MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Pieśń nad Pieśniami

Pieśń nad Pieśniami

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI SALOMONAPIEŚŃ I (1,1-2,7)Nawiązanie miłości. Zaręczyny. 1. . WPROWADZENIE DO ROZMOWY MIŁOŚCI . (1,1-7). Oblubienica prosi o miłość i sławi wdzięki oblubieńca (1-3); skromnie chwali samą siebie (4-5). Prosi, by mogła obcować z obłubieńccm i otrzymuje zezwolenie (6-7).
11 (Oblubienica.) Niech mię pocałuje pocałunkiem ust swoich, bo lepsze są piersi twe nad wino,2 woniejące olejkami najwyborniejszymi. Olejek wylany imię twoje, dlatego panienki umiłowały cię.3 Pociągnij mię! za tobą pobiegniemy do wonności olejków twoich! Wprowadził mię król do pokojów swoich; rozradujemy się i rozweselimy w tobie, wspominając piersi twoje więcej niż wino.4 Prawi miłują cię. – Czarna jestem, ale piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak skóry Salomona.5 Nie patrzcie na mnie, że jestem śniada, bo mię opaliło slońce; synowie matki mojej walczyli przeciwko mnie, postawili mię stróżem w winnicach; winnicy mojej nie strzegłam.6 – Oznajmijże mi ty, którego miłuje dusza moja, gdzie pasiesz, gdzie odpoczywasz w południe, abym się nie poczęła błąkać za trzodami towarzyszów twoich.7 – (Oblubieniec.) Jeśli się nie znasz, o najpiękniejsza z niewiast, wynijdź i idź za śladem trzód, a paś koźlęta twoje przy budkach pasterskich. ROZMOWA MIŁOŚCI (1,8-2,3). Piękna jesteś, przyjaciółko moja (1,8-10)I Piękny jesteś, królu mój (11-13)! Wzmożone uczucie wyraża się w krótkich wzajemnych pochwałach (1,14-2,3). 8 (Oblubieniec.) Do jazdy mojej przy wozach Faraonowych przyrównałem cię, przyjaciółko moja!9 Piękne są jagody lica twego jak synogarlicy, szyja twoja jak klejnoty.10 Łańcuszki złote uczynimy tobie, srebrem nakrapiane.11 – (Oblubienica.) Podczas gdy król był w pokoju swoim, nard mój wydał wonność swoją.12 Snopkiem mirry jest dla mnie mój miły, między piersiami moimi pozostawać będzie.13 Gronem cypru jest dla mnie mój miły, w winnicach Engaddi.14 – (Oblubieniec.) Otoś ty piękna, przyjaciółko moja, otoś ty jest piękna, oczy twoje jak gołębicy.15 – (Oblubienica.) Otoś ty jest piękny, miły mój, i wdzięczny!16 Łóżko nasze kwiecia pełne.17 (Oblubieniec.) Belki domów naszych cedrowe, stropy nasze cyprysowe.
