Odpowiedź synodu w/s Polski (2009).

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info

CERKIEW PRAWOSŁAWNA
[zachowująca] Cerkiewny Kalendarz Świętych Ojców
ŚWIĄTOBLIWY SYNOD OPORU
Prot No 552
Do miłującego Boga
Lektora Marcina Piekarskiego
z Polski
Fili Attyka, Grecja
17-ego września 2009 r. (cer. kal.)
śww. męcz. Wiary, Nadziei, Miłości
i ich matki Zofii
Umiłowany w Chrystusie bracie Marcinie,
    Modlitewnie życząc, abyście przebywali pod Opieką Władczyni naszej Bogurodzicy, jak również posiadali modlitewną pomoc i błogosławieństwo Najprzewielebniejszego, naszego schorowanego Ojca i Metropolity Cypriana, z radością oznajmiamy Wam, że na Posiedzeniu B/18/16.09.2009 r. naszego Stałego Świątobliwego Synodu Oporu została odczytana Wasza Prośba z dn 15/28.09.2009 r. o przyjęcie Was do jurysdykcji naszego Świątobliwego Synodu, w której stwierdzacie że zerwaliście cerkiewne kontakty z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym z przyczyn herezji ekumenizmu, wprowadzenia nowego cerkiewnego kalendarza oraz pozostałych nieszczęść.
    Zatem informujemy Was, że po umiłowanej w Bogu dyskusji i rozpatrzeniu, Wasza Prośba została przyjęta, co w następstwie Wy i ta niewielka cerkiewna wspólnota, która jest z Wami, będziecie i jesteście uważani jako umiłowane dzieci i drogocenni bracia w Chrystusie we wspólnym trudzie zachowania naszej Prawosławnej Wiary nieskalanej nowatorstwami.
   W nadziei, że Wasze przyłączenie się położy podwalinę umocnienia antyekumenizmu w Waszym kraju, oraz modląc się aby nasze cerkiewne kontakty napełniły się pokojem, jednością i miłością w Chrystusie, na chwałę Bogu i dla dobra wszystkich; kończąc gorliwymi życzeniami i serdecznymi błogosławieństwami.
Zastępca Przewodniczącego
+Cyprian Bp Oreonu
Sekretarz
+Klemens Bp Gardykionu
[Podpis i pieczęć na greckim oryginale]
Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info