ORTODOKSJA
Liturgika
 

ŚW. BOSKA LITURGIA

 • Św. Jana Złotoustego
 • Św. Bazylego Wielkiego
 • Św. Grzegorza Teologa
 • Św. Grzegorza Teologa – Uprzednio Poświęconych Darów
 • Św. Ap Jakuba

HOROLOGION

 • 9 godzina
 • Jutrznia
 • Typika

MINEON

 • Świąteczny
 • Miesięczny

TRIODION

 • Postny
 • Paschalny

DOMOWA MODLITWA
Typika
Modlitwy niedzielne i świąteczne gdy nie ma kapłana.
Typika  (pl.)  (.) Typica  (en.)  (pl.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)
AKATYSTY
Акаѳистъ Свят. Гликерiю Исповѣднику [15 VI]