21 (Oblubienica.) Jam kwiat polny i lilia padolna.2 – (Oblubieniec.) Jak lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami.3 – (Oblubienica.) Jak jabłoń między drzewami leśnymi, tak miły mój między synami. Pod cieniem jego, którego pragnęłam, siedziałam, a owoc jego słodki gardłu memu. ZARĘCZYNY (2,4-7).4 (Oblubienica.) Wprowadził mię do piwnicy winnej, rozrządził we mnie miłość.5 Obłóżcie mię kwieciem, obsypcie mię jabłkami, bo mdleję z miłości.6 Lewa ręka jego pod głową moją, a prawica jego obejmie mię.7 – (Oblubieniec.) Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, przez sarny i przez jelenie połne, abyście nie budziły ani dawały ocknąć się miłej mojej, dokąd sama nie zechce.PIEŚŃ II (2,8-7,5)Wzrost miłości. Wzajemne odwiedziny. 1. . OBLUBIENIEC ODWIEDZA OBLUBIENICĘ . (2,8-17). Wprowadzenie odwiedzin (8-10a). Oblubieniec przed oknem oblubienicy zaprasza ją do wyjścia (1Ob-14). Oblubienica posłuszna idzie za nim (15-17).8 (Oblubienica.) Głos miłego mego! Oto on idzie, skacząc po górach, przeskakując pagórki;9 podobny jest miły mój do sarny lub do jelonka. Oto on stoi za ścianą naszą, spoglądając przez okna, patrząc przez kraty.10 Oto miły mój mówi do mnie: (Oblubieniec.) Wstań, śpiesz się, przyjaciółko moja, gołębico moja, piękna moja, a przyjdź!11 Bo już zima minęła, deszcz przeszedł i ustał.12 I ukazały się kwiaty na ziemi naszej, przyszedł czas obrzynania winnic, głos synogarlicy słyszan jest w ziemi naszej;13 figa wypuściła zielone owoce swoje, winnice kwitnące wydały wonność swoją. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź!14 Gołębico moja w rozpadlinach skalnych, w szczelinie parkanu, ukaż mi oblicze twoje, niechaj głos twój zabrzmi w uszach moich; albowiem głos twój wdzięczny, a obiicze twoje piękne.15 – (Oblubienica.). Pojmajcie nam liszki małe, które niszczą winnice, bo winnica nasza zakwitła!16 Miły mój dla mnie, a ja dla niego, który się pasie między liliami,17 póki dzień nie wionie chłodem i nie przeminą cienie.18 Wróć się, bądź podobny, miły mój, do sarny i do jelonka na górach Beter! OBLUBIENICA ODWIEDZA OBLUBIEŃCA (3,1-5). Szuka go po mieście (1 -3) i znajduje (4-5).
31 (Oblubienica.) Na łóżku moim w nocy szukałam tego, którego miłuje dusza moja; szukałam go, lecz nie znalazłam.2 Wstanę i obiegnę miasto po ulicach i po rynkach szukać będę tego, którego miłuje dusza moja. Szukałam go, lecz nie znalazłam.3 Znaleźli lnię stróże, którzy strzegą miasta: “Czy widzieliście tego, którego miłuje dusza moja?”4 Zaledwie odeszłam od nich, znalazłam tego, którego miłuje dusza moja. Pojmałam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu matki mojej i do komory rodzicielki mojej.5 – (Oblubieniec.) Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, przez sarny i jelenie polne, abyście nie budziły ani dawały ocknąć się miłej, dokąd sama nie zechce!PIEŚŃ III (3,6 – 5,1)Miłość dojrzała. Zaślubiny. 1. . UROCZYSTOŚĆ WESELNA . (3,6-11). Przeprowadzenie oblubienicy (6-8). Oblubieniec wychodzi naprzeciw (9-11). 6 (Lud.) Któraż to jest, co wstępuje przez puszczę jak słup dymu z wonności mirry i kadzidła i wszelkiego proszku aptekarskiego?7 Oto łoże Salomona sześćdziesięciu mężnych obstąpiło z najmężniejszych Izraela,8 wszyscy trzymający miecze i wyćwiczeni w boju; każdego miecz przy boku jego dla strachów nocnych.9 – Lektykę uczynił sobie król Salomon z drzewa Libanu;10 filary jej poczynił srebrne, poręcze złote, siedzenie szkarłatne, środek jej wysłał miłością dla córek jerozolimskich.11 Wynijdźcie i oglądajcie, córki Syjońskie, króla Salomona w koronie, którą go ukoronowała matka jego w dzień zrękowin jego i w dzień wesela serca jego. PIEŚŃ POCHWALNA NA CZEŚĆ OBLUBIENICY (4,I-7).
