Pozdrowienia od bpa Klemensa dla wiernych w Polsce

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Umiłowani Ojcowie i Bracia,

Narodziny Bogoczłowieka, naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa, dokonały się w skromnej grocie, gdzie znajdowały się zwierzęta; poprzez niedostatek i ubóstwo naucza nas to pokory oraz daje wybawienie z upadku. Chodźmy, pokłońmy się i oddajmy autentyczną i prawosławną cześć wraz z Pasterzami z Betlejem, lecz naszymi darami niech będzie unicestwienie naszych grzechów, jak przedstawił nam to prepodobny Hieronim – abyśmy oczyściwszy się, przynieśli w darze nieskalane serca i odnowione dusze. Obyśmy przyjęli Go do swej zrehabilitowanej duszy, podbudowani radowali się i bez końca wychwalali Go w Jego Królestwie!

Ostatni w Panu, uniżony

+ Klemens bp Gardykionu

Święto Bożego Narodzenia 2019 r.­

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info