Komunikat Synodu w/s wykorzystania dla celów „naukowych” linii komórek embrionalnych pochodzących z aborcji.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info

Komunikat Synodu

w/s wykorzystania dla celów „naukowych” linii komórek embrionalnych pochodzących z aborcji.

W celu uniknięcia nieporozumień lub niedopowiedzeń ze strony Świątobliwego Synodu Cerkwi P.P.Ch. Hellady wyjaśniamy, że nasza Cerkiew w pełni wierzy w świętość i poszanowanie ludzkiego życia stworzonego przez Boga od momentu poczęcia człowieka w łonie matki.

Jednoznacznie potępiamy wszelkie próby przerwania ciąży jako morderstwa i deklaruje całkowity sprzeciw wobec strasznego grzechu dzieciobójstwa (aborcji), niezależnie od okoliczności czy jakiegokolwiek powodu.

Wyraża również swój kategoryczny sprzeciw wobec tworzenia ludzkich linii komórek embrionalnych pochodzących z aborcji w jakimkolwiek dowolnym celu, eksperymentalnym lub innym, rzekomo w intencji osiągnięcia planów „publicznych” i „terapeutycznych”. Jest to niedopuszczalne, niedozwolone i niemoralne zgodnie z wiarą naszej Cerkwi Prawosławnej.

Ponadto pochwalamy i wspieramy wszelkie próby zastąpienia tych linii komórkowych innymi projektami badawczymi niezwiązanymi z aborcją, a także wszelkie pokojowe i legalne ruchy mające na celu ochronę praw nienarodzonego dziecka.

Świątobliwy Synod jest w trakcie sprawdzania na podstawie ważnych źródeł, które leki w jakim zakresie nie są związane z tymi liniami komórkowymi, w celu określenia ich składu.

Z Arcysekretariatu Świątobliwego Synodu Cerkwi P.P.Ch. Hellady

Ateny 21.04/04.05.2021 roku


KOMENTARZ Kolegium Redakcyjnego.

W Polsce w celach „wyszczepiania” ludności używa się szczepionek powstałych na bazie linii komórek pobranych w 1972 r. w Holandii z zarodka uśmierconej (tzw. aborcji) w tym celu dziewczynki. Tymi szczepionkami są produkty firm AstraZeneca oraz Johnson&Johnson (szczepionki firm Pfizer i Moderna zmieniają kod genetyczny – mRNA). Pozyskane wtedy komórki zostały przekazane do specjalnego banku, gdzie są namnażane do dzisiaj. Tej linii komórkowej nadano symbol HEK-293.

Na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wyjaśniono, że w szczepionce skojarzonej przeciwko odrze, śwince i różyczce wirusy odry i świnki są namnażane w linii komórek pobranych z drobiu, natomiast wirus różyczki w linii komórek zarodka ludzkiego. NIPZ-PZH tłumaczy: „Historia pozyskania tej linii komórek jest następująca: decyzją sądu amerykańskiego przeprowadzono aborcję. Zamiast poddać usunięty zarodek standardowej utylizacji (spaleniu), z komórek tego zarodka wyprowadzono diploidalną linię komórek, której obecnie używa się do produkcji szczepionki”.

W przypadku opisanym przez NIZP-PZH chodzi o zarodek, którego linię komórkową oznaczono akronimem WI-38. Opisywana decyzja amerykańskiego sądu i sama aborcja wydarzyły się w 1964 roku. Usunięcia ciąży dokonano za zgodą i na wniosek matki, która argumentowała to przyczynami społecznymi. Do dzisiaj wszystkie komórki wykorzystywane do produkcji szczepionek przeciwko różyczce pozyskuje się właśnie z linii komórkowej tego jednego zarodka. Mnoży się je w specjalnych bankach tkanek.

Druga linia ludzkich komórek – MRC-5 – wywodzi się od zarodka usuniętego w 1966 roku w Wielkiej Brytanii. 14-tygodniowy płód został usunięty z powodu choroby psychicznej matki. Do dziś z tej właśnie linii pozyskuje się komórki niezbędne do tworzenia szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu A, ospie wietrznej i półpaścowi. (za)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info