nas Prawdy, która została nam powierzona. Nasza lepsza pokuta i modlitwa, nie tylko za nas samych, ale za tych, którzy się nie modlą i nie pokutują pokazuje naszą miłość i wzbudzają miłosierdzie Boga. Jednocześnie nasza gotowość, trzeźwość i czujność, nasza odpowiedzialność społeczna i nasza ofiarna postawa wobec służących potrzebującym dadzą mocne świadectwo Prawdy naszej Wiary.

Obyśmy okazali się godni naszej misji w tym świecie zepsucia i zamieszania, abyśmy mogli zostać obdarowanymi Boską Błogosławieństwem jako mądrzy słudzy, jako dzieci światłości, które okazały się wierne w niewielu rzeczach, abyśmy mogli cieszyć się wieczne dobre rzeczy przygotowane dla tych, którzy kochają Pana!

 

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD

 

† KALINIK, arcybiskup Ateński

Członkowie

† ATANAZY, metropolita Laryssy i Platamonu
† JUSTYN, metropolita Eubeji i Ewripu
† GERONCJUSZ, metropolita Pireusu i Salaminy
† CHRYZOSTOM, metropolita Attyki i Beocji
† GRZEGORZ, metropolita Thessaloniki
† FOCJUSZ, metropolita Dymitriadu
† MOJŻESZ, metropolita Toroncki
† DYMITR, metropolita Ameryki
† AMBROŻY, metropolita Fillipijski
† CYPRIAN, metropolita Oroposu i Fili
† AMBROŻY, biskup Methonu
† SYLWAN, biskup Lunijski
† KLEMENS, biskup Gardykionu
† AUKSENTIUSZ, biskup Etny i Portlandu
† TEODOZJUSZ, biskup Bresthenu
† CHRYSTODUL, biskup Theupolski
† MAKSYM, biskup Pelagonii

Tłum F.A.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info