Wiadomość od metr. Dymitra w/s koronawirusa i postu

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info

Drogie siostry i drodzy bracia,

Przeżywamy teraz czas próby przez koronawirusa i wielu jest tym zaniepokojonych, jest wiele obaw wokół tego.

Chciałbym podkreślić, że Cerkiew to szpital. Przyjmujemy Święte Misteria, które przeznaczone są dla uzdrowienia duszy i ciała. Powinniśmy wierzyć i ufać, że nasz Pan jest tutaj, aby nas uleczyć.

Lecz jest coś, co wielu naszych wiernych nie bierze pod uwagę, co jest niepokojące; powinniśmy pojmować pewną rzecz: jesteśmy tutaj czasowo. Jest wiele chorób. Obecnie przezywamy pandemię, gdyż rozprzestrzenia się ona po całym świecie z powodu szybkich podróży.

Powinniśmy mieć wiarę i nadzieję i tym samym musimy pamiętać o śmierci, z którą obecnie się stykamy. Wydaje się, że realność śmierci jest teraz dla wielu o wiele bliższa. Jeśli boimy się śmierci, to znaczy że nie jesteśmy gotowi, lecz jako prawosławni chrześcijanie powinniśmy pamiętać, że na tej ziemi jesteśmy wygnańcami. Nasza prawdziwa ziemia – to Niebiańska Jerozolima i nastąpi czas, gdy my wszyscy odejdziemy z tego życia. Nie wiemy, kiedy to się stanie, czy będzie to spowodowane tym wirusem czy jakąkolwiek inną chorobą, dlatego, kiedy mówimy, że wszyscy umrzemy powinniśmy być realistami. Boimy się, gdyż nie jesteśmy gotowi. Powinniśmy modlić się do Pana, aby On pomógł nam przygotować się do następnego życia, nawet jeśli nie umrzemy w przyszłym roku to i tak w pewnym momencie przyjdzie nam umrzeć. Może to być za dziesięć lat lub za kilka dni. Bogu Jednemu jest to wiadome. Oto dlaczego podczas wszystkich służb modlimy się o chrześcijański koniec naszego żywotu. Nim poprosimy Pana o chrześcijańską śmierć, powinniśmy prosić o to, abyśmy zakończyli ostatni czas naszego życia w pokoju i pokajaniu. Dlatego Ci z was, którzy przygotowują się do przyjęcia Świętej Eucharystii, powinniście czynić to z wiarą.

Kapłani jak i też wielu parafian widziało sporo cudów związanych ze Świętą Eucharystią. Niemało zostało uzdrowionych Świętymi Misteriami. Zacznijmy przygotowywać się z wiarą.

Oczywiście, oznacza to również, że powinniśmy być ostrożni. Ciało i dusza są zjednoczone, ciało jest świątynią Ducha Świętego i dlatego nie należy wypróbowywać Boga nieodpowiedzialną odmową przyjęcia koniecznych środków dla zachowania bezpieczeństwa w bezpiecznym otoczeniu. Pozwólmy sobie być ostrożnymi, pozwólmy sobie zachować bezpieczeństwo. Powinniśmy wiedzieć, jak utrzymywać czystość, dokładnie myć ręce i bez potrzeby nie dotykać ludzi.

Chciałbym zakończyć z nadzieją, że zrealizujemy okres Wielkiego Postu 2020 roku, w czasie którego mamy szczególną pokusę, która jest inna i sprawia, że ten Post jest unikalny. Modlę się, aby Pan pomógł nam skupić się, skupić na Nim i rzeczywistości, w jaki sposób odejdziemy z tego świata oraz na tym co dla nas jest najbardziej ważne – Naszym Władcy Jezusie Chrystusie. Powinniśmy się nauczyć Go miłować, to On powinien być dla nas wszystkim. On jest naszym Bogiem i, oddając Jemu chwałę, czcimy Jedynego Pana w Trójcy: Ojca, Syna i Świętego Ducha. Modlimy się, aby Jedyny Bóg w Trójcy dopomógł nam przygotować się do Wielkiego Tygodnia i Światłej Paschy, abyśmy mogli pojąć, że dzięki Jego zmartwychwstaniu my wzrośniemy. Przejdziemy od śmierci do życia.

W Jezusie Chrystusie nie ma śmierci jest tylko życie. Jemu chwała i majestat na wieki wieków! Amen!

+ Dymitr, Metropolita Ameryki

Tłum l.MP

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info