41 (Obdubieniec.) O jakżeś piękna, przyjaciółko moja, o jakżeś piękna! Oczy twoje gołębie, oprócz tego, co się wewnątrz tai. Włosy twoje jak stada kóz, które zstąpiły z góry Galaad.2 Zęby twoje jak trzody owiec postrzyżonych, które wyszły z kąpieli, każda mająca po dwojgu jagniąt, a niepłodnej nie masz między nimi.3 Jak wstęga karmazynowa wargl twoje, a wymowa twoja wdzięczna. Jak płatek jabłka granatowego, tak jagody twoje, oprócz tego, co się wewnątrz tai.4 Szyja twoja jak wieża Dawidowa, którą zbudowano z szańcami; tysiąc tarcz wisi na niej, wszystka broń mocarzów.5 Dwoje piersi twoich jak dwoje bliźniątek u sarny, które się pasą między liliami.6 Póki dzień nie nadejdzie, a nie nachylą się cienie, pójdę do góry mirry i do pagórka kadzidła.7 Wszystka jesteś piękna, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie zmazy. ZAŚLUBINY (4,8-5,1). Oblubieniec zaprasza oblubienicę do pałacu (4,8). W drodze darzy ją najczulszymi słowami (9-11). W pałacu prosi ją o rękę (12-15). Przyzwolenie małżeńskíe (4,16 – 5,1). 8 (Oblubieniec.) Pójdźże z Libanu, oblubienico moja, pójdź z Libanu, pójdź! Będziesz koronowana z wierzchołka Amany, z wierzchołka Saniru i Hermonu, z legowisk lwich, z gór rysiów.9 – Zraniłaś serce moje, siostro moja, oblubienico, zraniłaś serce moje jednym okiem twoim i jednym włosem szyi twojej.10 Jak piękne są plersi twoje, siostro moja, oblubienico! Piękniejsze są piersi twe niż wino, a wonność olejków twoich niż wszystkie wonności.11 Plastrem miodu kapiącym wargi twoje, oblubienico, miód i mleko pod językiem twoim, a wonność szat twoich jak wonność kadzidła.12 – Ogrodem zamkniętym siostra moja, oblubienica, ogrodem zamkniętym, zdrojem zapieczętowanym.13 Szczepy twoje są sadem granatów z owocami jabłek.14 Cypry z nardem, nard i szafran, trzcina wonna i cynamon ze wszystkimi drzewami libańskimi, mirra i aloes, ze wszystkimi przedniejszymi olejkami.15 Zdrój ogrodów, studnia wód żywych, które płyną pędem z Libanu.16 – (Oblubienica.) Wstań, wietrze północny, i przyjdź, wietrze z południa, przewiej ogród mój, a niech płyną wonności jego!
51 Niech przyjdzie miły mój do ogrodu swego i niech je owoce jabłek jego! (Oblubieniec.) Przyszedłem do ogrodu mego, siostro moja, oblubienico, zebrałem mirrę moją z wonnymi ziołami mymi, jadłem plastr z miodem moim, piłem wino moje z mlekiem moim. Jedzcież, przyjaciele, i pijcie, a popijcie się, najmilsi!PIEŚŃ IV (5,2-6,4)Próba i utwierdzenie milości I. . PRÓBA MIŁOŚCI OBLUBIENICY . (5,2-9). Oblubieniec odwiedza w nocy oblubienicę, lecz zanim mu otwoczyła, oddala się (2-6b). Oblubienica szuka go po mieście(6c-9). 2 (Oblubienica.) Ja śpię, lecz serce moje czuwa. Głos miłego mego kołaczącego: (Oblubieniec.) Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołębico moja, niepokalana moja, bo głowa moja pełna jest rosy, a kędziory moje kropli nocnych!3 – (Oblubienica.) Złożyłam suknię moją, jakże ją mam oblec? Umyłam nogi moje, jakże je mam skalać?4 Miły mój wyciągnął rękę swą przez otwór, a wnętrzności moje zadrżały za dotknięciem jego.5 Wstałam, aby otworzyć miłemu memu; ręce moje kapały miną, a palce moje były pełne mirry co najwyborniejszej.6 Zaworę drzwi moich otworzyłam miłemu, ale on był odszedł i