Posłanie Paschalne 2017

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Posłanie Paschalne 2017
„Niech nikt nie opłakuje grzechów, przebaczenie bowiem z grobu zajaśniało!”
 
Umiłowane dzieci w Zmartwychwstałym Panu,
Zmartwychwstanie Boga i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa jest największą i najwyższą przyczyną do radości, gdyż życie bezpowrotnie już więcej nie kończy się śmiercią gdyż została ona pokonana, przy tym wiemy że oczekuje nas wieczność.
Grzech uczynił nas niewolnikami diabła i śmierci. Lecz ze wszech miar nasz Łaskawy Pan przyjął „ciała i krwi”, aby poprzez Swą śmierć na Krzyżu pokonał diabła, który miał władzę nad śmiercią i tym sposobem uwolnił od niej człowieka, który całe życie był poddany niewoli ze względu na strach przed śmiercią (patrz: Hbr 2,14-15).
 Zmartwychwstaniem Chrystusa Zbawiciela, śmierć wraz z jej współtowarzyszącym grzechem i diabłem zostały podeptane; zaś tym, którzy jęczeli w pętach piekieł i gorzkiej niewoli grzechu – grzesznikom i niewolnikom, – darowana została wolność i odpuszczenie grzechów.
Nasz Pan przelał Swą Przenajświętszą Krew „ku odpuszczeniu grzechów” (Mt 16,28) i po Swym Życiodajnym Zmartwychwstaniu obdarował Swych Apostołów i ich następców władzą, tam gdzie jest Pokajanie, odpuszczania grzechów (patrz J 20,22; Mt 16,12;18,18), gdyż Boska Miłość pokonuje, uświęca i zbawia.
***
Natomiast, aby otrzymać przebaczenie, koniecznym jest abyśmy i my przebaczali: i przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom (Mt 6,12).  (Матф. VI, 12). Zło pokonujmy dobrem (Rzym 12,21) i tak jak nasz Pan Jezus Chrystus zawsze z miłością przebaczajmy (Kol 3,13).
Dlatego w paschalnym okresie nieustannie śpiewamy: „Darujmy wszystko w Zmartwychwstaniu!” (stichera Paschy).
Ponieważ życie to, bez wątpienia jawi się przedsionkiem wieczności gdzie króluje Boska radość, pokój i miłość, co samo przez się rozumie nie jest możliwym temu, kto nie będzie już tutaj żyć zgodnie z usposobieniem Zmartwychwstałego i początkiem „nowego stworzenia”, „innego życia”, i tym samym wejść w nowy byt Zmartwychwstania.
Każda namiętność i złość, to wszystko co pozostanie nieprzemienione zmartwychwstałym Światłem, które wyjrzało z Bogonośnego Grobu – wszystko to zniknie, pociągając w zatracenie tych którzy przyjęli to jako część swojej natury. Stąd niezawisłe i najjaśniejsze postanowienie sądu naszego Pana znajdujące się w Objawieniu głosi: „Na zewnątrz są psy, czarodzieje, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i je czyni” (Obj 22,15).
Na odwrót, ten który przyniósł pokutę i tym samym stał się sposobnym przyjąć Łaskę, był oświecony „światłością Zmartwychwstania”, i już w tym życiu kosztując wieczną radość oswobodzenia, wybawienia od smutku, płaczu oraz od wstydu uczucia winy.
Oczywiście radość ta dojrzewa w ogniu trudu, łez, bólu, ofiarności, staraniu się służyć, na krzyżu…
Pieśni zmartwychwstania przyzywają świętujących wiernych ku obfitości w radości: „Pascha, radośnie obejmijmy jeden drugiego! O Pascha! Wybawienie z trosk” (Stichera Paschy).
Święty Jan Złotousty uroczyście przekonuje: „Niech nikt nie opłakuje ubóstwa, objawiło się bowiem wspólne Królestwo. Niech nikt nie opłakuje grzechów, przebaczenie bowiem z grobu zajaśniało. Niech nikt nie lęka się śmierci, wybawiła nas bowiem śmierć Zbawiciela!”.
***
Dzieci w zmartwychwstałym Panu,
 Współuczestniczmy w tej radości, odrzuciwszy smutne pęta grzechu, wyrzekłszy się od współtowarzystwa i oddawaniu czci dla diabła, szczególnie odrzucając samolubność, – to źródło wszelkiej złości. W naszej zmartwychwstałej naturze, niech nie królują namiętne ludzkie pragnienia, duchowe zbłądzenie, ślepy upór, podziały, uprzedzenia, które to wielu trzymają w niewoli swych błędów bez przebaczenia.
Dzisiejsi nowatorzy, – heretyccy ekumeniści – twardo i jawnie stąpają drogą odstępstwa; zaś ci, którzy słuchają swego sumienia, oddalają się od nich, tak więc i niech oni odnajdą i wejdą w przystań Prawdziwej Prawosławnej Cerkwi Chrystusowej, ku zwieńczeniu Bogiem umiłowanego ich Wyznania. Zaś ci, którzy nazywają siebie prawdziwie prawosławnym zachowującymi kalendarz Ojców, którzy upierają się na błędnych ocenach i zbłądzeniach przeszłości czy też czasów niedawnych, niech zastanowią się nad wagą swej odpowiedzialności i niech z pokorą oraz w miłości przyłączą się do jedności ze swym Matczynym Synodem, abyśmy mogli razem radować się o Zmartwychwstaniu, wspólnie przeciwstawiając się niespotykanym prowokacjom naszych apokaliptycznych czasów.
 Niech Boskie przebaczenie i radość ze Zmartwychwstania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa napełni serca wszystkie dzieci naszej Świątobliwej Męczeńskiej Cerkwi, w przedsmaku przyszłej niezachodzącej radości w Królestwie Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen!
Chrystus Zmartwychwstał! Zaprawdę Zmartwychwstał!
Święta Pascha 2017
ŚWIĄTOBLIWY SYNOD
Аrcybiskup
† Ateński KALLINIK
Członkowie:
† Laryssy i Platamonu ATANAZY
† Eubeji i Ewripu JUSTYN
† Pireusu i Salaminy GERONCJUSZ
† Attyki i Beocji CHRYZOSTOM
† Thessaloniki GRZEGORZ
† Dymitriadu FOCJUSZ
† Toroncki MOJŻESZ
† Amerykański DYMITR
† Filippijski i Maronicki AMBROŻY
† Oroposu i Fili CYPRIAN
† Methonu AMBROŻY
† Lunijski SYLWAN
† Gardykionu KLEMENS
† Etny i Portlandu AUKSENTIUSZ
† Bresthenu TEODOZJUSZ
† Theupolski CHRYSTODUL
Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info