ORTHODOXY
Misteria
 
Krótki przegląd problematyki świętego sakramentu małżeństwa w kontekście świętego sakramentu Ciała i Krwi Chrystusowych. Bp Artemije