minął. Dusza moja rozpłynęła się, gdy mówił; szukałam, a nie znalazłam go, wołałam, a nie odpowiedział mi.7 – Znaleźli mię stróże, co chodzą po mieście, pobili mię i zranili mię, wzięli płaszcz mój ze mnie stróże murów.8 – Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, jeśli znajdziecie miłego mego, abyście mu oznajmiły, iż mdleję z miłości.9 – (Dziewice.) Jakiż jest miły twój nad miłego, o najpiękniejsza między niewiastami ? Jakiż jest miły twój nad miłego, żeś nas tak poprzysięgła ?10 (Oblubienica.) Miły mój jest biały i rumiany, wybrany z tysięcy.11 Głowa jego to złoto najlepsze, włosy jego jak latorośle palmowe, czarne jak kruk.12 Oczy jego jak gołębice nad strumieniami wód, wymyte w mleku i siedzące nad pełnymi potokami.13 Policzki jego jak grządki wonnych ziół, zasadzone przez aptekarzy, wargi jego lilie, kapiące mirrą przednią.14 Ręce jego utoczone ze złota, pełne hiacyntów, brzuch jego z kości słoniowej, pokryty szafirami.15 Golenie jego to słupy marmurowe, które postawiono na podstawach złotych. Postać jego jak Liban, wyborny jak cedry.16 Gardło jego najsłodsze i cały jest ujmujący. Taki jest miły mój i to jest przyjaciel mój, córki jerozolimskie. NAGRODA WIERNOŚCI I POCHWAŁA OBLUBIENICY (5,17 – 6,9). Oblubienica znajduje oblubieńca (S,17 – 6,2). Oblubieniec wysławia piękność oblubienicy (3-7) i przenosi ją ponad inne żony królewskie (8-9).17 (Dziewice.) Gdzież poszedł miły twój, o najpiękniejsza między niewiastami? Gdzie się obrócił miły twój? a będziemy go szukać z tobą.
61 (Oblubienica.) Miły mój zstąpił do ogrodu swego, do grządki wonnych ziół, aby się paść w ogrodach i lilie zbierać.2 Ja dla miłego mego, a dla mnie miły mój, który się pasie między liliami.3 – (Oblubieniec.) Piękna jesteś, przyjaciółko moja, wdzięczna i ozdobna jak Jeruzalem, straszna jak wojska uszykowane porządnie!4 Odwróć oczy twoje ode mnie, bo te sprawiły, żem odleciał. Włosy twoje jak trzoda kóz, które się ukazały z Galaadu.5 Zęby twoje jako trzoda owiec, które wyszły z kąpieli, wszystkie mające po dwojgu jagniątek, a niepłodnej nie masz między nimi.6 Jak skórka jabłka granatowego, tak jagody twoje, oprócz tego, co się w tobie ukrywa.7 Sześćdziesiąt jest królewskich żon i osiemdziesiąt nałożnic, a panien nie masz liczby:8 jedna jest gołębica moja, doskonała moja, jedynaczka matki swojej, wybrana rodzicielki swojej! Widziały ją inne córki, i jako najszczęśliwszą wysławiały, królewskie żony i nałożnice, i chwaliły ją:9 “Któraż to jest, która idzie jak zorza powstająca, piękna jak księżyc, wybrana jak słońce, ogromna jak wojska uszykowane porządnie ?”PIEŚŃ V (6,10 – 8,4)Radość i owoce miłości. I. . NOWA PIEŚŃ POCHWALNA NA CZEŚĆ OBLUBIENICY . (6,10 – 7,10). Oblubienica, schodząc do ogrodu, spotyka orszak oblubieńca (6,10 – 7,1a). Orszak wysławia jej piękność (1b-7). Oblubieniec wyraża swe upodobanie w oblubienicy (8-9a); ona pragnie go uszczęśliwić (9b-10).10 (Oblubienica.) Zstąpiłam do ogrodu orzechowego, aby oglądać jabłka na dolinach i zobaczyć, czy zakwitła winnica i czy rozwinęły się jabłka granatu.11 Nie wiedziałam, dusza moja zatrwożyła mię dla wozów Aminadaba.12 – (Orszak oblubieńca). Wróć się, wróć się, Sulamitko, wróć się, wróć się, abyśmy na cię patrzyli!
