No Picture

Ἀνακοίνωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ἐνεστῶσα κατάσταση

30/03/2020 Martin 0

 Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά· Ἐν μέσῳ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μὲ ὑψωμένο τὸν Τίμιο καὶ Ζωοποιὸ Σταυρὸ τοῦ Σωτῆρος μας πρωτίστως στὶς καρδιές μας, τὸ σύμβολο αὐτὸ θυσίας, ἀγάπης καὶ νίκης, μεταφέρουμε τὶς πατρικὲς εὐχές μας στὸ δοκιμαζόμενο Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν, ὅτι αὐτὸ ποὺ βιώνουμε κατὰ τὴν παροῦσα Τεσσαρακοστή, βεβαίως γιὰ τὶς […]

Encyklika o Bożej Liturgii i Komunii w czasach koronawirusa

30/03/2020 Martin 0

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY ŚWIĄTOBLIWY SYNOD Kaningos 32 (3 piętro) 106 82 Ateny Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385 HELLAS – GRECJA www.ecclesiagoc.gr Protokół nr. 3022 Ateny, 29 II/ 13 III 2020   Encyklika o Bożej Liturgii i Komunii w czasach koronawirusa   Umiłowani Ojcowie i Bracia w Chrystusie, ukochane Dzieci w Panu! Prawosławna Cerkiew Chrystusowa, która stanowi jego Ciało, jest karmiona […]

No Picture

Два письма вл. Феофана о епископате его времени.

30/03/2020 Martin 0

ДВА ПИСЬМА Вл. ФЕОФАНА О ЕПИСКОПАТЕ ЕГО ВРЕМЕНИ Досточтимый друг! Обращаете ли Вы внимание на то, что сейчас делается в мире? Министры всех государств мира только одно и делают в настоящее время, что говорят о мире всего мира. Министры Франции и дружественных с нею держав, кроме того, очень настойчиво говорят о гарантиях б е з о п а с н […]

Słowo o pokajaniu. Święty Jan abp Szanghaju (+1966)

29/03/2020 Martin 0

Pokajania otwórz mi drzwi, Życiodawco! Pokajanie wyraża greckie słowo „metanoja”. Dosłownie oznacza ono zmianę swego myślenia, swego rozumowania. Innymi słowy pokajanie jest przemianą swego nastroju, swojej perspektywy myśli, jest wewnętrzną przemianą człowieka wewnątrz siebie. Pokajanie jest analizą swoich poglądów, zmianą swego życia. Jak ono może się odbyć? Podobnie, gdy ciemne pomieszczenie, do którego trafił człowiek oświeci się promieniami słońca. Dopóki […]

Wiadomość od metr. Dymitra w/s koronawirusa i postu

27/03/2020 Martin 0

Drogie siostry i drodzy bracia, Przeżywamy teraz czas próby przez koronawirusa i wielu jest tym zaniepokojonych, jest wiele obaw wokół tego. Chciałbym podkreślić, że Cerkiew to szpital. Przyjmujemy Święte Misteria, które przeznaczone są dla uzdrowienia duszy i ciała. Powinniśmy wierzyć i ufać, że nasz Pan jest tutaj, aby nas uleczyć. Lecz jest coś, co wielu naszych wiernych nie bierze pod […]

No Picture

Keeping The Faith – A Lenten Message [Transcription]

26/03/2020 Martin 0

[The following is a transcription of Metropolitan Demetrius’s recent video, Keeping The Faith – A Lenten Message by Metropolitan Demetrius, 2020] Dear Brothers and Sisters, We are going through a trying time right now with the coronavirus and many are concerned about it. There are a lot of fears going around. I want to stress that we should know that […]

Относительно коронавируса и поста (2020) Митр. Димитрій Американскій

26/03/2020 Martin 0

Дорогіе сестры и братья, Мы переживаемъ трудные времена съ вирусомъ, и многіе обезпокоены этимъ. Я хочу подчеркнуть, что Церковь – это больница. Мы принимаемъ святые таинства, которые предназначены для исцѣленія души и тѣла. Мы должны имѣть вѣру и вѣрить, что Господь здѣсь, чтобы исцѣлить насъ. Но мы должны понимать одну вещь: мы временно здѣсь. Есть много болѣзней, которые существуютъ. Сейчасъ […]

Sermón del Metropolitano Demetrio Sobre el Coronavirus durante La Cuaresma

26/03/2020 Martin 0

SERMÓN ES DEL METROPOLITANO DEMETRIO Metropolis de América Queridos hermanos y hermanas: Estamos pasando por un momento muy difícil con el coronavirus y muchos están preocupados por él. Hay muchos temores alrededor. Quiero enfatizar que debemos saber que la Iglesia es un hospital. Y aquí recibimos los Santos Misterios que son para la curación del alma y el cuerpo. Entonces […]

Eparchial Synod Encyclical on Coronavirus

26/03/2020 Martin 0

[PDF] Hellenic Orthodox Traditionalist Church of America Holy Synod of the G.O.C. in America March 7/20, 2020 The Holy Hieromartyrs of Cherson Protocol no. 2020-2 Beloved Clergy and Faithful, This letter is a follow-up to the recently published and translated encyclical of the Holy Synod in Greece regarding the Coronavirus (Greek original; English translation). That document, which we advise all the faithful […]

No Picture

Слово в Неделю Крестопоклонную. Свят. Иоанн Шангхайский (+1966)

22/03/2020 Martin 0

«Кресту Твоему поклоняемся Владыко». Почему мы поклоняемся Кресту Господню? Что есть Крест Господень? Крест Господень есть оружие. Крест Господень спас нас от вечной смерти. В раю человек захотел стать равен Богу и он поддался искушению диавола. Когда человек допустил эту вещь в свое сердце, он потерял благоговение и любовь, нарушил заповедь Господню. Тогда закрылся для него в действительности рай. Возгордился […]