Psałterz Słowiański – założenia

Założenia przyświecające tłumaczeniu:

(1) z języka Cerkiewno-Słowiańskiego  (2) na j. polski

(3) z dopuszczeniem słów  archaicznych,  (4) ale znaczeniowo zrozumiałymi dla natywnego polskiego spikera,

(5) MOŻLIWIE – tu potrzebne będą kompromisy – najwierniejsze względem cerkiewno-słowiańskiego oryginału:

(6) co do kolejności słów (7) i ich ilości, (8) co do ich znaczenia, (9) co do ich brzmienia, (10)  rytmu poetyckiego (10b) i ilości sylab w słowie, frazie, lub wersecie, (11) ale jednocześnie  zrozumiałe i (12) PIĘKNE.

(5b) Preferowane jest wyrażanie owych kompromisów poprzez użycie zaimków. (5c) a słowa w tym celu dodane zaznaczane są poprzez użycie nawiasów []

(13) Pomocniczym źródłem dla tłumaczenia jest grecka Septuaginta. Zadziwia mnie wierność tekstu CS (pkt 6,7,8 i czasem 9) do Septuaginty.

(14) Ograniczenie do minimum interpretacji świętego tekstu narzucanej arbitralnie przez tłumacza w miejscach niepewnych bądź wieloznacznych. Owa niepewność czy wieloznaczność tekstu źródłowego winna być przeniesiona do tłumaczenia. (14b) Poddanie czytelnikowi różnych interpretacji dokonane jest w w indeksie górnym, ale w taki sposób aby można było go czytać w sposób ciągły wraz z tłumaczeniem zasadniczym.

(15) Używanie tego samego słowa (lub jego rdzenia – o ile to możliwe) dla takich samych wystąpień w całej Biblii, tak by wybrany polski odpowiednik zasadniczo pasował w pozostałych kontekstach biblii.

(15b) Chodzi o to by użytkownik tłumaczenia nabrał jednoznacznego skojarzenia z danym słowem CS tak by rozumiał inne jego wystapienia biblijne czy liturgiczne.

(16) Używanie różnych (lub inaczej brzmiących) słów polskich na różne słowa cerkiewno słowiańskie.

(17) Podanie w marginaliach odnośników biblijnych pomagających zrozumieć dany wers (17b) ale NIE chodzi tu o wskazanie innych miejsc zawierających to samo słowo czy znaczenie.

Poproszę o uwagi odnośnie:

(I) przydatności takiego tłumaczenia (II) założeń,  (III) czy jest ono zrozumiałe? (IV) czy się podoba? (V) czy jest poprawne znaczeniowo (Vb) i językowo?

Uwaga: tłumaczenie cały czas podlega korekcie!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*