7

Warsz. King J. 71 Tłum. GrEn. Толк. Cóż ujrzysz na Sulamitce, jeno hufce wolenne? – Jakże są piękne kroki twoje w trzewikach, córko książęca! Stawy ud twoich są jak naszyjniki, zrobione ręką mistrza.Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника; Что2 ўви1дите ў суламjтіны; приходsщаz ћкw ли1ки полкHвъ, что2 ўкраси1шасz стwпы2 тво‰ во њбyтіихъ твои1хъ, дщи2 надaвлz; чи1ны бедр{ твоє1ю под0бни ўсерsзємъ, дёлу рyкъ худ0жника: 7,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ὡραιώθησαν hōraiōthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
διαβήματά diabēmata
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ὑποδήμασιν,     hupodēmasin
N-DPN
ὑπόδημαhupodēmasandalsandals,
θύγατερ thugater
N-VSF
θυγάτηρthugatērdaughterO daughter
ναδαβ nadab
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ῥυθμοὶ ruthmoi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
μηρῶν mērōn
N-GPM
μέροςmerospart[to shine]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅμοιοι homoioi
A-NPM
ὅμοιοςhomoioslikelikened
ὁρμίσκοις hormiskois
N-DPM
strong:GN-DPMstrong:GN-DPMstrong:GN-DPM 
ἔργῳ ergō
N-DSN
ἔργονergonworkworks
χειρῶν cheirōn
N-GPF
χείρcheirhandof hands
τεχνίτου·     technitou
N-GSM
τεχνίτηςtechnitēscraftsmanof a craftsman.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Pępek twój jako czara toczona, która nigdy nie jest bez napoju. Brzuch twój jak bróg pszenicy otoczony liliami.живот твой - круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое - ворох пшеницы, обставленный лилиями; пyпъ тв0й чaша и3сточeна, не лишaемаz мстA: чрeво твоE ћкw ст0гъ пшени1цы, њграждeнъ въ крjнахъ: 7,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὀμφαλός omfalos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κρατὴρ kratēr
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
τορευτὸς toreutos
A-NSM
strong:GA-NSMstrong:GA-NSMstrong:GA-NSM 
μὴ
ADV
μήnotnot
ὑστερούμενος husteroumenos
V-PMPRS
ὑστερέωhustereōto lacklacking
κρᾶμα·     krama
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
κοιλία koilia
N-NSF
κοιλίαkoiliabelly/womb/stomachYour belly
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
θιμωνιὰ thimōnia
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
σίτου sitou
N-GSM
σῖτοςsitosgrainof grain
πεφραγμένη pefragmenē
V-RMPRS
φράσσωfrassōto stopshut up
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κρίνοις·     krinois
N-DPN
κρίνονkrinonlilylilies.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Dwoje piersi twoich jak dwoje małych bliźniąt sarnich.два сосца твои - как два козленка, двойни серны; двA сосц† тво‰, ћкw двA мл†да близнецы2 сeрны: 7,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδυο duo
N-NUI
δύοduotwo[2two
μαστοι mastoi
N-NPM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreast3breasts
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ως ōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
δυο duo
N-NUI
δύοduotwotwo
νεβροι nebroi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
διδυμοι didumoi
A-NPM
ΔίδυμοςdidumosDidymustwins
δορκαδος dorkados
N-GSF
ΔορκάςdorkasDorcasof doe.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Szyja twoja jak wieża z kości słoniowej. Oczy twoje jak sadzawki w Hesebonie, które są przy bramie córki mnóstwa. Nos twój jak wieża Libanu, zwrócona ku Damaszkowi.шея твоя - как столп из слоновой кости; глаза твои - озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой - башня Ливанская, обращенная к Дамаску; вhz твоS ћкw ст0лпъ слон0вый: џчи твои2 ћкw є3зeра во є3севHнэ, во вратaхъ дщeрей мн0гихъ: н0съ тв0й ћкw ст0лпъ лівaнскій, сматрszй лицE дамaска: 7,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτράχηλός trachēlos
N-NSM
τράχηλοςtrachēlosneckYour neck
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πύργος purgos
N-NSM
πύργοςpurgostowera tower
ἐλεφάντινος·     elefantinos
A-NSM
ἐλεφάντινοςelefantinosmade of ivoryof ivory;
ὀφθαλμοί ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeyour eyes
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
λίμναι limnai
N-NPF
λίμνηlimnēlakelakes
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εσεβων esebōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
πύλαις pulais
N-DPF
πύληpulēgategates
θυγατρὸς thugatros
N-GSF
θυγάτηρthugatērdaughterof daughter
πολλῶν·     pollōn
A-GPM
πολύςpolusmuchof many.
