HETERODOKSJA
Modernizm
 
W prawosławiu po raz pierwszy plecami do Chrystusa.