Służby niedzielne i świąteczne w domu oraz rady praktyczne

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info

Każdy prawosławny chrześcijanin jest zobowiązany do uczestnictwa w niedzielnych cerkiewnych służbach. Mówi o tym czwarte przykazanie (Wj 20,8-11). W Starym Testamencie za jego naruszenie groziła kara śmierci jak za zabójstwo. W Nowym Testamencie dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa został ustanowiony dniem świętym. Według cerkiewnych kanonów, a mianowicie 80. kanonu VI Soboru Powszechnego (oraz 8, 9 Apostolski, 66 Trullski, 2 Antiocheński, 11 Sardyński), ten który to przez trzy następujące po sobie tygodnie nie będzie brał udziału w służbach niedzielnych – jeśli to kapłan – zostaje pozbawiony godności, wierny zaś – odłączony od Cerkwi.


Święty Jan Złotousty pisząc w tej sprawie poucza: „Jakże nie żalić się nad tymi, którzy nie często zwracają się i przychodzą do wspólnej dla wszystkich matki – cerkwi? Na jakie to wskażesz mi konieczne zajęcie ponad to? Jakie zebranie jest korzystniejsze? Lub co tobie przeszkadza tak czynić? W tygodniu jest siedem dni; i te siedem dni Bóg podzielił z nami nie w taki sposób, aby sobie zabrać więcej, a nam dał mniej; On rozdzielił nawet nie po połowie: nie trzy wziął sobie, a trzy dał, lecz tobie wydzielił sześć dni, a sobie pozostawił jeden. A ty nawet i w tym całym dniu nie chcesz powstrzymać się od spraw bytowych; lecz to, co czynią świętokradcy na to samo i ty się ważysz wobec tego dnia, kradnąc i przeznaczając go na sprawy bytowe, gdy on zaś jest święty i przeznaczony dla słuchania duchowych nauk. A cóż powiedzieć o całym dniu? Co uczyniła wdowa względem ofiary (Mk 12,42), to czyń i ty w przeciągu tego dnia. Ta położyła dwie monety i uzyskała u Boga wielkie błogosławieństwo. I ty wykorzystaj dla Boga dwie godziny i przyniesiesz do swego domu zdobycz niezliczonych dni. A jeśli nie zechcesz, to patrz, abyś nie utracił trudu wielu lat za to, że nie chcesz na krótki czas dnia powstrzymać się od ziemskich spraw! Jeśli przychodzisz tutaj raz czy dwa razy w roku, to powiedz mi, czego co niezbędne możemy cię nauczyć, odnośnie duszy, ciała, nieśmiertelności, Królestwa Niebieskiego, mąk, otchłani, Bożej cierpliwości, przebaczenia, pokajania, chrztu, pozostawienia grzechów, stworzenia wyższego i niższego, ludzkiej natury, aniołów, chytrości demonów, diabelskich sztuczek, obyczajów, dogmatów, prawidłowej wiary, bezecnych herezji? Wszystko to i jeszcze dużo więcej od tego, chrześcijanin powinien znać i na to wszystkiego, gdy go zapytają, dać odpowiedź. A wy i z tego najmniejszej części nie możecie poznać przypadkowo się tutaj zbierając i to z okazji święta a nie z bogobojnego duchowego nastawienia”.

Cerkiew w szczególnych przypadkach (śmierć kapłana, działania wojenne, prześladowania) kiedy to w danej parafii nie może odbyć się niedzielna służba lub kiedy nie można już uczestniczyć w danych służbach z powodu wpadnięcia lokalnego biskupa, a tym samym pozostającego z nim w modlitewno-eucharystycznej jedności kapłana, w herezję lub schizmę nie zwalnia swych wiernych z obowiązku świętowania tego dnia. Znane są w Stanach przypadki całych rodzin zamieszkujących niekiedy 600 km od swych parafii, które zbierają się po domach i służą służby bez kapłana tzw. „laickim rytem” (мірскимъ чиномъ). Wspomniany ryt służb można odsłużyć samemu lub z całą rodziną czy najbliższymi w wierze, pamiętając o słowach Chrystusa: „gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18,20).

W żadnym wypadku ryt ten nie zamienia kapłańskiej służby niedzielnej, lecz osobie znajdującej się w trudnej sytuacji czy konieczności pomoże godnie świętować dzień święty.

Nasi bogobojni przodkowie dobrze wiedzieli, nie tylko jak wypełniać domową modlitewną regułę, lecz jako osoby świeckie w przypadku konieczności, byli gotowi odsłużyć wszystko we własnym domu. Odczytać Objednicę (cs. Izobrazitielny) czy po polsku Typikę oraz dołączyć czytania z Ewangelii i Listów Apostolskich nie jest niczym trudnym.

