Przyłączenie się nowego kapłana do Episkopii Morawskiej

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
W sobotę 11/24 sierpnia 2019 r.,  w czasie Boskiej Liturgii pod przewodnictwem Najprzewielebniejszego Klemensa biskupa Gardykionu (oraz locum tenens Episkopii Morawskiej), w monasterze pw. śww. Cypriana i Justyny (Fili, Attyka), kapłan Karolos Podraski z miejscowości Montrice (Republika Czeska), przyłączył się do Episkopii Morawskiej.


51-letni kapłan Karolos urodził się w Brnie w Czechach, odszedł od papizmu i poprzez prawidłowo wykonany chrzest przyłączył się w 1997 roku do oficjalnej cerkwi Czech i Słowacji. Wstąpił w związek małżeński z Anną. Święcenia diakonatu otrzymał w 2000 r., zaś kapłańskie w 2001 r. Pracował jako mechanik samochodowy, jednocześnie kończąc studia teologiczne w Preszowie, obecnie pracuje jako pełnoetatowy nauczyciel w gimnazjum w Brnie. Z zaangażowaniem podjął się działalności charytatywnej, ewangelizacyjnej i duszpasterskiej. Biegle włada językami rosyjskim i serbskim. Od 2018 r. z powodu poważnych problemów jego lokalnej cerkwi, podjął się zgłębienia spraw kanoniczności oraz prawdy Wiary. W następstwie nawiązał kontakt z naszymi czeskimi duchownymi oraz spotkał się i porozmawiał z biskupem Klemensem, który przebywał w tym czasie z arcypasterską wizytą w Czechach. Przekonawszy się do niezbywalnych prawosławnych prawd wiary, których broni Cerkiew Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady, wstąpił pod omoforion, czyli pod opiekę Morawskiej Episkopii. Podczas pielgrzymki wraz z rodziną (ma dwójkę dzieci – córkę i syna) do Grecji został odpowiednio przyjęty do jedności. Obecnie kapłan Karolos obsługuje domową kaplicę pod wezwaniem Bożego Narodzenia znajdującej się w miejscowości Mendrice. Zaś w wiosce Olmpramowice trwa budowa nowej świątyni wraz z przyparafialnym ośrodkiem służącym do przyjmowania i opieki nad małym chrystusowego stadem. Życzymy ojcu Bożej Łaski umacniającej w służbie i w świadectwie życiem i Prawdą.Źródło

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info