MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Abdiasza

Proroctwo Abdiasza

PRZECIW EDOMOWI (I-2t). Wstęp (1), Edom będzie wygładzony (2-9) z powodu wrogiego postępowania wobec Izraelitów, ich braci, w chwili klęski (10-14). Sąd bowiem Pański dosięgnie wszystkie narody (15-16); Juda zaś wyjdzie w końcu zwycięsko (17-21).
1

Warsz. King J. 11 Tłum. GrEn. Толк. Widzenie Abdiasza. To mówi Pan Bóg do Edoma. Wieść słyszeliśmy od Pana i posła do narodów posłał: “Wstańcie i podnieśmy się przeciw niemu do bitwy!”Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме: весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам: "вставайте, и выступим против него войною!" Видёніе ґвдjино: сі‰ гlетъ гDь бGъ їдумeи: слyхъ слhшахъ t гDа, и3звёстіе во kзhки послA: востaните, и3 востaнемъ на ню2 рaтію. 1,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὍρασις horasis
N-NSF
ὅρασιςhorasisappearance/visionvision
Αβδιου.     abdiou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
Τάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisThus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
Ιδουμαίᾳ idoumaia
N-DSF
ἸδουμαίαidoumaiaIdumea[sin]
Ἀκοὴν akoēn
N-ASF
ἀκοήakoēhearing[2a report
ἤκουσα ēkousa
V-AAI-1S
ἀκούωakouōto hear1I heard]
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besidefrom
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
περιοχὴν periochēn
N-ASF
περιοχήperiochēpassagea summary
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations, ,
ἐξαπέστειλεν exapesteilen
V-AAI-3S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awayhe sent out
Ἀνάστητε anastēte
V-AAM-2P
ἀνίστημιanistēmito ariseRise up!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ἐξαναστῶμεν exanastōmen
V-AAS-1P
strong:GV-AAS-1Pstrong:GV-AAS-1Pstrong:GV-AAS-1P 
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
πόλεμον.     polemon
N-ASM
πόλεμοςpolemoswarbattle.

2 – “Oto malutkim uczyniłem cię między narodami, wzgardzony ty jesteś bardzo.3 Pycha serca twego wyniosła cię, mieszkającego w rozpadlinach skał, podwyższającego stolicę swoją, który mówisz w sercu twoim: “Kto mię ściągnie na ziemię?”4 Choćbyś się wywyższył jak orzeł i choćbyś nligdzy gwiazdami założył gniazdo twoje, stamtąd ściągnę cię, mówi Pan.5 Gdyby złodzieje przyszli do ciebie, gdyby zbójcy w nocy, jakbyś zamilknął? Czyż nie nakradliby sobie dosyć? Gdyby winobrańcy przyszli do ciebie, czy przynajmniej grona nie zostawiliby tobie?6 Jakże wyszperali Ezawa, wyśledzili tajemne miejsca jego.7 Aż do granicy wypędzili cię, wszyscy mężowie przymierza twego naśmiali się z ciebie; zmogli cię mężowie pokoju twego; którzy jadają z tobą, zastawiają zasadzki nad tobą.8 Nie ma rozumu w nim. Czy owego dnia, mówi Pan, nie wytracę mędrców z Idumei i roztropności z góry Ezawa?9 I bgdą się bać mężni twoi od południa, aby zginął mąż z góry Ezawa.10 Dla rzezi i dla zbrodni przeciw bratu twemu Jakubowi okryje cię wstyd i zginiesz na wieki.11 W dzień, kiedy stałeś przeciw niemu, gdy imali cudzy wojsko jego, a obcy wchodzili bramami jego, a o Jeruzalem rzucali los, ty też byłeś jako jeden z nich.12A nie wzgardzisz w dzień brata twego, w dzień pielgrzymowania jego, i nie będziesz się weselił nad synami judzkimi w dzień zatracenia ich i nie będziesz rozwie rał ust twoich w dzień ucisku.13 I nie wejdziesz w bramę ludu mego w dzień upadku ich ani z góry patrzeć nie będziesz i ty na nieszczęście jego w dzień pustoszenia jego, i nie puszczę cię na wojsko jego w dzień pustoszenia jego.14 I nie będziesz stał na rozstajach, aby zabić tych, co uciekli, ani nie zawrzesz pozostałych jego w dzień ucisku.15 Bo blisko jest dzień Pański na wszystkie narody: jak uczyniłeś, tak stanie ci się, zapłatę twoją,obróci na głowę twoją.16 Bo jak piliście na górze świętej mojej, pić będą narody ustawicznie; a pić będą i połkną, i będą jakby ich nie było.17 – A na górze Syjon będzie zbawienie i będzie święta; i posiądzie dom Jakuba tych, którzy go byli posiedli.18 I będzie dom Jakuba ogniem, a dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa słomą; i zapalą się w nich, i pożrą ich, a nie będzie szczątku domu Ezawa, bo Pan przemówił.19 A odziedziczą ci, którzy są na południu, górę Ezawa, a którzy na polach – Filistynów; i posiądą krainę Efraima i krainę Samarii, a Beniamin posiądzie Galaad;20 a uprowadzeni wojska tego synów izraelskich – wszystkie miasta Chananejczyków aż do Sarepty, a uprowadzeni Jeruzalem, którzy są w Bosforze, posiądą miasta południowe.21 I wstąpią wybawcy na górę Syjon, sądzić górę Ezawa, i Pańskie będzie królestwo.”