Komunikat z decyzji Synodu 9/22 listopada 2021

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.InfoW poniedziałek 22.11.2021 r. Świątobliwy Synod Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Grecji, pod przewodnictwem  Błogosławionego Kallinika Arcybiskupa Aten, zwołał czwartą (nadzwyczajną) Sesję w bieżącym roku cerkiewnym. Udział wzięło siedmiu arcykapłanów z Grecji, za pośrednictwem telekonferencji i omówiono w jedynej kwestii porządku obrad, nowe środki restrykcji rządu greckiego podczas pandemii dotyczące miejsc kultu i podjęto decyzję, co następuje:

Pozostając niezłomnym w swoich poprzednich decyzjach, synod podkreśla, że ​​kwestia szczepić się czy nie, nie jest sprawą cerkiewną lecz głównie medyczną. Z tego powodu żadnemu duchowieństwu Cerkwi PPCh Grecji nie wolno udzielać ani zachęty, ani rady odstraszającej w sprawie szczepienia kogokolwiek, w przeciwnym razie ponosi odpowiedzialność za konsekwencje udzielania takowej porady.

Choroba tzw. koronawirusa jest realna i śmiertelna i już są straty osób wśród przyjaciół i w kręgach rodzinnych u każdego. Wszyscy muszą również przestrzegać środków ochronnych.

Sprzeciwiamy się podziałowi wierzących na zaszczepionych i nieszczepionych. Należy zachować jedność i pokój między wszystkimi, a szczepienia nie mogą stać się przyczyną niezgody i waśni wśród wiernych.

Wzywamy wszystkich pacjentów z jakąkolwiek chorobą zakaźną, aby izolowali się w swoich domach i nie pokazywali się publicznie.

W podobny sposób tak jak do miejsc publicznych możemy chodzić do świątyń, tak zaszczepieni jak i nieszczepieni, przy tym zachowując bezpieczny dystans, regularnie stosując środki antyseptyczne, używając masek na nos i usta, ale także przeprowadzając regularne badania. Ubolewamy jednak, że koszt szybkich testów dla niezaszczepionych jest stosunkowo wysoki, podczas gdy dla zaszczepionych nic nie wynosi. Mamy nadzieję, że zostanie zrozumiane, że przymus ma odwrotny skutek niż reakcja i zostanie zniesiony w najbliższej przyszłości.

Na koniec oświadczamy, że nasza Cerkiew nie ma pracowników etatowych. Nawet nasi duchowni są dobrowolni i nieopłacani, a ci, którzy dobrowolnie pełnią obowiązki opiekunów świątyń to zazwyczaj osoby, które nie posiadają uprawnień ani szkolenia do kontrolowania. W związku z tym nie posiadamy mechanizmów nadzorczych ani możliwości przeprowadzania kontroli każdorazowego wejścia do miejsc kultu. Przecież nie jest to zgodne z całym etosem, historią i Tradycją Świętej Cerkwi Prawosławnej na przestrzeni całego czasu Jej istnienia.

Z Arcysekretariatu Synodu

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info