Komunikat Kancelarii Świątobliwego Synodu w/s szczepionek (5/18.02.2021)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info

KOMUNIKAT

Kancelarii Świątobliwego Synodu

Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady

5/18 lutego 2021

 

W czwartek, 5/18 lutego 2021 r., Świątobliwy Synod Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Grecji zebrał się na szóstej regularnej sesji pod przewodnictwem Wielce Błogosławionego Kalinika arcybiskupa Aten i całej Grecji oraz z udziałem dwunastu hierarchów z Grecji, w tym i zza zagranicy  poprzez wideokonferencję, omówiono i podjęto decyzje dotyczące następujących tematów:

1 Synod został poinformowany o sytuacji eklezjalnej we Włoszech w związku z rozwojem spraw Świątobliwej Diecezji Luni.

2 Synod został poinformowany o rozwoju wydarzeń w Serbii, w związku z obecnością tam prawdziwego prawosławia i rosnącymi przeszkodami.

3 Synod omówił prośbę o przyjęcie od osoby podającej się za duchownego z Cerkwi państwowej; wniosek został odrzucony.

4 Omówiono sytuację wywołaną przez koronawirusa, a zwłaszcza przez nowe szczepionki. Po przestudiowaniu materiałów Hierarchowie doszli do następujących wniosków:

a) Nienormalna sytuacja wywołana przez tę zarazę nie powinna stać się okazją do stałego lub długotrwałego ograniczania podstawowych wolności obywateli przez rząd lub do promowania planów globalizacji, ani też nie powinno się nakładać na obywateli ograniczeń bez ich dobrowolnej zgody. Niedawno Rada Europy (2361/2021) orzekła, że ​​szczepienia nie są obowiązkowe i nie powinno być dyskryminacji nikogo, kto nie chce się szczepić.

b) Mnóstwo sprzecznych informacji na temat szczepionek przeciwko koronawirusowi krąży w Internecie, a nawet wśród ekspertów w środowisku naukowym. Wiele z tych informacji zostało obalonych jako fałszywe lub wątpliwe (przynajmniej w odniesieniu do dwóch głównych szczepionek stosowanych w Grecji). Wydaje się, że sprawa nie ma żadnego bezpośredniego wymiaru duchowego lub eklezjalnego, chociaż istnieją zastrzeżenia, które również stwarzają problemy bioetyczne na wczesnym lub eksperymentalnym etapie przygotowywania szczepionek. Najpoważniejsze zastrzeżenia dotyczą bezpieczeństwa szczepionek, czyli tego, czy ich okresy próbne były wystarczające i czy technologia mRNA jest pod każdym względem bezpieczna. Eksperci w tych kwestiach mają różne poglądy, a wielu z nich opowiada się za bezpieczeństwem szczepionek, chociaż nikt nie może dać absolutnej pewności co do ich długoterminowych konsekwencji. Organ cerkiewny jakim jest Święty Synod, nie jest kompetentny do wypowiadania się w sprawie bezpieczeństwa nowych preparatów farmaceutycznych, a nawet szczepionek eksperymentalnych. Każdy obywatel jest wezwany do podjęcia własnej decyzji po konsultacji z lekarzami, którym ufa i znają stan jego zdrowia. Ojcowie duchowi nie mogą udzielać konkretnych zachęt lub zniechęcenia wiernych, którzy ich o to proszą, konkretnych zachęt lub zniechęcenia, poza ogólnymi informacjami, ponieważ wtedy będą ponosić odpowiedzialność albo jeśli wierni stracą życie, albo narażą ich na ryzyko szczepień (z powodu poważnej strony skutków) lub braku szczepień (z powodu choroby z poważnymi konsekwencjami wynikającymi z wirusa). Ta kwestia nie przestaje mieć charakteru głównie i w zasadzie medycznego.

c) Wzywamy naszych wiernych, aby nadal żarliwie modlili się o ustanie tej plagi, o uzdrowienie chorych, o wzmocnienie lekarzy i pielęgniarek w ich trudnej pracy, a zwłaszcza o trwanie między sobą w pokoju i miłości, nie osądzając siebie nawzajem ze stosunku do kwestii medycznych i nie wpadając w pułapkę nowych podziałów i nieporozumień w tych sprawach, ale troszczymy się przede wszystkim o zbawienie swoich dusz.

5 Święty Synod zajął się innymi bieżącymi sprawami.

Z Arcysekretariatu

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info