HETERODOXY
Modernism
W prawosławiu po raz pierwszy plecami do Chrystusa.