Z oznámení o zasedání Posvátného synodu z 5/18.2.2021

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Řecká pravoslavná starostylní církev
Posvátný synod
Kannigos 32
106 82 Athény
Řecko

Z oznámení o zasedání Posvátného synodu z 5/18.2.2021

(pouze část týkající se vakcín)

a) Výbušná situace způsobená pandemií se nesmí stát záminkou k tomu, aby vlády trvale či dlouhodobě omezovaly základní občanské svobody, ani k zesílení globalizačních plánů, ani k tomu, aby byli občané nuceni k lékařským úkonům bez jejich svobodného souhlasu. Nedávno Evropská komise schválila (2361/2021) opatření o tom, že vakcinace není povinná a že nebude existovat žádná diskriminace v případě těch, kteří odmítají očkování.

b) Co se týče vakcín proti koronaviru, jsou na internetu publikovány mnohé a protichůdné názory, a to i z řad odborníků z vědecké obce. Mnohé informace, které jsou rozšiřovány, jsou lživé nebo ambivalentní. Zdá se, že toto téma nemá bezprostřední duchovní nebo eklesiální rozměr, ačkoliv existují nesouhlasné hlasy, které poukazují na bioetickou problematiku v počáteční fázi produkce vakcín. Nejzávažnější námitky se týkají bezpečnosti vakcín, tedy nakolik byla dostatečná jejich zkušební doba a nakolik je technologie mRNA skutečně bezpečná. Odborníci na tato témata vyjadřují rozličné názory s tím, že většina podporuje postoj o bezpečnosti těchto vakcín, i když si nikdo nemůže být absolutně jistý o dlouhodobých důsledcích jejich účinků.
Ovšem žádná církevní organizace, jako např. Posvátný synod, není pověřená k tomu, aby se vyjadřovala k bezpečnosti nových farmaceutických produktů – třebas i pokusných vakcín. Každý občan musí rozhodovat v této věci sám, poté co se poradí se svými lékaři, kterým důvěřuje a kteří znají jeho zdravotní stav. Duchovní otcové nesmějí – nad rámec obecného informování – věřícím k vakcinaci poskytovat konkrétní doporučení či odrazovat od vakcinace. V opačném případě ponesou zodpovědnost za ztrátu či ohrožení života buď v případě vedlejších účinků vakcinace, nebo z důvodu onemocnění koronavirem. Otázka vakcinace principiálně a základně zůstává otázkou lékařskou.

c) Vyzýváme naše věřící, aby pokračovali v intenzivní modlitbě za ukončení pandemie, za uzdravení nemocných, za posílení lékařů a sester v jejich obtížném díle a zejména za to, aby mezi sebou udrželi pokoj a lásku a aby se vyhnuli nebezpečí nových rozdělení a sporů kvůli těmto otázkám majíce na mysli zejména spásu duší.

Ze sekretariátu synody

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info