Objędnicę znają też mnisi-pustelnicy czy mnisi żyjący w skitach, gdzie nie zawsze był na miejscu kapłan.

W czasach jawnych prześladowań za wiarę, gdy bogoburcza władza komunistyczna zamykała świątynie (jak obecna władza rewolucjonistów-demonokratów) i mordowała kapłanów, dziś wielu prawosławnych ludzi, którzy odeszli od sergianizmu czy ekumenizmu do katakumb powróciło do tej bogobojnej tradycji.

Dostępne poprzez Internet czy TV służby mogą być pomocne dla osób którym choroba uniemożliwia aktywną samodzielną lub grupową modlitwę. Z formy audio mogą też korzystać osoby nieumiejące czytać (w tym analfabeci) czy będący w trakcie podróży.

Rozpiętość służb jest zależna od sił i możliwości wiernych. Jeśli ktoś czuje się na siłach, może odsłużyć wieczorem Wieczernię, a w niedzielę – Jutrznię i Objednicę. Lub jeśli ktoś dopiero rozpoczyna czy też ma problemy z rosyjską czy cerkiewnosłowiańską czcionką, może ograniczyć się do Typiki dostępnej w języku polskim.

Tekst Objednicy jest dostępny w książce liturgicznej zwanej Czasosłow (Horologoion). Na naszej stronie zmieścimy pliki pdf gotowych, zestawionych służb (Wieczernia, Jutrznia i Objednica) w wersji długiej dla osób zaawansowanych oraz samą Typikę dla osób wdrażających się.

Transmisje służb na żywo (on-line) w języku cerkiewnosłowaińskim lub greckim dostępne TUTAJ

TEKSTY SŁUŻB DO ŚCIĄGNIĘCIA

w formacie pdf, doc, html

(na bieżąco udostępniamy)

  • 4 kwietnia (22 marca) SOBOTA AKATYSTUАкафистъ (rsc) |  Akatyst [format doc] [format pdf] do Bogurodzicy | Вечерня и Утренiя [format pdf]
  • 5 kwietnia (23 marca) NIEDZIELA ŚW. MARII EGIPCJANKI –  Обедница [doc] [format pdf] |
  • 7 kwietnia (25 marca) WTOREK ZWIASTOWANIA Przenajświętszej BogarodzicyПовечерие, Утрения, 1-3-6-9 Час, Обедница pdf  [format pdf],  Typika (należy dodać czytania Apostoła i Ewangelii)
  • 11 kwietnia (29 marca) SOBOTA ŁAZARZAObjednica pdf, Typika pdf,  Wieczernia, Jutrznia pdf,
  • 12 kwietnia (30 marca) NIEDZIELA PALMOWA, Wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy Jutrznia, Objednica pdf, Typika pdf

Wielki Poniedziałek

transliteracja rosyjska z akcentami [format pdf]

Wielki Wtorek

transliteracja rosyjska z akcentami [format pdf]

Wielka Środa 

transliteracja rosyjska z akcentami [format pdf] [format pdf]

Wielki Czwartek 

Służba jest czytana wieczorem (liturgiczny dzień zaczyna się z wieczora) gdyż w praktyce istnieje przesunięcie które ułatwia przebrnięcie przez trud służb Wielkiego Tygodnia.  Tekst w transliteracji rosyjskiej z akcentami. Strony od 90 do 149 Jutrznia z 12 fragmentami Ewangelii.  Uwaga! opuszczamy kwestie z “Священник” i “Диакон”, oraz ektenie, nie dotyczy to czytanych Ewangelii. Dla początkujących i w pojedynkę czytających zaleca się robić krótkie przerwy dla wyciszenia, odpoczynku a co najważniejsze zebrania sił do kontynuacji [format pdf]

Wielki Piątek 

RANO Strony od 149 do 192 Królewskie Godziny (Царские Часы) czytane rano w czasie których obowiązkowo zawsze byli obecni cesarze czy carowie.

WIECZOREM (od godziny 15-ej) Strony 192-214 Wieczernia z wynosem Płaszczanicy (Całunu).

214-229 Małe Powieczerze

[format pdf]

Strony 230-287 Jutrznia sobotnia “Płacz Bogurodzicy”

[format pdf]

Wielka Sobota 

(odczytana w piątek wieczorem/w nocy, patrz ostatni pdf)

PASCHA  (w przygotowaniu)

Poniedziałek Paschalny

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info