ŚMIERĆ I ŻYCIE WIECZNE
Apokalipsa (7)   Zmartwychwstanie (1)  
 
Główne zasady zbawienia.