Paschalne posłanie arcybiskupa Jerzego

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info


Chrystus Zmartwychwstał!

“Zmartwychwstania dzień! Oświećmy się ludzie! Pascha, Gospodzina Pascha! Ze śmierci do Życia, i z ziemi do nieba, Chrystus Bóg nas wiedzie, hymn zwycięstwa śpiewających.” (Kanon Paschy)

Miłujący Boga bracia i siostry! Święty Apostoł Paweł w swoim Liście do Korytów pisze: „Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni…” (1 Kor. 15:22). Tymi słowami apostoł mówi nam nie tylko o fizycznym powstaniu ludzi, ale przede wszystkim o odrodzeniu duchowym.

I zaprawdę każdy z nas wie, że śmierć jest dwojaka – fizyczna i duchowa. Zmartwychwstanie jest także duchowe i fizyczne. Duchowe zmartwychwstanie polega na tym, że z łaski Bożej uwierzyliśmy w Syna Bożego. W misteriach chrztu świętego i bierzmowania zrodziliście się do życia duchowego. Przez misterium Eucharystii staliście się uczestnikami Chrystusa i Jego Świętej Cerkwi Prawosławnej. Uczyniliście się zdolnymi do życia najwyższymi, niebiańskimi „interesami” i dostrzegliście je. Innymi słowy, staramy i uczymy się żyć zgodnie z przykazaniami Ewangelii i z pomocą Łaski Bożej, poznając swą grzeszną słabość, staramy się doskonalić w cnocie. A to, drodzy bracia i siostry, jest najlepszym potwierdzeniem, że z łaski Bożej jesteśmy uczestnikami ożywiającej mocy Zmartwychwstania Chrystusa.

To nie przypadek, święty Apostoł Paweł w swoim Liście do Kolosan, pocieszając chrześcijan, przypomina nam, że my, w przeciwieństwie do niewierzących, już ożyliśmy z Chrystusem: „Przeto jeśli wespół powstaliście z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga ”(Kol. 3,1). Zgodnie z interpretacją błogosławionego Teofilakta z Bułgarii, apostoł: „przekonuje, że jeśli jesteście wskrzeszeni z Chrystusem, to potem musimy być na wysokości, gdzie On jest, musimy myśleć o rzeczach niebiańskich (gdyż chrzest, tak jak śmierć, jest przedstawiony przez zanurzenie w wodzie, a więc zmartwychwstanie jest przedstawione poprzez powstanie z wody)”.

Rzeczywiście, dla wszystkich ludzi, drodzy bracia i siostry, duchowe zmartwychwstanie już w tym życiu jest twardym fundamentem zmartwychwstania cielesnego w Chrystusie, które nastąpi dzięki mocy Bożej w ostatnim dniu tego śmiertelnego świata. Wtedy wszyscy zmarli ożyją, ich dusze powrócą do swoich ciał. A wygląd zmartwychwstałych będzie odzwierciedlał ich stan wewnętrzny. Niektórzy będą wyglądać na radosnych i lekkich, inni – strasznych: „a ci, którzy czynili dobro, przyjdą do zmartwychwstania do życia, a ci, którzy czynili zło, do zmartwychwstania potępienia/sądu” (J 5:29).

Drodzy Bracia i Siostry! Obchodzenie naszej chrześcijańskiej Paschy jest dla nas zawsze radosne, ponieważ Zmartwychwstanie Chrystusa wlało niebiańskie, Boskie życie w naszą ludzką naturę, zniszczoną przez grzech. Potęga diabła, śmierć, grzech i piekło została obalona, ​​drzwi do Królestwa Niebieskiego zostały nam otwarte: “Świętujmy śmierci uśmiercenie, piekła obalenie i poczętego innego, wiecznego życia i z zachwytem radosnym i hymnem wychwalajmy Sprawcę, jedynego błogosławionego
ojców Boga najchwalebniejszego”(Kanon Paschy).

Z całej duszy pozdrawiam was wszystkich, bracia i siostry, ze Świętem Zmartwychwstania Chrystusa! Życzę wszystkim gorliwości w trzymaniu się Chrystusa i drogi ewangelicznego sposobu życia, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, które odeszło od Chrystusa. Nie zniechęcajmy się i nie rozpaczajmy, myśląc, że grzech i świat leżący w złu są silniejsi od nas. Spróbujmy mocą Zwycięzcy piekła, grzechu i śmierci, aby wykorzenić w sobie wszystkie korzenie zła. Niech łaskawe dary Zmartwychwstania Chrystusa staną się dla nas źródłem i gwarancją powstania z martwych. Amin.

Chrystus zmartwychwstał!

+ Arcybiskup Jerzy

Pascha 2021 r.

RZCP diecezja Kiszyniowska i Mołdawska

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info