Aksios! Nowemu biskupowi Pelagonii Maksymowi

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Najprzewielebniejszy Biskup Pelagonii Maksym | Ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πελαγονίας κ Μάξιμος | His Grace Bishop Maximus of Pelagonia | Su Gracia Obispo Máximo de Pelagonia


W Wielką Sobotę odbyła się chirtonia biskupia władyki Maksyma (Marretta).

Poniżej prezentujemy fotoreportaż ze wspomnianych uroczystości, oraz krótką biografię władyki.

–>zobacz fotoreportaż imab.gr | fotoreportaż
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΛΑΓΟΝΙΑΣ κ. ΜΑΞΙΜΟΥ 2019

Krótka biografia władyki Maksyma

Najprzewielebniejszy biskup Pelagonii Kyr Maksym, imię świeckie Emmanuel (Marretta) urodził się w Tom`s River (Nowy Jork, Stany) 17-ego stycznia 1979 r. w rodzinie prawosławnego kapłana. Ojciec bpa prezbiter Thomas (Marretta) był wyświęcony na diakona i kapłana przez świętego Filareta (Wozniesienskiego) metropolitę RZCP.

  • 1997-2001 Seminarium pw Św. Trójcy w Jordanville (Rosyjska Zagraniczna Cerkiew Prawosławna),
  • 1999-2001 Nowicjat w Monasterze pw Św. Trójcy Jordanville,
  • 2001-2009 w Monasterze Wniebowstąpienia Pańskiego w 2002 r. przyjmuje postrzyżyny mnisze z imieniem Maksym ku czci św. Maksyma Wyznawcy,
  • 2008 r. przyjmuje święcenia hierodiakonatu,
  • 2009 – podniesiony do godności hieromnicha,
  • 2011-2014 Wykładowca Filokalii (Moralna Teologia) w Prawosławnym Teologicznym Instytucie pw. Trzech Hierarchów (Chicago, Stany Zjednoczone),
  • 2011-2015 Asystent dziekana w Prawosławnym Teologicznym Instytucie pw. Trzech Hierarchów,
  • 2016 przechodzi do Prawosławnej Szkoły Teologicznej pw. św. Focjusza Wielkiego w Etnie (Kalifornia),
  • od 2015 r. pełni posługę w założonej przez siebie pustelni pw. św. Ignacego gdzie zbiera się przy nim mały monaster w Gwatemali oraz nowopowstałe wspólnoty wiernych w Ameryce Łacińskiej,

Biegle włada czterema językami – angielskim, rosyjskim, hiszpańskim i greckim.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info