μυκτήρ muktēr
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ως ōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πύργος purgos
N-NSM
πύργοςpurgostowertower
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
λιβανου libanou
N-GSM
λίβανοςlibanosfrankincense[Idalah]
σκοπεύων skopeuōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacein front
δαμασκου damaskou
N-PRI
ΔαμασκόςdamaskosDamascus[unripe grape]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Głowa twoja jak Karmel, a warkocze głowy twojej jak purpura królewska zwinięta na cewki.голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы на голове твоей, как пурпур; царь увлечен твоими кудрями. главA твоS на тебЁ ћкw карми1лъ (горA), и3 заплетeніе главы2 твоеS ћкw багрzни1ца, цaрь ўвsзанъ въ преристaніихъ. 7,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκεφαλή kefalē
N-NSF
κεφαλήkefalēheadYour head
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
καρμηλος karmēlos
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
και kai
CONJ
καίkaiandand
πλόκιον plokion
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
κεφαλῆς kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēheadof your head
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πορφύρα,     porfura
N-NSF
πορφύραporfurapurplepurple,
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingking
δεδεμένος dedemenos
V-RMPRS
δέωdeōto bindbeing bound
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
παραδρομαῖς.     paradromais
N-DPF
strong:GN-DPFstrong:GN-DPFstrong:GN-DPF 
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Jakżeż piękna i jak wdzięczna, najmilsza, w rozkoszach!Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью! Что2 ўкраси1ласz є3си2, и3 что2 ўслади1ласz є3си2, любы2, во слaдостехъ твои1хъ; 7,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ὡραιώθης hōraiōthēs
V-API-2S
strong:GV-API-2Sstrong:GV-API-2Sstrong:GV-API-2S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἡδύνθης,     hēdunthēs
V-API-2S
strong:GV-API-2Sstrong:GV-API-2Sstrong:GV-API-2S 
ἀγάπη,     agapē
N-VSF
ἀγάπηagapēloveO love,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τρυφαῖς trufais
N-DPF
τρυφήtrufēself-indulgenceyour luxuries.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Twój wzrost podobny jest do palnly, a piersi twoje do gron winnych.Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. СіE вели1чество твоE: ўпод0биласz є3си2 фjніку, и3 сосц† тво‰ грезнHмъ. 7,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
μέγεθός megethos
N-NSN
μέγεθοςmegethosgreatnessyour greatness
σου;     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡμοιώθη hōmoiōthē
V-API-3S
ὁμοιόωhomoioōto likenis likened
τω
T-DSM
hothe/this/whoto the
φοινικι foiniki
N-DSM
φοῖνιξfoinixpalmpalm,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
μαστοι mastoi
N-NPM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreastyour breasts
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
βότρυσιν.     botrusin
N-DPM
βότρυςbotrusbunch of grapesclusters of grapes.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. – (Oblubieniec). Rzekłem: Wstąpię na palmę i uchwycę owoce jej; i będą piersi twoje jak grona winnicy, a wonność ust twoich jak jabłek.Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее; и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков; Рек0хъ: взhду на фjнікъ, ўдержY высотY є3гw2: и3 бyдутъ сосцы2 твои2 ћкw грeзнове віногрaда, и3 вонS ноздрeй твои1хъ ћкw ћблwка: 7,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said,
αναβησομαι anabēsomai
V-FMI-1S
ἀναβαίνωanabainōto ascendI will ascend
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
φοίνικι foiniki
N-DSM
φοῖνιξfoinixpalmpalm,
κρατήσω kratēsō
V-FAI-1S
κρατέωkrateōto grasp/seizeI will seize
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
ὕψεων hupseōn
N-GPN
