Bożonarodzeniowe życzenia od naszego bpa Klemensa

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Umiłowani Bracia i Siostry w Polsce,

Nasz narodzony Gospodzin Jezus Chrystus, Zarządca Pokoju, który w Cerkwi oczyścił i oczyszcza nas z grzechów Swoją świętą Krwią, niech naszym bliźnim i nam zawsze czyni pokój w Bogu, aby dać nam Swe niewysłowione miłosierdzie, pokój i błogosławieństwa na ziemi i w Niebie!

Najmniejszy w modlitwach przed naszym Gospodzinem i Zbawcą

+ Klemens bp Gardykionu

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info