Igumen Christifor wybrany kandydatem na biskupa pomocniczego dla Serbów w Australii

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Swobodna Serbska Cerkiew Prawosławna

Eparchia Australijska i Nowo Zelandzka

WZYWA

Wszystkich braci Serbów, siostry Serbki jak i wszystkich ludzi dobrej woli, aby w niedzielę 16-ego czerwca 2019 r. o godzinie 9-ej byli obecni na

ARCYPASTERSKIEJ CHIROTONII I USTANOWIENIU NA KATEDRĘ NAJPRZEWIELEBNIEJSZEGO

BISKUPA CHRISTIFORA

Arcybiskupia chirotonia odbędzie się w katedralnej świątyni monasteru pw. św. Mikołaja w Brisbenie.

243-247 Vulture St, South Brisbane QLD 4101

W święceniach udział wezmą ordynariusz diecezji Australijskiej i Nowozelandzkiej bp Ambroży wraz z biskupami z Grecji, Rumunii, Bułgarii i z emigracji rosyjskiej.

Nowo wybrany 36-letni biskup Brisbenski jest absolwentem Szkoły Teologicznej w Belgradzie. W 2008 r. przyjmuje mnisze postrzyżyny oraz święcenia diakońskie u metropolity Czarnogóry z patriarchatu Serbii. W 2011 roku hierodiakon Christifor zrywa jedność z ekumenistami i zwraca się z pokajanijem i prośbą o przyjęcie do Cerkwi Prawdziwie Prawosławnej w Grecji.

W 2012 roku parafie Serbskiej Swobodnej Cerkwi Prawosławnej znajdujące się w Australii podczas generalnego zebrania kapłanów i wiernych nieoczekiwanie wybierają na swego nowego biskupa Ambrożego (Methonu) i tym samym proszą o przyjęcie ich do jedności z prawdziwym prawosławiem. W 2013 roku biskup Ambroży obejmując nową katedrę wysyła do posługi w Australii hieromnicha Christifora który od razu odnawia życie mnisze w monasterze Nowy Kalenicz. W 2015 roku hieromnich Christifor zostaje podniesiony do godności archimandryty i igumena restytuowanego bractwa mniszego.

W tym samym roku podczas trzech serbskich zebrań kleru i wiernych wszystkich parafii w Australii, jednogłośnie wybrany kandydatem na biskupa. Synod greckich hierarchów kilkukrotnie bez rezultatu (brak kanonicznego wieku) rozpatruje prośby serbskich parafii o podniesienie do biskupiej godności igumena Christifora.W 2018 roku serbscy duchowni i wierni, pod przewodnictwem bpa Ambrożego, zebrani na generalnym zjeździe nadają igumenowi tytuł “Najprzewielebniejszego kandydata na biskupa Brisbenu”. W maju bieżącego roku grecki synod biskupów, po głosowaniu przychyla się do usilnych próśb Serbów i ostatecznie podejmuje decyzję o wyświęceniu archimandryty Christifora na biskupa pomocniczego diecezji Australijskiej i Nowozelandzkiej.

Serbska Swobodna Cerkiew Prawosławna powstała w latach 60-tych z emigracyjnych parafii i monasterów rozsianych w Australii, Europie i w Kanadzie. Biskupi tej jurysdykcji odmówili podporządkowania się komunistycznym władzom w Jugosławii oraz nieswobodnym hierarchom Belgradzkiego Patriarchatu.

Na podstawie: Kurier diecezjalny, ecclesiagoc.gr, grupa SSCP na fb

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info