ὕψοςhupsosheightits heights;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔσονται esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
δὴ
PRT
δήso[2shall indeed be
μαστοί mastoi
N-NPM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreast1your breasts]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
βότρυες botrues
N-NPM
βότρυςbotrusbunch of grapesclusters of grapes
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
ἀμπέλου ampelou
N-GSF
ἄμπελοςampelosvinegrapevine,
και kai
CONJ
καίkaiandand
ὀσμὴ osmē
N-NSF
ὀσμήosmēaromascent
ῥινός rinos
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ως ōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
μῆλα mēla
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Gardło twoje jak najlepsze wino… (Oblubienica)…godne miłego mego do picia, warg też i zębów jego do smakowania.уста твои - как отличное вино. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. и3 гортaнь тв0й ћкw віно2 блaго, ходsщее брaту моемY въ прaвость, дов0льно ўстнaмъ мои6мъ и3 зубHмъ. 7,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
λάρυγξ larugx
N-NSM
λάρυγξlarugxthroatyour throat
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
οἶνος oinos
N-NSM
οἶνοςoinoswine[2wine
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἀγαθὸς agathos
A-NSM
ἀγαθόςagathosgood-doer1good],
πορευόμενος poreuomenos
V-PMPRS
πορεύωporeuōto gogoing
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
αδελφιδω adelfidō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
εὐθύθητα euthuthēta
N-ASF
εὐθύτηςeuthutēsrighteousnessstraightness,
ἱκανούμενος hikanoumenos
V-PMPRS
ἱκανόωhikanoōto qualifysuiting
χείλεσίν cheilesin
N-DPN
χεῖλοςcheiloslipmy lips
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὀδοῦσιν.     odousin
N-DPM
ὀδούςodoustoothteeth.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Ja należę do miłego mego i do mnie pragnienie jego.Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Ѓзъ брaту моемY, и3 ко мнЁ њбращeніе є3гw2. 7,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεγω egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto
ἀδελφιδῷ adelfidō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2 towards
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]

T-NSF
hothe/this/who 
ἐπιστροφὴ epistrofē
N-NSF
ἐπιστροφήepistrofēconversion1his turning].
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. (Oblubienica.) Przyjdź, miły mój, wynijdźmy na pole, mieszkajmy we wsiach!Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; Пріиди2, брaте м0й, и3 взhдемъ на село2, водвори1мсz въ сeлэхъ: 7,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐλθέ,     elthe
V-AAM-2S
ἔρχομαιerchomaito come/goCome,
ἀδελφιδέ adelfide
N-VSM
strong:GN-VSMstrong:GN-VSMstrong:GN-VSM 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξέλθωμεν exelthōmen
V-AAS-1P
ἐξέρχομαιexerchomaito go outwe should go forth
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
ἀγρόν,     agron
N-ASM
ἀγρόςagrosfieldfield;
αὐλισθῶμεν aulisthōmen
V-APS-1P
αὐλίζομαιaulizomaito spend the nightwe should lodge
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κώμαις·     kōmais
N-DPF
κόμηkomēhair[to dig]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Rano wstawajmy do winnic, oglądajmy, czy kwitnie winnica, czy kwiecie zawiązuje się w owoc, czy kwitną jabłka granatu; tam tobie dam piersi moje. Mandragory wydały woń.поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои тебе. ўрaнимъ въ віногрaды, ўви1димъ ѓще процвэтE віногрaдъ, процвэт0ша ли nв0щіе, процвэт0ша ли ћблwка; тaмw дaмъ тебЁ сосц† мо‰. 7,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὀρθρίσωμεν orthrisōmen
V-AAS-1P
ὀρθρίζωorthrizōto rise at dawnWe should rise early
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
ἀμπελῶνας,     ampelōnas
N-APM
ἀμπελώνampelōnvineyardvineyards;
ἴδωμεν idōmen
V-AAS-1P
εἴδωeidōto knowwe should see
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
