No Picture

Komunikat z decyzji Synodu 9/22 listopada 2021

28/11/2021 Martin 0

W poniedziałek 22.11.2021 r. Świątobliwy Synod Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Grecji, pod przewodnictwem  Błogosławionego Kallinika Arcybiskupa Aten, zwołał czwartą (nadzwyczajną) Sesję w bieżącym roku cerkiewnym. Udział wzięło siedmiu arcykapłanów z Grecji, za pośrednictwem telekonferencji i omówiono w jedynej kwestii porządku obrad, nowe środki restrykcji rządu greckiego podczas pandemii dotyczące miejsc kultu i podjęto decyzję, co następuje: Pozostając niezłomnym w swoich […]

No Picture

Печать Антихриста

28/11/2021 Martin 0

Приблизительно десять лет тому назад, во время моей поездки в Грецию, при трех различных обстоятельствах, и в разных местах, мне рассказали одну и ту же историю в трёх её немногим отличающихся версиях. Насколько я хорошо помню сейчас, она была следующей: «Один американский грек поехал в Грецию, и посетил там монастырь Дохиар на Святой горе Афон. Во время своего визита, когда […]

Pieczęć Antychrysta

28/11/2021 Martin 0

Jakieś dziesięć lat temu, podczas mojej podróży do Grecji, w trzech różnych okolicznościach i w różnych miejscach, opowiedziano mi tę samą historię w trzech nieco różnych wersjach. O ile teraz pamiętam, wyglądało to następująco: „Amerykański Grek pojechał do Grecji i odwiedził monaster Dochiar na Górze Athos. Podczas swojej wizyty, gdy był na progu głównej świątyni monasteru (katholikonu), ze zgrozą odkrył, […]

No Picture

Митрополит Агафангел: Возможно, уже гораздо позже, чем все мы думаем

28/11/2021 Martin 0

Недавно случайно узнал, что животных, которых надо идентифицировать (породистых собак, например, для участия в выставках и тех, кого надо переправить за границу), начиная ещё с далёкого 2002 года, чипируют. Раньше ставили клеймо, а сейчас применяется чипирование, которое заключается в делании укола, который содержит чип, после чего животное отводят к специалисту, который сканером проверяет чипирование и присваивает индивидуальный номер, который заносится […]

Możliwe że jest już później niż myślimy – Metropolita Agatangel

28/11/2021 Martin 0

Niedawno przypadkowo dowiedziałem się, że zwierzęta, które trzeba identyfikować (psy rasowe np. do udziału w wystawach i te, które muszą przewiezione przez granicę), od odległego 2002 roku są mikroczipowane. Wcześniej stawiali pieczątkę, ale teraz stosuje się czipizację, która polega na podaniu zastrzyku zawierającego czip, po czym zwierzę trafia do specjalisty, który sprawdza czipa skanerem i nadaje indywidualny numer który jest […]

No Picture

Чудо спасения от авиакатастрофы

21/11/2021 Martin 0

Эта история произошла 19 апреля 2017 года в Греции, недалеко от деревеньки Сарандапорон. Старший сержант Василики Плексида / Βασιλική Πλεξίδα осталась в живых после крушения вертолёта, во время которого погибли четверо других офицеров. По словам девушки, во время крушения вертолёта она успела перекреститься и крикнуть «Пресвятая Богородица, спаси меня». Сразу после этого вертолёт наполнился благоуханием, и она увидела Богородицу, которая […]

Cud uratowania życia w katastrofie lotniczej

21/11/2021 Martin 0

Ta historia wydarzyła się 19 kwietnia 2017 roku w Grecji, nieopodal wioski Sarandaporon. Starsza sierżant Wasilisa Pleksida (Βασιλική Πλεξίδα) pozostała przy życiu w czasie gdy pozostałych czterech oficerów zginęło podczas katastrofy lotniczej. Według słów dziewczyny, do momentu uderzenia maszyny o ziemię, zdążyła uczynić na sobie znak krzyża i krzyknąć „Przenajświętsza Bogurodzico ratuj mnie!”. W tym momencie helikopter napełnił się przepięknym […]

No Picture

Об именах человеческих и Божиих. Свящ. Тимофей Альферов

21/11/2021 Martin 0

Уже около ста лет в православной церкви идет полемика о так называемом «имяславии». Суть этого учения, выдвинутого в начале ХХ века в русских монастырях Афона, передается традиционной простой формулой: «Имя Божие – Сам Бог». Полемика по этому поводу развернулась довольно серьезная, с привлечением к делу практики исихазма и богословия св. Григория Паламы, но нам представляется необходимым взглянуть в самый глубокий […]

No Picture

Macierzyński Płacz Świętej Rusi – Księżna Natalia Urusowa

21/11/2021 Martin 0

Przepiękna i wciągająca książka-biografia głęboko wierzącej rosyjskiej księżnej żyjącej na przełomie Imperium Rosyjskiego / rewolucji / bezbożnego ZSRR. Pozycja ta była ukrywana do końca XX w. ze względu na obawę przed represjami władz bolszewickich wobec osób które są wspominane w tej pozycji. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. Publikujemy za zgodą tłumacza o.Hioba (Kadyło) Macierzyński Płacz Świętej Rusi […]

No Picture

Pastorační slovo věřícím moravské eparchie.

04/11/2021 Martin 0

Drazí otcové, bratři a sestry v Kristu, Boží milost budiž s vámi! Prožíváme kritické dny. Všichni, jednotlivci i celá společnost, cítíme tlak a údiv. Přemýšlíme o běhu událostí a o možném budoucím vývoji. Hledáme východisko a doufáme v pozitivní vyústění. Jako lidé živé víry máme privilegium rozmlouvat s Bohem všehomíra, naším Trojjediným Bohem, který nad námi neustále bdí, provází nás […]