ŚMIERĆ I ŻYCIE WIECZNE
Apokalipsa (6)   Zmartwychwstanie (1)  
Główne zasady zbawienia.