ἤνθησεν ēnthēsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 

T-NSF
hothe/this/who1the
ἄμπελος,     ampelos
N-NSF
ἄμπελοςampelosvine2grapevine];
ἤνθησεν ēnthēsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
ho
T-NSM
hothe/this/who 
κυπρισμός,     kuprismos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ἤνθησαν ēnthēsan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who1the
ῥόαι·     roai
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeithereThere
δώσω dōsō
V-FAI-1S
δίδωμιdidōmito giveI will give
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
μαστούς mastous
N-APM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreastmy breasts
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
σοί.     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. W bramach naszych wszelakie jabłka, nowe i stare, miły mój, zachowałam dla ciebie.Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые: это сберегла я для тебя, мой возлюбленный!Мандраг0ры дaша воню2, и3 при двeрехъ нaшихъ вси2 плоды2 н0віи: до вeтхихъ, брaте м0й, соблюд0хъ ти2.7,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe
μανδραγόραι mandragorai
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
ἔδωκαν edōkan
V-AAI-3P
δίδωμιdidōmito givegave
ὀσμήν,     osmēn
N-ASF
ὀσμήosmēaromaa scent,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstat
θύραις thurais
N-DPF
θύραthuradoorour doors
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
ἀκρόδρυα,     akrodrua
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
νέα nea
A-NPN
νέοςneosnewnew
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
παλαιά,     palaia
A-APN
παλαιόςpalaiosoldold.
ἀδελφιδέ adelfide
N-VSM
strong:GN-VSMstrong:GN-VSMstrong:GN-VSM 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐτήρησά etērēsa
V-AAI-1S
τηρέωtēreōto keepI kept them
σοι.     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]

81 Któż mi da ciebie jako brata mego, ssącego piersi matki mojej, abym cię znalazła na dworze i całowała cię, i by mną już nikt nie gardził?2 Pojmam cię i wprowadzę do domu matki mojej, tam mię będziesz uczył; a dam ci napój z wina zaprawionego i moszcz z jabłek granatowych moich.3 Lewica jego pod głową moją, a prawica jego obejmuje mię.4 – (Oblubieniec). Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, nie obudzajcież ani nie dajcie się ocknąć miłej, póki sama nie zechce.PIEŚŃ VI (8,5-14).Triumf miłości. 1. . OBLUBIEŃCY UDAJĄ SIĘ DO DOMU OBLUBIENICY . (8,5-7). Miłe wspomnienia (8,5). Potęga miłości (6-7). 5 (Lud.) Któraż to jest, która wstępuje z puszczy, opływająca rozkoszami, oparta o miłego swego? – (Oblubieniec.) Pod drzewem jabłoni wzbudziłem cię; tam naruszona została matka twoja, tam zgwałcona była rodzicielka twoja.6 – (Oblubienica.) Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo mocna jest jak śmierć miłość, twarda jak otchłań jest zazdrość; pochodnie jej pochodnie ognia i płomieni.7 Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał wszystką majętność domu swego za miłość, wzgardzi nią jako nicością. ZAPŁATA (8,8-12). Narada rodzeństwa (8,8-10). Ustalenie ceny (11-12).8 (Bracia.) Siostra nasza mała i piersi nie ma; cóż uczynimy siostrze naszej w dzień, w który będą mówić do niej?9 Jeśli jest murem, zbudujemy na niej baszty srebrne, jeśłi jest drzwiami, spójmy je deskami cedrowymi.10 – (Oblubienica.) Ja jestem murem, a piersi moje jako wieża, odkąd stałam się u niego taką, która pokój znalazła.11 – (Bracia.) Winnicę miał Spokojny w owej, którá ma ludy; poruczył ją stróżom, mąż przynosi za owoc jej tysiąc srebrników.12 – (Oblubieniec.) Winnica moja przede mną jest. Tysiąc dla ciebie, Spokojny, a dwieście dla tych, którzy strzegą owoców jej. ZAKOŃCZENIE (8,13-14). 13(Oblubieniec.) Ty, która przebywasz w ogrodach, przyjaciełe słuchają: daj mi usłyszeć głos twój.14 – (Oblubienica.) Uciekaj miły mój, a bądź podobny do sarny i do jelonka na górach ziół wonnych!