No Picture

Płomienne kazanie greckiego kapłana o koronawirusie

28/04/2020 Martin 0

Film zawiera automatyczne polskie napisy. „Okazaliśmy posłuszeństwo” i naszego Pana Jezusa Chrystusa pozostawiliśmy samym wraz z nielicznymi Jego uczniami. Tak jak wtedy gdy wyszli na Niego z mieczami i włóczniami, tak wyszli i teraz – aby powstrzymać wiernych idących do świątyni. Nagle na ulicach naszej ojczyzny pojawiło się tysiące policji. Nielegalni emigranci, przestępcy, mordercy, gwałciciele i złodzieje którzy działają oficjalnie […]

Letter of Bishop Auxentios about the situation caused by the coronavirus.

27/04/2020 Martin 0

Χριστὸς Ἀνέστη! A letter that may be of some interest to our faithful concerning the coronavirus epidemic and the related strictures that were placed on the Orthodox Church in Greece. ––––– Dear XXX, Ἀληθῶς Ἀνέστη! I pray you and your family are healthy and well, and that you have enjoyed a peaceful and restorative Pascha! I apologize for my delay […]

Komunikat o decyzjach Świątobliwego Synodu z dnia 9/22 kwietnia 2020 r.

27/04/2020 Martin 0

  +   K O M U N I K A T W czwartek 9/22 kwietnia 2020 roku w dwunastą z kolei sesję Świątobliwego Synodu Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Grecji, pod przewodnictwem Błogosławionego Arcybiskupa Aten i całej Hellady Kyr Kallinika wraz z zebranymi ośmioma hierarchami z Grecji, jak również z zagranicy (poprzez telekonferencję) podjęto następujące sprawy: 1. Przyjęto diecezjalne sprawozdania […]

Wspomnienia archimandryty Serafima (Aleksiewa) z okresu wprowadzenia nowego stylu w Bułgarii

24/04/2020 Maksymilian 0

Kwiecień 1969 rok “Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj wszelkich dobrodziejstw Jego” (Ps 102, 2) Kierując się tymi słowami psalmisty, chcę opisać dni, które wypały na mnie i na mojego duchowego syna, archimandrytę Sergija (Jazadżiewa), wielkie miłosierdzie Boże, aby upływ czasu nie zmył go i nie wymazał z mej pamięci i nie zmniejszył mojej wdzięczności wobec Boga. W grudniu […]

Paschalne pozdrowienia od naszego bpa Klemensa

21/04/2020 Martin 0

5/18 kwietnia 2020, Fili + Umiłowani Bracia, Chrystus Zmartwychwstał! Niedawno do naszego monasteru przybył Święty Ogień, gdzie powitaliśmy go z wdzięcznością wobec naszego Zmartwychwstałego Pana, który pomimo przeszkód nie pozbawił nas błogosławieństwa Przenajświętszego Grobu i Zmartwychwstałego w nim Oświeciciela. Obyśmy zachowali Światło zmartwychwstania oraz nadzieję nie do zduszenia w świątyniach naszej Cerkwi i w świątyniach dusz naszych, aby żadna ciemność, […]

No Picture

Message Pascal 2020

19/04/2020 Martin 0

 EGLISE DES VRAIS CHRETIENS ORTHODOXES DE GRECE Saint Synode A lire à l’Eglise Protocol no. 3026 Athènes, 01/14-04-2020 MESSAGE PASCAL 2020 «Par ta passion, ô Christ, nous avons été libérés des passions, et par ta Résurrection nous avons été délivrés de la corruption, Seigneur, gloire à Toi»! Chers Pères et Frères dans le Seigneur ressuscité, La Sainte Résurrection de notre […]

No Picture

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2020

19/04/2020 Martin 0

Náš vzkříšený Pán je ovšem Soudcem i nad soudci této země, a všichni pozemští vládcové a knížata se budou před Ním zodpovídat z toho, jak naložili s mocí, jež jim byla svěřena. Zde máme útěchu my všichni věřící: neboť žádný z Pilátů a Kaifášů nemůže proti nám udělat nic jiného než to, co dopustí Bůh. Řecká pravoslavná starostylní církev Posvátný synod Kannigos 32 […]

No Picture

Ἀναστάσιμο Μήνυμα 2020

19/04/2020 Martin 0

Ἀριθμός Πρωτ. 3026 Ἐν Ἀθήναις, 01/14-04-2020   ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2020 «Τῷ πάθει Σου, Χριστέ, παθῶν ἠλευθερώθημεν, καὶ τῇ Ἀναστάσει Σου ἐκ φθορᾶς ἐλυτρώθημεν, Κύριε, δόξα Σοι»!   Ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· Ἡ ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο Θαῦμα τῆς Χριστιανικῆς Πίστεώς μας. Ἀγαλλίαση κυριαρχεῖ γιὰ τὴν ἐλευθερία ποὺ […]