Fundacja

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info

Celem fundacji jest działalność oświatowo-religijna szczególnie w zakresie wspierania promocji i pomocy w rozwoju wiedzy w zakresie kultury i nauki tożsamej ze starożytnym chrześcijaństwem, wspieranie działalności wydawniczej, translatorskiej i edukacyjnej oraz promocji wśród wspólnot wiernych działań charytatywnych.
Zgromadzone środki są przeznaczane tylko na cele statutowe (wydawnicze, charytatywne).

KRS  0000843126       NIP  6030079920       REGON  386424844

FUNDACJA MĘCZENNIKA NICEFORA – Ośrodek Myśli Prawosławnej

Numer konta bankowego: Pekao SA   29 1240 6003 1111 0011 0145 7748

Adres do korespondencji:
3-go Maja 22/23
17-200 Hajnówka
woj. podlaskie

Filia w woj. mazowieckim
Szewnica
05-281 Urle
powiat wołomiński

E-adres pocztowy:  nicefor(_)tuta.io

Zarząd
Marcin Piekarski
Maksymilian Franciszek Bałazy
Mateusz Jan Ziółkowski

Rada
Agnieszka Felicja Piekarska
Roman Zubrycki

Organ sprawujący nadzór: Minister Edukacji Narodowej, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info