Święto Jordanu w Grecji i w Ziemi Świętej

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
W sobotę 6/19 stycznia 2019 roku nasza Cerkiew uroczyście świętowała święto Teofanii (ros. Bogojawlenija, pol. Chrztu Pańskiego). Po świątecznym nabożeństwie w wielu parafiach na całym świecie odbywały się procesje nad morze lub nad rzekę.

Uroczyste procesje nad wody Jordanu miały miejsce już w starożytności. Od XIX i początku XX wieku, w wyniku wojen i związanych z tym dotkliwych nieszczęść również na Bliskim Wschodzie oraz z powodu upadku wiary, tradycja procesji i święcenia wód zaczęła zanikać. Reaktywowali ją właśnie prawdziwie prawosławni, – czyli ci którzy zachowali cerkiewny kalendarz, jako manifestację wiary wśród społeczeństwa. Pierwsze procesję odbyły się pod przewodnictwem świętego metropolity-wyznawcy Chryzostoma (+1955) z Florinu.

Obecnie tego typu uroczystości organizowane przez nasze diecezje oraz parafie odbywają się w wielu portach Grecji, gdzie dołączają a niekiedy nawet biorą aktywny udział również nowostylni wierni oraz miejscowe władze.


W ostatnich dziesięcioleciach zauważa się odrodzenie tradycji uroczystych procesji również wśród nowokalendarzowców-ekumenistów, a nawet u konstantynopolitańskiego patriarchy-ekumenisty który w tym roku (wg kalendarza juliańskiego!) też udał się nad wody Bosforu.

Pireus, Ateny

Największe w Grecji uroczystości, z błogosławieństwa arcybiskupiego synodu, zorganizowali wierni z metropolii Pireusu i Salaminy. Z tej okazji na oficjalne zaproszenie greckiego synodu przybył zwierzchnik bułgarskiej prawdziwie prawosławnej Cerkwi metropolita Focjusz (Triaditskij) oraz hierarchowie z Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej (Starego Stylu) biskup Sibiu Eulogiusz oraz biskup Bukaresztu Antoni. Również zaszczycili swą obecnością przebywający w tym czasie w Grecji włoski biskup Sylwan, metropolita Ameryki Dymitr (Kyriaku), oraz metropolita Portlandu Sergiusz. Uroczystej procesji oraz oświęceniu wód przewodniczył arcybiskup Aten i całej Grecji Kallinik. Po uroczystościach pielgrzymi z Polski zostali zaproszeni do arcybiskupiego domu, gdzie wraz z zagranicznymi hierarchami uraczono się poczęstunkiem wasiliopity (noworocznego ciasta).


Zdjęcia zebrane przez Metropolię Attyki i Beocji TUTAJ

Zdjęcia opublikowane przez Metropolię Pireusu i Salaminy TUTAJ

Zdjęcia na oficjalnej stronie naszej Cerkwi TUTAJ

Zdjęcia z wybranych miejsc w Grecji TUTAJ


Nasz arcypasterz Klemens biskup Gardykionu (locum tenens Morawskiej Episkopii) na zaproszenie metropolity Dymitriadu Focjusza przewodniczył uroczystościom w miejscowości Wolos w zatoce Pagasyjskiej. Zdjęcia TUTAJ

Jerozolima, Ziemia Święta

Również w Ziemi Świętej nasi wierni z rosyjsko-arabskich parafii (należących do Rosyjskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej) pod przewodnictwem arabsko-rosyjskiego biskupa Hajfy Romana (Rawdanu) wraz z kapłanami Eliaszem Auadd, Sergiuszem Petrukowycz i Stefanem Nassarą nad rzeką Jordan dokonali uroczystego poświęcenia wód. Według tradycji do nieba zostały wypuszczone białe gołębie. W tym dniu wielu parafian zanurzyło się w rzece Jordan.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info