HETERODOXY
Modernism
 
W prawosławiu po raz pierwszy plecami do Chrystusa.