Powołanie wspólnoty cerkiewnej w Warszawie

Print Friendly, PDF & Email


Najprzewielebniejszy biskup Klemens (locum tenens  Morawskiej Episkopii) z radością przyjął prośbę i błogosławił swojej trzódce – prawdziwie prawosławnym mieszkańcom Warszawy i okolic – na powołanie w stolicy cerkiewnej wspólnoty pod wezwaniem św. cara-męcz. Mikołaja oraz Rodziny Carskiej.

Pasterską opiekę nad warszawskimi wiernymi będzie sprawował o.Włodzimierz (Mohorita) ze Słowacji, który obecnie posługuje dla dwóch pozostałych wspólnot w Polsce.

Wybór niebiańskich opiekunów dla budującej się wspólnoty dokonali sami mieszkańcy stołecznego miasta. W tej decyzji kierowano się tym, iż ostatni monarcha nosił tytuł króla Polski oraz odwiedzał stolicę i miejscowości znajdujące się niedaleko niej, a tym samym jest to postać historycznie związana z regionem.

Święta rodzina carska stała się, dla prawosławnych młodych par chcących założyć opartą na chrześcijańskich wartościach rodzinę, wzorcem do naśladowania. Stąd, w dobie powszechnego rozkładu rodzin, wybór takich patronów ma szczególne duchowe znaczenie.Męczennicy Carscy, czyli rodzina panująca – imperator Mikołaj II wraz z małżonką Aleksandrą i dziećmi: następcą tronu Aleksym, księżnymi Olgą, Tatianą, Marią i Anastazją padli ofiarami mordu rytualnego w nocy z 16 na 17 lipca 1918 w Jekaterynburgu. Aktu kanonizacyjnego carskich męczenników dokonał w 1981 r. emigracyjny synod biskupi Rosyjskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej.

Święci Carscy Męczennicy módlcie się do Boga o nas!


Print Friendly, PDF & Email