Posłanie z okazji Bożego Narodzenia 2015.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Protokół № В-2295

Posłanie z okazji Bożego Narodzenia 2015

“…ze względu na nas urodziło się, Dziecię Małe, Przedwiecznych Bóg”.

Umiłowane w Chrystusie dzieci,

Narodziny któregokolwiek człowieka – źródło tak wielkiej radości, że matka nawet zapomina o smutku i bólu porodu, “z powodu radości, że się człowiek narodził na świat” (J XVI, 21).

Gdy wypełnił się czas i narodził się w Betlejem Syn i Słowo Boże; jak człowiek na ziemi, lecz od Ducha Świętego i Dziewicy Marii, tj. bez doznań i bólu; wszelkie stworzenie napełniło się ogromną radością.

Aniołowie zagrali, wychwalając i wyśpiewując Zarządcę i Dawcę Świata, pasterze pokłonili się Boskiemu Niemowlęciu, leżącemu w żłobie, Bożemu Agncowi który przyjął na siebie grzech świata; Mędrcy ze Wschodu przynieśli Dary Karmiącemu wszelkie stworzenie i Dającemu nam życie i nieskazitelność.

Gdyż Dziecię Małe chociaż było Ono Człowiekiem tak jak my wszyscy, oprócz grzechu, było w tymże czasie Przedwiecznym Słowem Ojca, Bogiem Prawdziwym od Boga Prawdziwego, Którym wszystko było.

***

Pan nasz Jezus Chrystus, “łagodny i pokorny sercem” (Mat XI, 29), kochał dzieci i obejmował ich z czułą miłością, gdyż On dostrzegał w nich prostotę, czystość, naturalność, ciepło, szczerość, dobroć, współczucie, wzajemną pomoc, otwartość, braterskość, miłość.

Pan nasz, Który “grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu” (1P II, 22), znajdywał ukojenie w przebywaniu z dziećmi. Bliskim był Mu błogosławiony stan ich dziecięcego ducha, ich niewinność, pokój, beztroskość i ich błogość.

Sam On mienił się dobrymi cnotami i cechami dzieci, jak i ci, którzy zachowali swą dziecięcą czystość i niewinność, ci którzy chodzą “w odnowionym życiu” (Rzym VI, 4) i zachowali nieskazitelną wiarę i nienagannej życie. Także ci, którzy utracili je z powodu diabelskiej zawiści i zwodzenia grzechu, lecz pokajali się, otrzymują przebaczenie, są przywróceni do pierwszej godności, gdyż oni “umiłowali wiele” (Łuk VII, 47) Dziecię Małe, i przez co są przez Niego wyróżnieni odnowieniem.

* * *

Umiłowanie w Panu dzieci,

Pan nasz przyzywa nas i chce, abyśmy upodobnił i się do dzieci, odrzucając wszelką złość i przewrotność:

“Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego” (Mt XVIII, 3).

Jeśli nie znajdzie się w nas miejsca dziecięcym cnotom, jeśli na podobieństwo im, w odczuciu swej bezsilności, nie będziemy szczerzy i uczynni względem innych dając im nadzieję, weseląc się z weselącymi się i płacząc z płaczącymi (Rzym XII, 15); i szczególnie mocno ufając naszemu Wszechmogącemu i Wszechdobremu Ojcu, Który na Niebiosach, wtedy rzeczywiście nie uda się nam podążać za tym Bożym wezwaniem i pozostaniemy obcymi dla Królestwa Niebieskiego.

Większość ludzi którzy są wokół nas, jawnie odstąpili od prostej drogi, pogardzają i depczą boskie Nakazy, niesprawiedliwie postępując, oddając się samowoli dokonują przestępstw, walcząc przeciwdziałają Boskiemu Dziesięciu i Jego Królestwu, tj. Cerkwi

Ziemią pozbawiła się pokoju i zapanował światowy chaos i szaleństwo, gdyż przede wszystkim utraciły pokoju serca tych ludzi, którzy obłudnie trąbią o swej miłości do dzieci, o swej trosce o nie, a w rzeczy samej na odwrót, podobnie jak Herod, oddają je na stracenie! Czyż nie to jest widocznym od nadal narastającej liczby aborcji, dokonywanych pod prawną opieką państwa? O czym świadczą różnorakie wykorzystywania dzieci na całym świecie? Dokąd doprowadzą w społeczeństwie moralne upadki, wszechmożliwe zdeprawowanie i całkowite wyobcowanie od wszystkiego co święte, zdrada sumienia do takiego stopnia, że nikt nie pozostaje czystym od rozpusty?

Niemożliwym jest aby Chrystusowy Pokój panował i królował tam, gdzie wiara jest prześladowana lub jest kalana, gdzie modlitwa i boskie symbole są zakazywane, moralność jest poddawana szykanom i wykrzywia się do takiego stopnia, że nawet gnuśne związki ludzi o jednej płci stały się zgodne z prawem!…

Smutna rzeczywistość pokazuje że Obraz Boży w człowieku, w każdym strapionym, wygnanym, nieszczęśliwym, głodnym i zmartwionym się zmniejsza, dzieci cierpią, człowiek staje się numerem i jest lekceważony, stosunki są naruszane, rodziny się rozpadają, społeczeństwo piętnuje się, narody ogarnia wzburzenie, świat w niebezpieczeństwie nieopisanego upadku!

Któż pomoże nam stać się znów jak dzieci? Kto przywróci Światłość, Nadzieję, Pokój, Niewinność?

Któż inny jak nie Młode Dziecię, Które wśród nas znów przychodzi, w Eucharystycznym Zebraniu, na Ołtarzach czystych od zarazy herezji ekumenizmu naszej Prawdziwie Prawosławnej Cerkwi, tak jak On zapewnia nas: “Przebywajcie we mnie, i Ja w was”! (J XV, 4).

Pokajajcie się i bądźcie niczym dzieci, – mówi Młode Dziecię, – aby być podobnym do Mnie, aby pewnie, z odpowiedzialnością świadczyć upadłemu światu o Drodze Prawdy i Życia, Pokoju i Miłości, o Prawdziwym Człowieku!

Zjednoczmy się z Narodzonym Panem naszym, bądźmy godni swego miana, aby pokonać świat i jego władcę, i aby stać się dostojnym  Królestwa Niebieskiego. Amen!

Boże Narodzenie 2015 (cer. kal.)

Chrystus się narodził!

Z ojcowskimi pozdrowieniami i błogosławieństwem

+ Kallinik

Arcybiskup Aten i całej Hellady

Pozostali członkowie synodu

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info