MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Biblia

Nowy Testament (w całości): Ewangelie Mt Mk Lk J Psalmy Ps PałterzPoetycki PsałterzePolskie Apostoł Dz Rz 1Kor 2Kor Ga Ef Flp Kol 1Tes 2Tes 1Tm 2Tm Tt Flm Hbr Jk 1P 2P 1J 2J 3J Jud Ap Stary Testament (cz. I): Rdz Wj Kpl Lb Pwt Joz Sdz Rt 1Sm 2Sm 1Krl 2Krl 1Krn 2Krn Ezd Ne Tb Jdt Est 1Mch 2Mch Hi Stary Testament (cz. II): Ps Prz Koh Pnp Mdr Syr Iz Jr Lam Ba Ez Dn Oz Jl Am Ab Jon Mi Na Ha So Ag Za Ml

DZIŚ Czwartek 12 (25) Lipiec 2024r. 7532r. od stworzenia
5.tydz. po 50-tnicy
Rz15,17-29; Mt12,46-13,3; K13jutrz.; K14jutrz.; K15niesz.;
Bez postu

JUTRO Piątek 13 (26) Lipiec
5.tydz. po 50-tnicy
Rz16,1-16; Hbr2,2-10archan.; Mt13,4-9; Lk10,16-21archan.; K19jutrz.; K20jutrz.; K18niesz.;
Posiłki chłodne bez oleju

słowiańska BIBLIA multimedialna


TEXT paralelny w pięciu językach PL RU CS GR-EN:

OBJAŚNIENIA (w zazn.):

  • cf. GRECKO-POLSKIE tłumaczenie dosłowne NT oraz inne polskie przekłady dla każdego wersetu oraz analiza gramatyczna

AUDIO całych rozdziałów polski сл. рус. eng. (w zazn.)


Ewangelie

Apostoł

Stary Testament


/? aby wybrać księgę: np: Nicefor.info/Biblia/?J

aby wybrać ROZDZIAŁ np: Nicefor.info/Biblia/?J2

lub ROZDZIAŁ , WERSET np: Nicefor.info/Biblia/?J2,1

lub ROZDZIAŁ , wersety OD – DO np: Nicefor.info/Biblia/?J2,1-5 lub POMIĘDZY ROZDZIAŁAMI Nicefor.info/Biblia/?J1,43 – 2,11 .

. kropka aby oznaczyć następny fragment w tym samym rozdziale Nicefor.info/Biblia/?J1,1-5 .10 lub Nicefor.info/Biblia/?J1,1-5 .10-11 lub w różnych rozdziałach Nicefor.info/Biblia/?J1,1-5 .2,10-11 lub dodatkowo jeden werset: Nicefor.info/Biblia/?J1,1-5 .2,10-3,1 .5

. aby oznaczyć wybrane rozdziały : Zaznacza wersety 1-5 w rozdziale 1 oraz dodatkowo cały rozdział 5 Nicefor.info/Biblia/?J1,1-5 .5 lub cały rozdział 1 i 3 i 5: Nicefor.info/Biblia/?Ps1.3.5

Aby w pokazanym tekście przejść do następnego fragmentu klikamy na jego końcu (PRZESTĄP =>)

Dla wybranych w powyższy sposób wersetów pokazuje się w ramce tekst paralelny w pięciu językach

a nad tekstem paralelnym są przyciski pozwalające Wybrać lub Ukryć wskazany język

Aby pokazać tekst paralelny dla innego rozdziału klikamy w NUMER ROZDZIAŁU.

Aby pokazać w nowym oknie KOMENTARZ OJCÓW klikamy w numer wersetu w ramce z tekstem paralelnym.

Okno przewija się automatycznie do pierwszego wskazanego wersetu.

# aby przewinąć do innego miejsca ROZDZIAŁU wpisujemy w pasku adresu znak # np: Nicefor.info/Biblia/?Mt#28 lub do ROZDZIAŁU,WERSETU Nicefor.info/Biblia/?Lk#21,5


Opcje pokazywania:

&xpl – bez wersetów polskich; &xcs – bez wersetów cerkiewno słowiańskich; &xru – bez wersetów ruskich &xgr – bez wersetów Grecko-Angielskich;
&xcf – bez linków do objaśnień i komentarzy i bez ikon
&xico – bez ikon; &xaud – bez audio
&all – rozwija wszystkie rozdziały księgi
&long – pełna referencja numeru rozdziału i wersetu
&xpouk – bez przycisków pokaż/ukryj


Św Jan z Kronsztadu

O literach Cerkiewno-Słowiańskich

64