Komunikat o decyzjach Świątobliwego Synodu z dnia 9/22 kwietnia 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
 

+

 

K O M U N I K A T

W czwartek 9/22 kwietnia 2020 roku w dwunastą z kolei sesję Świątobliwego Synodu Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Grecji, pod przewodnictwem Błogosławionego Arcybiskupa Aten i całej Hellady Kyr Kallinika wraz z zebranymi ośmioma hierarchami z Grecji, jak również z zagranicy (poprzez telekonferencję) podjęto następujące sprawy:

1. Przyjęto diecezjalne sprawozdania z zakończonego okresu Wielkiego Tygodnia i Paschy. W większości przypadków wierni wzięli udział w tajnych służbach, a ich udział w zgromadzeniach religijnych był ograniczony w większym lub mniejszym stopniu w zależności od zaistniałych okoliczności, regionu i miasta. Wystąpił problem ze sprawowaniem służb na takich greckich wyspach, na których nie ma na stałe kapłana, a z powodu ograniczeń w przemieszczaniu się nie mógł tam dotrzeć.

2. Postanowiono dołączyć do Synodyku [Tryumfu] Prawosławia, a tym samym co roku odczytywać w świątyniach treść soborowych potępień ekumenizmu (1998) i masonerii (1988), w celu konsolidacji zdrowego poglądu wśród wiernych.

Z Arcysekretariatu

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info